Anders Ågren

Öka tryggheten – minska brottsligheten!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv.

Sexualbrotten har ökat kraftigt i Umeå.

Vapenbrotten likaså. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå.

Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Enligt polisen förekommer knarkhandel på alla högstadieskolor i Umeå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden nästan fördubblats. Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med smått ofattbara 32 procent. Detta enligt statistik från Brå. Det är en fruktansvärd utveckling!

Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för våldtäkter, sexuella ofredanden eller annat. Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Vi vill fortsätta förbättra tryggheten vid exempelvis skolor och omsorgsboenden. Detta kan bland annat ske genom kameraövervakning när det bedöms vara effektivt liksom anlitandet av ordningsvakter. Använd kameraövervakning i större utsträckning, bl.a. på s.k. ”hot-spots” där det ofta blir bråk. Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar dubbelt så mycket som Socialdemokraterna på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”. En tillgänglig polis i Umeå är avgörande för att förhindra och utreda brott. Moderaterna förslår också att kommunen ska inta en mer aktiv hållning mot nedskräpning, klotter och vandalism.

En fråga som debatterats mycket under den senaste mandatperioden är tiggeriet. Det finns ett starkt stöd bland svenska folket om att det behövs ett tiggeriförbud. Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer. Det är ingen som ifrågasätter att de som tvingas tigga i Sverige är en utsatt grupp. Men de utsatta EU-medborgarna styrs i många fall av kriminella aktörer och vissa tvingas utöver tiggandet även till prostitution här i Sverige. Det är en modern form av slaveri, och det möjliggörs – tyvärr – av alla som högljutt kämpar för att de ska få fortsätta tigga här. Vi vill att ett lokalt tiggeriförbud införs inom centrumfyrkanten. Bäst av allt vore ett nationellt tiggeriförbud.

Moderaterna anser att kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser är befogat. Vi fick nyligen besked om att Polisen planerar att sätta upp övervakningskameror i Umeå på brottsutsatta platser och tidsplanen just nu är att de ska vara i bruk till hösten. I höstas satte Luleåpolisen upp kameror i stadsdelen Porsön, vilket ska ha gett positiva resultat på kort tid. Det ska vara trygghetsskapande och det ska underlätta polisens möjlighet att utreda brott. Även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp övervakningskameror. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt, avbryta pågående brott (när kamerorna är direkt kopplade till polisen) samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen.

Kameraövervakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement. Umeå ska vara en trygg kommun att vistas i – även på kvällar och nätter.