Ingen bra idé med fria sprutor – bra att en majoritet i Umeås fullmäktige säger nej

Ser att diskussionen om fria sprutor till narkomaner har blossat upp igen. Eftersom jag väckte frågan (om det var aktuellt med dylika försök i Umeå) i våras i fullmäktige så kan jag inte undanhålla mig från att ge min och moderaternas synpunkt på det hela.

Vi moderater vill inte öppna för fria sprutor till narkomaner i Umeå. Men uppenbarligen ska socialnämnden nu ta upp det i höst, trots att ordföranden Eva Andersson (s) tydligt stängde dörren när vi diskuterade frågan i fullmäktige.

Umeå ska inte kapitulera inför drogerna utan istället måste vi anstränga oss hårdare för att hjälpa människor ur sitt missbruk. Narkomanerna behöver vård, inte fria sprutor! Umeå ska inte bli en plats där fria sprutor delas ut till narkomaner.

Det finns ju inga vetenskapliga bevis för att detta skulle leda till mindre smittspridning, varken av HIV eller Hepatit B och C. Argumentet för att införa sprutbyten är ju att det skall ses som en smittskyddsåtgärd mot HIV och andra infektionssjukdomar. Men det finns ingen vetenskaplig studie som visar att HIV smittan minskat bland narkomaner i Sverige på grund av sprutbyten. Statens Folkhälsoinstitut har påvisat att det INTE går att fastställa någon effekt på smittspridningen av HIV, hepatit B och hepatit C i Malmö och Lund där försöksverksamhet med sprututbyte pågått ett stort antal år. Tvärtom uttrycker Folkhälsoinstitutet oro över att Skåneregionen haft en fördubbling av antalet narkotikarelaterade dödsfall.

Sen är det ju olagligt att knarka. Att förse narkomaner med verktygen för att de skall kunna fortsätta sitt missbruk och därmed att begå brott är inget annat än hyckleri. Svenska narkomanvårdsförbundet, Kris, Föräldraföreningen mot narkotika, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och många andra frivilligorganisationer har tagit tydlig ställning mot fria sprutor.

Samhället insatser borde istället satsas dels på förebyggande arbete, dels på god vård åt dem som hamnat i knarkmissbruk. Det är Eva Andersson inne på i sitt svar och jag välkomnar dessa förslag. Det är bra att Umeå kommun går i spetsen och försöker förbättra arbetet genom uppsökande verksamhet, bättre samordning, tillgång till behandling med hög tillgänglighet. – betydligt bättre än att kasta in handduken och dela ut fria sprutor så att man kan fortsätta knarka.

Hoppas bara att socialdemokraterna inte börjar svaja i den här frågan.