Bjud in Svenskt Näringsliv till dialog istället

Holmlund (s) kontrar idag med att Svenskt Näringslivs årliga stora rankingundersökning över kommunernas företagsklimat inte betyder någonting, och att organisationen bara är en ‘kampanjorganisation’.

Tyvärr är det detta en reaktion som ibland visat sig komma från ledande politiker på orter där man får en dålig placering i rankingen. Man väljer att blunda, skrika och beställa egna undersökningar istället. Men det är ingen framgångsrik metod. Bättre att öppet lyssna och ta till sig av de lokala företagarnas synpunkter.

Undersökningen som görs är omfattande och berör 18 olika faktorer, alltfrån nivån på kommunalskatt, andelen verksamhet på entreprenad samt en rad attitydfrågor. Allt detta görs i landets 290 kommuner.

Många kommuner har på senare år börjat använda rankinglistan som ett medel för att förbättra sitt eget företagsklimat. Genom att ‘benchmarka’ sin kommun med andra kommuner på område efter område kan man med strategiska beslut förbättra sin placering, och därmed det lokala företagsklimatet.

Umeå kommun borde göra motsatsen till det Lennart Holmlund (s) nu gör – vi borde bjuda in Svenskt Näringsliv till en dialog om hur vi tillsammans kan förbättra vårt företagsklimat. Konstruktiva samtal är bättre än smutskastning.