Anders Ågren

Stödet för ny kärnkraft i Sverige på rekordhög nivå!

Allt fler svenskar är positiva till att bygga ny kärnkraft. Det visar en ny Novus-undersökning.

46 procent svarar att de vill fortsätta att använda och vid behov bygga ut kärnkraften. Det är den högsta siffran sedan den årliga undersökningen började göras 2006. Så sent som 2017 svarade bara 28 procent att de kunde tänka sig nybyggd kärnkraft. 31 procent svarar att de vill fortsätta använda men inte bygga ut kärnkraften. 14 procent vill avveckla.

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Vår elproduktion – med framförallt kärnkraft och vattenkraft – är renast i hela EU. I framtiden kommer ju ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier. Experter uppskattar att det handlar om en 50- till 60-procentig ökning av elanvändningen under de kommande 25 åren.

Kärnkraft måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. Den befintliga kärnkraften måste värnas, och en svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft måste utvecklas.

En gång i tiden förstod Stefan Löfven (S) vikten av kärnkraft – men det var förstås innan han blev beroende av Miljöpartiet…

Moderaterna står upp för kärnkraften!