Ingen kullerbytta och julklapparna färdiga!

Trodde att bloggandet gått in i jullugnet, men det var innan jag hade läst Holmlunds blogg från gårdagen.

Nej, Holmlund, vi moderater har inte gjort någon kullerbytta i regionfrågan. Vi står vid vårt ord. För ca ett år sen uttalade vi oss för en storregion med alla fyra Norrlandslänen – och alla såg då Umeå som en given huvudort i denna region, precis som Ansvarsommittén också sedan kom fram till. Men det som nu håller på hända är något helt annat.

Nu rusar man fram i en process som håller på att resultera – INTE i ett Stornorrland utan i ett KLUVET Norrland. Vi vet att Jämtland och Sundsvall, Härnösand m.fl säger nej till ett Stornorrland. Vad händer då? Splittring i norr! Och vi från vårt parti i Västerbotten har hela tiden sagt att vi inte vill se två regioner i norr. För konsekvensen av två regioner i norr blir negativa: NUS (Norrlands Universitetssjukhus) riskerar helt uppenbart tappa sitt befolkningsunderlag för att bedriva spetssjukvård, eftersom Sundsvall och Östersund vill söka sig söderut. Och det mesta pekar då på att LULEÅ, och inte Umeå, blir huvudort för den region Västerbotten ska tillhöra. Var det verkligen detta vi ville för ett år sen? Nej. Inte socialdemokraterna i länet heller för den delen. Men nu rusar ni blint in i något som kan få mycket negativa konskevenser för Umeå och Västerbotten. Bättre sikta på år 2014, är vår uppfattning.

Slut med politik. För idag, ska väl tilläggas.

Julklappsinköpen gick bra igår, om någon undrar….precis som de alltid brukar göra. Efter en timmes högeffektivt rusande i affärer var vi färdiga. Snabbare än vanligt dessutom. Nu ska klapparna bara slås in, så börjar allt vara färdigt inför morgondagen.