Minskad arbetslöshet och nya reformer

I augusti 2007 var det i Umeå totalt 3286 personer öppet arbetslösa eller i program. Det är en minskning med 39 procent på ett år. I länet som helhet en minskning med 41%. Tala om positiv sysselsättningsutveckling!

Men mycket återstår att göra, inte minst när det gäller sjukskrivningarna. Många fastnar i dag i långa passiva sjukskrivningar utan att få den hjälp och det stöd som krävs för att man fortare ska kunna komma tillbaka till arbetsuppgifter man klarar av. Det handlar även om att stödja långtidssjukskrivna och personer med sjuk- och aktivitetsersättning (f. d. förtidspension) tillbaka till arbete. Regeringen har nu presenterat ett samlat åtgärdspaket för att få en väl fungerande sjukförsäkring. Det är på tiden.

Minskad arbetslöshet och nya reformer

I augusti 2007 var det i Umeå totalt 3286 personer öppet arbetslösa eller i program. Det är en minskning med 39 procent på ett år. I länet som helhet en minskning med 41%. Tala om positiv sysselsättningsutveckling!

Men mycket återstår att göra, inte minst när det gäller sjukskrivningarna. Många fastnar i dag i långa passiva sjukskrivningar utan att få den hjälp och det stöd som krävs för att man fortare ska kunna komma tillbaka till arbetsuppgifter man klarar av. Det handlar även om att stödja långtidssjukskrivna och personer med sjuk- och aktivitetsersättning (f. d. förtidspension) tillbaka till arbete. Regeringen har nu presenterat ett samlat åtgärdspaket för att få en väl fungerande sjukförsäkring. Det är på tiden.