Handla lokalproducerat!

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Svensk mat är klimatsmart!

I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag. För att stärka böndernas konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen finns det mycket att göra.

Att kriterierna vid offentlig upphandling av livsmedel är i linje med miljö- och djurhållningsreglerna, är ett krav som vi moderater sedan flera år tillbaka lyckats få in i Umeå kommuns upphandlingsregler. Vårt fokus är att uppmuntra lokalproducerade livsmedel och ett av våra uttalade mål är att köttet som serveras på våra skolor och äldreboenden till 100 procent ska vara lokalproducerade.

Moderaterna på nationell nivå driver på för att minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare. Moderaterna har både i opposition och i regeringsställning drivit igenom sänkningar av drivsmedelsskatterna och vi vill fortsätta att sänka priset på både bensin och diesel, bl.a. genom sänkt reduktionsplikt från den 1 januari 2024.

Nyckeln till att öka livsmedelsproduktionen i Sverige är en ökad efterfrågan på svenska produkter. Där har politiker ett stort ansvar, men konsumenter kan också göra skillnad när det handlar om att välja svensk mat i butiker och på restauranger.

Stötta våra bönder genom att handla lokalproducerat!