Bra beslut öppna nätet i Umeå!

Konkurrens är bra!
För inte så länge sen beslutade vi i kommunen utreda hur konkurrensen skulle kunna förbättras inom Umenet och Kommunicera. Vi kunde konstatera att kostnaderna för internetuppkoppling var dyrare både hos kommunala bostadsbolaget Bostaden (via dotterbolaget Kommunicera) och inom Umenet var konkurrensen sämre jämfört med andra orter i landet.

Slutsatsen av utredningen blev att dels skapa ett helt öppet stadsnät med fri konkurrens, dels avveckla de kommunala försäljningen av bl.a. internettjänster. Trots visst internt motstånd i organisationen så blev beslutet att öpnna upp för konkurrens och fler internetleverantörer.

Idag ser vi resultatet. Kommunicera (som stegvis ska avveckla sin tjänsteförsäljning) sänker nu månadskostnaden för sina kunder från 359 kr/mån till 235kr/mån. Och anslutningsavgiften tas bort helt.

Det är ju fantastiskt vad lite konkurrens kan åstadkomma!