Anders Ågren

M: Kraftigt minskad asylinvandring och motprestation för bidrag

Sverige behöver ha en stram invandringspolitik under lång tid framöver för att vända utvecklingen och ge människor som kommit hit en verklig chans att komma in i samhället. Svensk välfärd bygger också på att alla som använder den är, eller har varit, med och betalar för den. Moderaterna föreslår därför följande viktiga delar i migrations- och integrationspolitiken:

– Minskning av asylinvandringen med 70 procent, till nordiska nivåer.

– Skarpa försörjningskrav

– Förstärkt återvändandearbete

– Minskade bidragsnivåer – så att det lönar sig mer att arbeta som nyanländ

– Successiv kvalificering in i välfärden