Anders Ågren

Ulf Kristersson (M) har högst förtroende hos svenska folket

I dagens Aftonbladet publiceras en ny förtroendemätning för partiledarna i Sverige. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har fortsatt högst förtroende bland befolkningen. Det verkar som att Socialdemokraternas sista desperata drag – smutskastning – inte fungerar särskilt bra med andra ord. 

Mycket bra. Det är bara att fortsätta på den inslagna vägen. Samlingsparti och sakpolitik. 524 dagar kvar till valdagen!

Ur Aftonbladet:

Ulf Kristersson (M) 43 procent Oförändrat

Jämfört med för ett år sedan, i epidemins början, har förtroendet ökat kraftigt för M-ledaren. Då, i april förra året, hade 35 procent stort eller mycket stort förtroende för honom. Nu är det 8 procentenheter fler.

Nästan varannan man, 48 procent, har stort eller mycket stort förtroende för Kristersson. Han toppar listan även i den yngsta väljargruppen, de som inte fyllt 30.

M-ledaren är dessutom den enda som har balans mellan dem som har stort eller mycket stort förtroende för honom och dem som helt saknar det.

M-ledaren har med andra ord vind i ryggen just nu, 17 månader före valet. “

En märklig tystnad

Expressen hade förra helgen ett omfattande reportage om Umeå och judarnas utsatta situation. Jag var en av flera som intervjuades.

Jag hade nog ändå inbillat mig att reportaget skulle leda till stor uppmärksamhet och diskussion lokalt hemma i Umeå – inte minst i våra tidningar, på nyhetsplats, på bloggar och sociala medier.

Men med något enstaka undantag har det varit… tyst.

Märkligt tyst.

Umeå borde vara en öppen, trygg och tolerant plats för alla. Men det är den ju inte. Inte för alla.

Det är en skam att judar inte kan vara trygga i Umeå. Här har Umeå fullständigt misslyckats.

I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot från nazister.

Som framgår av Expressens artikel så kommer dessutom hatet mot judar i Umeå från flera håll, inte enbart från nazisterna. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Judars utsatthet i Sverige har ökat dramatiskt under senare år. I Sverige utgår antisemitismen från främst fyra grupper: högerextremister, vänsterextremister, islamister och människor från länder i Mellanöstern där hat mot judar och staten Israel är en del av den politiska kulturen. Malmö är ett sådant exempel. En rapport från Malmö stad (2020) visar en mycket oroande utveckling och beskriver en otrygg tillvaro för judiska elever i Malmös skolor.  I princip alla intervjuade judiska elever har varit med om fysiska eller verbala angrepp. I rapporten finns en betoning på Mellanösternkonflikten kopplat till tydliga uttryck för antisemitism.

Expressen lyfter även denna aspekt i reportaget om Umeå.

Även här pekas – utöver nazisterna – på bl.a. Mellanösternkonflikten och dess påverkan: ”Att judar i Umeå, precis som i Malmö, tonar ner sin judiska identitet för att undvika problem och döljer judiska symboler för att undvika diskussioner om konflikten mellan Israel och Palestina.”

Detta är inget man kan blunda för.

Antisemitismen måste bekämpas. Här är några av de förslag som moderaterna driver:

▶️ Sverige måste införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

Antisemitismen ska bekämpas på bred front, både lokalt och nationellt.

Jag hoppas att fler i Umeå börjar tala om detta.

Tystnaden är märklig.

Var stolta över våra bönder – köp lokalproducerat!

I dagens VK har jag fått en insändare publicerad, om det positiva med svensk livsmedelsproduktion. Vi ska vara stolta över våra bönder! Insändaren läggs upp här på bloggen också.

Var stolta över våra bönder – köp lokalproducerat!

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag.

Det är inte svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. Jämfört med världssnittet har svensk mjölkproduktion 44% lägre utsläpp och svensk nötköttsproduktion har 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser!

Inte minst under Coronakrisen har det blivit tydligt att den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka. Vid kriser måste landet ha bra beredskap. En högre självförsörjningsgrad tryggar livsmedelsförsörjningen och gör Sverige bättre rustat för framtida kriser.

Nyckeln till att öka livsmedelsproduktionen i Sverige är en ökad efterfrågan på svenska produkter. Där har politiker ett stort ansvar, men konsumenter kan också göra skillnad när det handlar om att välja svensk mat i butiker och på restauranger.

För att stärka svenska bönders konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen finns det mycket att göra. Lokalt kan kommuner och regioner vid upphandling av livsmedel införa tydligare krav i överensstämmelse med svenska regler för djurskydd och miljökrav. Moderaterna på nationell nivå driver på för att bl.a. minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare.

Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen – liksom vid offentliga upphandlingar – kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK)

Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) försvarade och stöttade kommunistiska regimer i bland annat Sovjetunionen, Östtyskland, Kina och Nordkorea.

”Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av de kommunistiska regimerna i Sovjet, Kina och Kambodja. Terrorn riktades ofta mot den egna befolkningen.” Källa: Forum för levande historia

Omvald som länsordförande för M i Västerbotten – tack för förtroendet!

Nedanstående pressmeddelande har skickats ut under förmiddagen.

Pressmeddelande 210329

Ågren omvald som M-ordförande i Västerbotten

I söndags samlades de 70 stämmoombuden för Moderaterna i Västerbotten till en digital länsförbundsstämma. Det var andra året i rad som stämman genomfördes digitalt. Umeås kommunalråd Anders Ågren fick förnyat förtroende som länsordförande av en enig stämma.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson deltog på stämman och höll det inledande stämmotalet på förmiddagen. Han talade om det politiska läget och Moderaternas arbete inför valet 2022. Därefter genomfördes sedvanliga stämmoförhandlingar med behandling av ett flertal motioner liksom personval.  Under eftermiddagen fokuserades på upplägget inför valet 2022, hur Moderaterna jobbar med sociala medier samt förberedelser inför den moderata vårkampanj som kommer att genomföras under de närmaste veckorna.

Omvalde ordföranden Anders Ågren kommenterar:

– Jag är djupt tacksam för förnyat förtroende! Moderaterna i Västerbotten gjorde ett mycket bra val år 2018. Vi var det enda länet i landet där M faktiskt ökade i antal riksdagsmandat. Från ett till två mandat. Nu siktar vi på rejäla moderata framgångar runt om i Västerbotten i valet 2022, avslutar Ågren.

Den nyvalda styrelsen i sin helhet:

Ordförande:                               Anders Ågren, Umeå

Förste vice ordf:                        Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele

Andre vice ordf:                        Edward Riedl, Umeå

Ledamöter:

Andreas Löwenhöök, Skellefteå

Victoria Boström, Robertsfors

Veronica Håkansson, Storuman

Nicklas Sandström, Umeå

Johan Söderberg, Skellefteå

Anna-Karin Nilsson, Nordmaling

Christina Lidström, Bjurholm

Joline Göttfert , MUF

Stå upp mot antisemitismen

Umeå borde vara en öppen, trygg och tolerant plats för alla. Men det är den inte. Inte för alla.

Expressen hade igår ett omfattande reportage om Umeå och judarnas situation. Det är en skam att judar inte kan vara trygga i Umeå. Här har Umeå fullständigt misslyckats. Antisemitismen ska bekämpas på bred front, både lokalt och nationellt.

I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot från nazister. Hatet mot judar kommer dessutom från flera håll, inte bara från nazisterna. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Judars utsatthet i Sverige har ökat dramatiskt under senare år. I Sverige utgår antisemitismen från främst fyra grupper: högerextremister, vänsterextremister, islamister och människor från länder i Mellanöstern där hat mot judar och staten Israel är en del av den politiska kulturen. Malmö är ett sådant exempel. En rapport från Malmö stad (2020) visar en mycket oroande utveckling och beskriver en otrygg tillvaro för judiska elever i Malmös skolor.  I princip alla intervjuade judiska elever har varit med om fysiska eller verbala angrepp. I rapporten finns en betoning på Mellanösternkonflikten kopplat till tydliga uttryck för antisemitism.

Expressen har i lördagens tidning en omfattande artikel om judarnas utsatta situation i Umeå.

Även här pekas – utöver nazisterna – på bl.a. Mellanösternkonflikten och dess påverkan: ”Att judar i Umeå, precis som i Malmö, tonar ner sin judiska identitet för att undvika problem och döljer judiska symboler för att undvika diskussioner om konflikten mellan Israel och Palestina.”

Antisemitismen måste bekämpas. Här är några av de förslag som moderaterna driver:

▶️ Sverige måste införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

Sverigemötet idag, med 2000 deltagande moderater!

Idag pågår det moderata Sverigemötet 2021, med omkring 2000 deltagare från hela landet. Den här konferensen var förr i tiden känd som Kommunala Rikskonferensen och firar nu 50 år. En av årets moderata höjdpunkter gällande partiarrangemang, och i år genomförs den såklart digitalt.

För egen del har jag just talat på ett seminariepass om trygghet och brottsbekämpning. Det var jag, riksdagsledamot Louise Meijer, Skåne, finansborgarråd Anna König Jerlmyr, Stockholms Stad och moderator Daniel Bergström, pol sakkunnig, justitieutskottet.

Frågor om vad som skapar otrygghet på offentliga platser, ordningsstörningar, utsatthet för brott, hur vi kan komma åt det, vilka verktyg som saknas på det lokala planet etc.

Jag fick tillfälle att under seminariet berätta om den tydliga linje vi moderater driver lokalt i Umeå, gällande just att öka tryggheten och motverka brottsligheten. Vi har ju presenterat flera förslag på konkreta åtgärder i Umeå – däribland anställande av kommunala ordningsvakter, kamerabevakning av brottsutsatta platser, lokalt tiggeriförbud, noll-tolerans mot klotter och vandalism, att alltid polisanmäla brott som sker på skoltid eller i anslutning till skoldagen m.m.

Moderaterna – partiet för lag & ordning.

Stötta våra svenska bönder!

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag.

Det är inte svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. Jämfört med världssnittet har svensk mjölkproduktion 44% lägre utsläpp och utsläppen från svensk köttproduktion är 25% lägre än genomsnittet i EU. Jämfört med världssnittet har svensk nötköttsproduktion 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser!

Inte minst under Coronakrisen har det blivit tydligt att den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka. Vid kriser måste landet ha bra beredskap. En högre självförsörjningsgrad tryggar livsmedelsförsörjningen och gör Sverige bättre rustat för framtida kriser.

Nyckeln till att öka livsmedelsproduktionen i Sverige är en ökad efterfrågan på svenska produkter. Där har politiker ett stort ansvar, men konsumenter kan också göra skillnad när det handlar om att välja svensk mat i butiker och på restauranger.

För att stärka svenska bönders konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen finns det mycket att göra. Lokalt kan kommuner och regioner vid upphandling av livsmedel införa tydligare krav i överensstämmelse med svenska regler för djurskydd och miljökrav.

Moderaterna på nationell nivå driver bl.a. på för att minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare.

Stå upp för våra bönder och var stolta över deras arbete – stötta svensk jordbruksnäring!