Anders Ågren

(S) har tappat kontrollen över Umeå kommuns ekonomi

image

I dagens VK skriver jag tillsammans med de övriga Alliansgruppledarna Peder Westerberg, Mattias Larsson och Veronica Kerr om situationen med Umeå kommuns budget. Bifogas nedan.

 

Umeå går mot ett underskott för tredje året i rad!

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) försvarar i en debattartikel Socialdemokraternas ekonomiska politik i Umeå. Han skyller på tidigare kommunledningar, utan att verka känna till att (S) har styrt Umeå sedan 1994. Han själv har suttit i fullmäktige sedan år 2002 men skyller på investeringar som tidigare kommunledning har godkänt. Lindberg glömmer det faktum att det är kommunfullmäktige som beslutat om budget och investeringar år efter år, där han själv har suttit 14 år i rad och röstat på Socialdemokraternas förslag. Men nu är det plötsligt företrädarens Lennart Holmlunds fel att (S) inte lyckas hålla budget. Tala om ett dåligt ledarskap!

Vi förstår inte vad Lindberg anser vara “populistiskt” och “käbbel” i Allianspartiernas kritik. Vi har inför umeåborna redogjort för den ekonomiska situationen, och vad det försämrade läget med 140 miljoner kr beror på: dels skatteprognosen från regeringen (skatteintäkter & bidrag) ganska dramatiskt för Umeås kommuns räkning med 70 miljoner kr för 2017, dels så sänker regeringen samtidigt den statliga ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn och unga, vilket för 2017 innebär en försämring för kommunen med ca 70 miljoner kr. Allt detta således kopplat till saker som står utanför Umeå kommuns direkta kontroll. Att Umeå kommun måste revidera antagen budget har inget att göra med tidigare investeringar.

Problemet är att sedan f.d. kommunalrådet Holmlund (S) överlämnade ansvaret inom (S) till Hans Lindberg och den “nya” generationen av socialdemokrater, så är det inte längre viktigt att hålla budget.

Under Lindbergs ledning är Umeå kommun på väg mot ett underskott för tredje året i rad. (S) har nu för andra gången på fyra månader röstat ned Alliansens förslag att vidta åtgärder för att minimera det prognosticerade underskottet för 2016. Likaså bröt Lindberg och övriga inom (S) mot de rekommendationer som RKR (rådet för kommunal redovisning) hade meddelat hösten 2015 beträffande hur en kommun ska hantera balanskravsresultatet. Detta trots påpekande från både tjänstemännen inom Umeå kommun och de förtroendevalda revisorerna.

Lindberg och övriga Socialdemokrater beslutade att smita undan balanskravsresultatet och eventuella krav på återbetalning av underskott som vi dragit på oss. Från Allianspartierna yrkade vi att vi skulle följa synpunkterna från revisionen och Rådet för Kommunal redovisning. Likaså yrkade vi avslag på att finansiera det s.k. arbetsmiljöprojektet (försöket med 6-timmarsarbetsdag till en kostnad av ca 5 mkr), genom att försämra resultatet för innevarande år. Det är nu en av orsakerna till att Umeå kommun kommer göra ett underskott för 2016.

Sen är det sant att Allianspartierna inte alltid är överens i olika frågor. Det är fullt naturligt. Vi är fyra olika partier. Men då har Lindberg det betydligt värre i sitt eget parti. Han kanske borde börja med att försöka styra sitt eget parti, med alla olika nämndsordföranden, innan han har synpunkter på hur samarbetet mellan Alllianspartierna fungerar. Inom Socialdemokraterna i Umeå spretar det ju betänkligt, vilken vi kan se i diverse lokala S-bloggar, S-pressmeddelanden och utspel månad efter månad. Där är ju vissa nämndsordföranden öppet stolta över att man struntar i att genomföra nödvändiga besparingar inom nämnden för att hålla sin budgetram. Tala om uppror mot Lindbergs politiska ledarskap!

Lindberg borde nog börja ta politiken på allvar. Det går inte att skratta bort problemen, och förneka dem. Allianspartierna hittar inte på de ekonomiska problemen. De är reella.

Avslutningsvis ett tips. Om Socialdemokraterna uppriktigt vill bjuda in till politiska diskussioner om budget och annat, så gör man inte det genom att offentligt förolämpa de andra partiernas ledande företrädare. Men Lindberg är ju fortfarande ganska ny och oerfaren i sammanhanget, så någon i hans närhet kanske kan hjälpa honom med detta i fortsättningen? Att lyfta telefonluren och fråga Lennart Holmlund om råd är ju ett enkelt första steg.

Anders Ågren, kommunalråd, M

Peder Westerberg, gruppledare, L

Mattias Larsson, gruppledare, C

Veronica Kerr, gruppledare, KD