Alliansen lägger in en högre växel

I fredags samlades ca 60 företrädare för de fyra Allianspartierna på Rex här i Umeå. Vi gick först igenom vad Alliansen hade åstadkommit sedan valet 2006 i formen av motioner, budgetförslag, kampanjer och dylikt.

Därefter lyssnade vi få ett intressant föredrag av statssekreterare Anna-Karin Alterå (c) från regeringens samordningskansli. Hon berättade dels om vad regeringens politik hade fått för resultat när det gäller minskat utanförskap, satsning på rättsväsende, infrastruktur, skola etc, dels berättade hon om Alliansens arbete på riksplanet inför valet 2010.

Sista delen av mötet ägnade vi åt upplägget inför valet 2010 lokalt här i Umeå. Hur vi gemensamt ska jobba för maktskifte. Hur arbetet mellan Allianspartierna ska fördjupas och hur vi ska öka de opinionsbildande insatserna. Allt som allt var det bra stämning och det kändes som en välbehövlig vitamininjektion för oss alla. Aftonen avslutades med after-work för mötesdeltagarna.