Anders Ågren

Moderaterna har nu näst bäst miljöpolitik, enligt svenska folket

Enligt en mätning som publiceras i dagens Aftonbladet, så rankas partiernas politik i olika sakpolitiska områden. M är bäst på flest områden.  Men även andra delar i undersökningen är intressanta.

Miljöpartiet behåller sin första plats gällande miljöpolitiken, men med Moderaterna på andra plats i svenska folkets ögon. MP fortsätter tappa i förtroende, och M ökar.

Det bådar gott. Vi har nämligen helt olika syn på vilken politik som är bäst för klimatet.

En väsentlig skillnad mellan MP:s och M:s miljö- och klimatpolitik är att vi moderater är övertygade om att det går att förena minskade utsläpp med ökad tillväxt. Detta skedde under Alliansens tid vid makten. I framtiden kommer vi att se fler tekniska innovationer, som kommer att möjliggöra fler betydande miljöförbättringar och som gör att vi kan effektivisera användandet av resurser.

Ekonomiskt välstånd behövs både för att kunna förbättra miljön och för att möta oförutsägbara händelser. Våra förutsättningar att möta alltifrån naturkatastrofer till epidemier, fattigdom och svält hade varit betydligt sämre utan tillväxt. De senaste 70 åren har vårt välstånd ökat så till den grad att risken för att dö i en naturkatastrof har minskat med 90 procent.

Säg nej till symbolpolitik om klimatet. Sluta med allt vänsterflum om lokala klimatnödlägen, flygskam, köttskam, klädskam och andra vänsteridéer.

Fokus måste vara ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, teknikutveckling och forskning.

Sverige är ett föregångsland inom miljöpolitiken, även om nuvarande S/MP-regering tyvärr bedriver en verkningslös politik. Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan år 1990. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP.

Likaså ligger Umeå kommun långt framme i miljöarbetet, vilket är positivt. Koldioxidutsläppen per invånare har minskat i Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå har gjort stora strategiska investeringar i bl.a fjärrvärmeutbyggnad tidigare än 1990 vilket inneburit stora koldioxidminskningar.

Vi ska fortsätta arbeta målmedvetet för att fortsätta bidra till ett bättre klimat. Men det får inte spåra ur i symbolpolitik. Finns ingen anledning att utlysa lokalt klimatnödläge, hålla på med flygskam, köttskam eller dylikt.

Fler och fler anser att Moderaterna har bäst miljöpolitik. Andra plats i dagens mätning. Om en månad har vi förhoppningsvis gått om Miljöpartiet!