Bättre för pensionärerna

Att det går bra för Sverige leder nu till bättre ekonomi för våra pensionärer – fler som arbetar har ju lett till ökade intäkter för landet. Detta kommer nu att märkas bl.a. för alla pensionärer.

För en pensionär med 12 000 kronor i månaden ökar pensionen före skatt med cirka 4 000 kronor under 2008 och med ytterligare 6 000 kronor 2009. Alltså kommer Sveriges pensionärer uppleva en pensionshöjning under dessa två år på totalt 10 000 kronor. Under s-regeringen skedde höjningar på bara ungefär 2000 kronor per år.

Ju fler som arbetar, desto bättre blir det för landets pensionärer. Återupprättandet av arbetslinjen i svensk politik är en förutsättning för den goda utvecklingen. Detta missar man ofta i den allmänna debatten.