Umeå och skatten

I juni beslutade fullmäktige om kommunens budget för 2008. Tyvärr blev det ingen skattesänkning, trots att Umeå har en skattenivå som ligger extremt högre än jämförbara kommuner. Av landets 290 kommuner ligger vår kommun på 259:e plats när det gäller skattenivån. Resultatet blir att umeborna har mindre pengar än övriga att röra sig med när skatten är dragen.

Jag har roat mig med att under några dagar titta igenom antagna budgetar och budgetförslag för ett antal storstäder och större städer (som Umeå brukar jämföra sig med). Genomgående är att alla kommuner poängterar att man ska eftersträva så låg skattenivå som möjligt, eftersom det ökar kommunens attraktivitet för människor och företag. Oftast verkar denna insikt finnas oberoende om det är en m-styrd eller s-styrd kommun. Låg skatt ses som något positivt och bra, något man är stolt över.

Varför vägrar sossarna i vår kommun att tänka i dom banorna? Varför ska umeborna tvingas betala de högsta skatterna i vårt land? Trots att kommunen dessutom går plus år efter år med ibland 100-tals miljoner kr. Trots strålande ekonomiska tider så fortsätter socialdemokraterna med Lennart Holmlund i spetsen att ta ut mer pengar än nödvändigt. År efter år. Umeå är i detta sammanhang sämst i klassen. Inga andra jämförbara kommuner har lika hög skatt, och vi kan dessutom inte påvisa bättre resultat i verksamheten.