Arbetsmarknad, regionfrågan och 200.000 invånare

Idag kan vi läsa i VK att det går riktigt bra för Västerbotten. 2007 blev ett rekordår på arbetsmarknaden med 4500 nya jobb. Trots att den internationella konjunkturen nu svalnar, så fortsätter vår arbetsmarknad att utvecklas positivt. Under 2008 räknar man med 2500 nya jobb i länet. Fler människor i jobb, färre beroende av bidrag. Utvecklingen går åt rätt håll.

Jag och Edward Riedl bemöter i dagens tidning också angreppet på oss moderater i regionfrågan. Många verkar ha missat att Norrland är på väg att delas i två delar, om man fortsätter hasta igenom processen på det sätt som nu sker. Och det var ju inte det vi i Umeå ville i regionfrågan. Men lyssnar man till hur diskussionen går i övriga delar av Norrland blir det uppenbart. När jag var nere i Övik under julen, så fanns det en debattartikel i ÖA (21/12) undertecknad av de socialdemokratiska kommunalråden i Sundsvall och Östersund. Och dom vill inte ha ett Stornorrland – tvärtom argumenterar de för en region i mellersta Sverige. De har tillsatt en egen arbetsgrupp med företrädare för kommuner/kommunförbund i Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Uppland – som nu arbetar för en Region Mittsverige. Ni kan ju själv räkna ut vad som händer med patientunderlaget för NUS om det blir verklighet. Dags att vakna upp.

På sista sidan i dagens VK är det en helsidesintervju med den person som 1967, fyra månader gammal, blev utsedd till umebo nr 50 000. Han välkomnar den nya visionen om 200 000 invånare. Att döma av kommentarer på stan tycker fler och fler som han. Det bådar gott inför de konkreta politiska beslut som måste tas under kommande år. Att höja ribban för Umeås befolkningsmål, var något jag föreslog ganska nyligen under en fullmäktigedebatt. Holmlund (s) delade uppfattningen. 200 000 invånare senast 2050 är ett mål som är tufft, men verkligen inte omöjligt. Kul att många nu verkar sluta upp bakom tanken – det är nämligen avgörande för vilken väg Umeå ska gå i framtiden. Fortsatt tillväxt eller långsam stagnation.