Anders Ågren

Sänk skatten.

Sverige har världens fjärde högsta skattetryck. Ändå vill nu S-regeringen höja skatten ytterligare. Moderaterna vill göra tvärtom. Svenska hushåll förtjänar att behålla mer av sin lön.Moderaterna vill också sänka kommunalskatten i Umeå, då den är betydligt högre än i jämförbara…