Anders Ågren

Umeå behöver mer av såväl liberal som konservativ politik. Umeå behöver en politisk högersväng!

Umeå behöver mer av borgerlig politik. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera och hushålla med skattebetalarnas pengar. Som förmår satsa på kärnverksamheten, däribland skolan och äldreomsorgen, värna ett tryggt Umeå och dämpa kostnadsutvecklingen i övrigt.

På måndag presenterar Moderaterna vårt budgetförslag för Umeå kommun år 2021.

Umeå behöver en politisk högersväng!