Hoppas att det snabbt löser sig för Reko-ringen Umeå

Umeå kommuns miljöpris år 2018 gick till REKO-ring Umeå. Kommunens miljöpris kan gå till ett företag, en institution, en skola, en organisation eller en enskild person som har gjort en berömvärd insats för miljön eller för hållbar utveckling. Miljöpriset är ett sätt att uppmärksamma det viktiga arbetet som görs för miljö och hållbar utveckling.

REKO är ett sätt att handla lokalproducerad mat utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Inte minst med dagens digitalisering, sociala medier och enkla sätt att betala så underlättar det för det lokalproducerade.

Lokalproducerat är ju något som i stort sett alla efterfrågar i dessa dagar. Positivt, med andra ord!

Med en enkel sökning på nätet hittar man uppgiften att det i april 2020 fanns det ca 175 REKO-ringar runt om i landet med drygt 500 000 medlemmar. Idén kommer från finska Österbotten där modellen med REKO-ringar startade 2013. (uppgift bl.a. från Hushållningssällskapets hemsida).

Reko-ring Umeå har över 13 000 medlemmar på Facebook.

Nu kan vi läsa i lokalmedia att Reko-ringen i Umeå blivit polisanmäld och att en förundersökning nu är inledd. Det är polisen själva som har polisanmält, då man menar att lagstiftningen är oklar och man önskar ett prejudikat. Det är oklart bl.a. om det ska räknas som offentlig sammankomst och i så fall krävs det tillstånd från polisen. Det rättsliga får nu ha sin gång.

Men jag hoppas att man snabbt, smidigt och obyråkratiskt hittar en lösning på detta. Reko-ringen i Umeå är uppskattad och det fungerar uppenbarligen i resten av landet. Fokus borde ligga på att underlätta för reko-ringar.