Anders Ågren

Glad sommar!

Sommarlugnet inträder nu under några veckor på det politiska planet. Inga sammanträden, samtidigt som tempot dras ned avsevärt. Det kommer också att märkas här på bloggen.

Jag kommer inte att blogga lika ofta under juli månad, men om något särskilt inträffar kommer jag såklart med kommentarer och annat.

För er som ändå vill följa mig, så finns möjligheten att följa mig på övriga sociala medier: facebook, snapchat, twitter och instagram. Där gör jag uppdateringar lite oftare.

GLAD SOMMAR!

Brottsligheten försvinner inte, bara för att man undviker att prata om den!

Skriver på insändarplats i dagens VK. Insändaren läggs upp även här på bloggen.

Fjärde skottlossningen i Umeå på åtta månader!

Massmedia rapporterar om skottlossning i bostadsområdet Mariehem, mitt på dagen. Detta är fjärde skjutningen i Umeå på åtta månader. Tidigare har det gällt Ålidhem, Östra Ersboda och nu alltså Mariehem under måndagen. I vad som enligt polisuppgifter verkar vara kriminella uppgörelser.

Jag och Moderaterna har varnat för en allvarlig utveckling gällande brottsligheten i vår kommun, men vi har då anklagats av såväl andra partier som massmedia för svartmålning. När vi bara konstaterat hur läget ser ut.

Jag anser att det är vår förbannade skyldighet som politiker att faktiskt uppmärksamma problemen i Umeå – och komma med förslag om hur vi ska kunna minska brottsligheten.

Brottsförebyggande rådet har sedan några år noterat en oroande utveckling, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har på senare år observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Därför genomförs också en särskild satsning på att motverka brottsligheten i dessa områden, där kommunen och polisen har ett samarbete.

Det finns mycket som kan göras. Kampen mot kriminaliteten måste intensifieras. Allt ifrån fler poliser, ökad kameraövervakning, hårdare straff till mer förebyggande insatser. Och diskussionen måste kunna föras, utan att vi politiska företrädare som uppmärksammar brottsligheten ska behöva beskyllas och anklagas för ”svartmålning” och att ”sprida oro”.

Brottsligheten försvinner inte, bara för att vi undviker att tala om den. Tvärtom ser vi ju att den negativa utvecklingen med kriminalitet fortsätter.

Men den kan förhindras med rätt åtgärder! Sätt hårt mot hårt. Gängkriminaliteten måste stoppas. Öka tryggheten och minska brottsligheten!

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

Ska Umeå vänja sig vid skottlossningar?? Aldrig!

I Umeå har det på de senaste åtta månaderna skett fyra skjutningar och polisen kopplar ihop dem med kriminella uppgörelser.

I detta allvarliga läge hade jag förutsatt att någon politiker från de styrande partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Umeå hade kommit ut på banan och fördömt händelserna, eller åtminstone visade att man var upprörd och bekymrad över utvecklingen. Att man tar den grova brottsligheten i Umeå på allvar. Att man ser vad som håller på att hända i vår kommun.

Men från de rödgröna är det tyst. Märkligt tyst. Varför?

I ett radioinslag i P4 Västerbotten intervjuas kriminologen Tage Alaletho idag om skjutningarna i Umeå. Han är bekymrad och varnar för att vi i Umeå kanske måste vänja oss vid skjutningar av detta slag.

Vänja oss? Nej, vi ska verkligen inte vänja oss vid skjutningar i Umeå! Inte om vi moderater kan påverka. Det måste till en mobilisering på alla nivåer för att bekämpa den ökande kriminaliteten. Skottlossning får aldrig bli något normaltillstånd i Umeå. Utvecklingen i våra storstäder i Sverige söderut förskräcker.

Alla politiska partier måste upp på banan! Fler måste agera och reagera. För visst är det fler än vi moderater som är bekymrade över utvecklingen?

Moderaterna har sedan tidigare på riksplaner föreslagit ett batteri av åtgärder. Hårt ska sättas mot hårt. Kampen mot kriminaliteten måste intensifieras. Allt ifrån fler poliser, ökad kameraövervakning, hårdare straff, avskaffad mängdrabatt för begångna brott, avskaffad ungdomsrabatt vid utdömande av brott, fler utvisningar av utländska medborgare som begår bort, fördubblade straff för gängkriminella. Moderaterna har också föreslagit särskilda visitationszoner, vilket innebär att polisen i vissa områden ska få bättre möjlighet till visitation. Och ja, självklart behövs även mer förebyggande insatser på kommunal nivå. Alla måste hjälpas åt att motverka kriminaliteten.

Den här diskussionen måste kunna föras i Umeå, utan att vi politiska företrädare som uppmärksammar brottsligheten ska behöva beskyllas och anklagas för ”svartmålning” och att ”sprida oro”.

Gängkriminaliteten måste stoppas! Vi moderater kommer aldrig att acceptera att skottlossning och skjutningar blir något normalt i Umeå, som man får lära sig att leva med. 

Tvärtom. De kriminella måste tas fast, lagföras och dömas till långa straff. Moderaterna kommer aldrig att acceptera att skjutningar blir något normaltillstånd i Umeå, som umeåborna bara förväntas att vänja sig vid.
Aldrig!

Aldrig!

Fjärde skottlossningen i Umeå på åtta månader!

Skottlossning i bostadsområdet Mariehem, mitt på dagen. Detta är fjärde skjutningen i Umeå på åtta månader. Ålidhem, Östra Ersboda och nu alltså Mariehem under måndagen. VK (ovan) och andra lokalmedier rapporterar.

I vårt Umeå!

Jag och Moderaterna har varnat för denna utveckling i vår kommun, men vi har då anklagats av andra partier för svartmålning och för att vi sprider oro. Jag anser att det är vår förbannade skyldighet som politiker att faktiskt uppmärksamma problemen i Umeå – och komma med förslag om hur vi ska kunna minska brottsligheten.

Brottsförebyggande rådet har sedan tidigare konstaterat en oroande utveckling, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har på senare år observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Därför genomförs också en särskild satsning på att motverka brottsligheten i dessa områden, där kommunen och polisen har ett samarbete.

Det finns mycket som kan göras. Kampen mot kriminaliteten måste intensifieras. Allt ifrån fler poliser, ökad kameraövervakning, hårdare straff till mer förebyggande insatser. Och diskussionen måste kunna föras, utan att vi politiska företrädare som uppmärksammar brottsligheten ska behöva beskyllas och anklagas för ”svartmålning” och att ”sprida oro”.

Brottsligheten försvinner inte, bara för att vi undviker att tala om den. Tvärtom ser vi ju att den negativa utvecklingen med kriminalitet fortsätter.

Men den kan förhindras med rätt åtgärder! Sätt hårt mot hårt. Gängkriminaliteten måste stoppas!

Moralpoliser hör inte hemma i Sverige. Varken på Ersboda eller någon annan stadsdel i vårt land!

Folkbladet granskning av hedersförtrycket i Västerbotten och Umeå fortsätter. I dagens tidning kan vi läsa en skrämmande läsning om s.k. ”moralpoliser” på Ersboda i Umeå.

Kvinnor och tjejer vilka kommer till Sverige, som ibland flytt undan hedersförtryck i deras hemländer, möts av en likartad verklighet i sitt nya hemland och alltså även i Umeå. Även här kontrolleras deras klädsel och beteende på gator och torg. Förtrycket sträcker sig utanför hemmets gränser och når även de offentliga platserna i Umeå.

I en intervju förklarar Sofia Bergström, sakkunnig i hedersrelaterat våld vid Centrum mot våld Umeå, att moralpoliser i allmänna utrymmen förekommer runt om i Umeå. ”Tjejerna berättar att deras vardag präglas av moralpoliser på gatorna. Män som står och kontrollerar så att kvinnornas kläder inte visar för mycket hud. Män som kontrollerar att de uppför sig ”anständigt”. Män som iakttar vem de umgås med.” De kan stå utanför butikerna på Ersboda och kommentera flickornas klädsel.

Det är en skrämmande läsning. Och det förekommer alltså i Umeå.

Hedersförtryck och moralpoliser har uppmärksammats mycket i den nationella svenska debatten. I vissa områden ser ”moralpoliser” till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende.

Detta kan aldrig accepteras. Varken i Umeå eller någon annanstans i vårt land. Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Män – och i förekommande fall även de kvinnor – som väljer att begränsa andra kvinnors frihet i Sverige ska mötas med ett straff, och i de fall det kräver även utvisning.

Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur. Det drabbar i synnerhet kvinnor, men också män tar skada av hederskulturen. Det kan handla om allt från ovälkomna påpekanden till hot, trakasserier och i värsta fall mord.

Moderaterna har föreslagit följande konkreta åtgärder för att bekämpa moralpoliser:

1. Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

2. Gör en kartläggning av förekomsten av moralpoliser som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler. En sådan kartläggning kan bl.a. tjäna som underlag för kommuners, Polisens och andra myndigheters beslut om åtgärder. Det kan även bidra till en ökad insikt i civilsamhällets organisationer och öka allmänhetens medvetenhet om problemet.

3. Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Moralpoliser hör inte hemma i Sverige. De ska bekämpas och motverkas. Oavsett trakasserierna mot kvinnor och tjejer sker på Ersboda eller någon annan stadsdel runt om i vårt land.

Jag hoppas att vi kan uppvisa en enad politisk front i Umeå mot moralpoliserna som agerar i vår kommun!

Lyft upp osund konkurrens i ljuset

Det är viktigt med ett bra företagsklimat. Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting/regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden.

I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. Vi har kunnat läsa om ett flertal exempel på detta i lokalmedia under senare år. I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv från 2018, så hamnade Umeå kommun dåligt till. När det gällde området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 264 av landets 290 kommuner.

Från Moderaterna och övriga borgerliga partier lade vi i samband med antagande av budget den 17 juni ett särskilt uppdrag om detta. Vi föreslog att Kommunstyrelsen med externt stöd skulle genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att kommunen skyndsamt skulle ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Tyvärr förlorade vi i voteringen med röstsiffrorna 39-25. En ledamot frånvarande.

Beklagligt, då det uppenbarligen är ett problem i Umeå med osund konkurrens. Ett problem som borde åtgärdas.

Bekämpa hedersförtrycket!

S, V och MP har återigen stoppat förslaget att utreda förekomsten av hedersförtryck bland eleverna i Umeås skolor. Efter votering i förra veckan beslutade kommunfullmäktige att säga nej till förslaget.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men jämställdheten hotas av hederskultur och fundamentalism. Krafter som vill vrida tillbaka klockan och begränsa kvinnors frihet.

Umeå måste ta kampen mot hedersförtryck! Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det krävs krafttag för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.

Moderaterna föreslår bl.a:

✅ Skärpta straff för hedersförtryck.

✅ Kartlägg hedersförtryckets utbredning bland elever på grundskolor och gymnasieskolor.

✅ Fler fall av hedersförtryck bör leda till utvisning. Motarbetar man svenska värderingar om jämställdhet, individualism och mångfald – då har man förverkat sin rätt att fortsätta vistas i Sverige.

✅ Nyanlända måste tidigt utbildas i våra lagar och värderingar om jämställdhet och individens okränkbarhet.

✅ Yrkesgrupper som polis, socialsekreterare, lärare och vårdpersonal ska utbildas om hedersrelaterat våld och förtryck.

✅Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

✅ Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Var är respekten för demokratin?

Artikel från dagens VK.

Skandal att en av MP:s kommunfullmäktigeledamöter i Umeå hyllar de aktivister som avbröt vårt budgetsammanträde. Och kallar dem ”hjältar”, och uppmanar dem att ”fortsätta påminna oss”. En av aktivisterna på läktaren visar sig dessutom vara förtroendevald för Miljöpartiet i Umeå.

Vi kan inte ha fullmäktigeledamöter som hyllar att sammanträden störs. Inte heller är det rimligt att det är förtroendevalda själva som stör fullmäktigesammanträden.

Var är respekten för demokratin? Den gemensamma nämnaren i just detta fall är att det rör sig om lokala miljöpartister.

Vad säger MP:s gruppledare i Umeå, Nils-Seye Larsen? Är det enligt Miljöpartiet i Umeå acceptabelt att störa våra fullmäktigesammanträden? Eller tar han avstånd från sina partivänners ageranden?

Detta måste rimligen få konsekvenser!

Dra i handbromsen när det gäller det ofinansierade heltidsinförandet!

Mitt andra anförande på förmiddagen ägnade jag till stor del åt det misslyckade och ofinansierade heltidsinförandet. Bifogas nedan.

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Umeå kommun hade 2018 nästan dubbelt så hög nettokostnadsökning som rikssnittet. Kommunsektorn hade en ökning på 4,7 procent (vilket var för högt jämfört med utvecklingen av skatteintäkter, statsbidrag etc) men Umeå hade alltså en kostnadsutveckling på hela 8 procent. Det här är inte hållbart. Vi ser en oroväckande trend i nämnderna även detta år, och nämnderna tvingas nu till tuffa och impopulära besparingar – som trots allt måste göras. Budgeten måste hållas för nämnderna.

En del av förklaringen 2018 låg i merkostnaderna för heltidsinförandet på ca 50 mnkr, som alltså inte var inlagt i någon budget. Vi ser nu att samma sak upprepas för 2019. Äldrenämnden och Individ- och familjenämndens förvaltningar går på knäna pga merkostnader även i år på ca 50 mnkr för heltiden.

Jag tog upp detta vid bokslutsdebatten i april, och lovade återkomma vid antagande av budget för 2020.

Ambitionen med att alla kommunanställda ska kunna erbjudas anställning på heltid är lovvärd. Men det måste ske utifrån verksamhetens behov och vad den kommunala ekonomin tillåter. Heltidsinförandet i Umeå kommun har skapat negativa konsekvenser utifrån kommunens och nämndernas ekonomi, men även utifrån medarbetarnas arbetsvillkor. Sämre arbetsmiljö, fler delade turer och att arbete varannan helg har blivit norm. Enligt bl.a. en skrivelse från Kommunal.

Umeå kommun har, baserat på en överenskommelse mellan SKL och Kommunal från 2016, gått väldigt långt i tolkningen av densamma. Trots att överenskommelsen uttrycker en ambition om att tillsammans över tid arbeta för att öka andelen heltidsanställda och erbjuda deltidsanställda att gå upp till heltid, så har Umeå kommun alltså gått längre än vad överenskommelsen kräver.

Umeå kommunfullmäktige har, efter förslag från Socialdemokraterna, beslutat att alla anställda ska ha rätt att arbeta heltid. Beslut finns också, enligt redogörelse i budgetberedningen, om att alla nya medarbetare ska anställas på heltid och deltidsanställda med tillsvidareanställning ska erbjudas heltidsanställning.

Detta trots att överenskommelsen mellan SKL och Kommunal inte går så långt, samt att övriga fackliga organisationer inte har någon överenskommelse i detta avseende med SKL.

I rapporter från verksamheterna konstateras att heltidsinförandet har inneburit att man har personal på delar av arbetsdagen, som saknar arbetsuppgifter men likafullt kostar pengar. Kommunen har alltså personal på tider när de inte behövs, för att kunna erbjuda heltid. Bemanningsplaneringen har försvårats. En fullständigt orimlig situation, dessutom i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Detta heltidsinförande har medfört oerhörda kostnadsökningar, som inte varit budgeterade. Merkostnaden för 2018 var ca 50 mnkr. Bedömningen för innevarande år är merkostnader på 60 mnkr, för att sedan möjligen avta till 12,9 mnkr år 2020 och 15,1 mnkr 2021. Ofattbara summor, som de facto inte finns i budget.

Totalt omfattas 421 deltidsanställda av det kommande planerade heltidsinförandet för övriga förvaltningar. Som nu ska in i detta.

I detta läge måste fullmäktige snarast dra i handbromsen. Målet som antogs i budgetfullmäktige år 2018 föreslås strykas av oss moderater. D.v.s. målet som formulerats ”Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid” stryks. Umeå kommun ska, liksom i alla andra sammanhang, göra det som är praktiskt genomförbart utifrån de resurser som finns tillgängliga. Av samma anledning vill vi stryka målet ”Riktvärdet för antalet medarbetare per chef skall vara 30”. Det är en lovvärd ambition, men bedömningen är att merkostnaden för detta år 2020 för Umeå kommun är 16 mnkr.

I konflikt mellan mål och medel, gäller medel. Att erbjuda heltid till alla är en lovvärd ambition, men kan bara genomföras i den mån verksamheten klarar av det utifrån tilldelade budgetramar och utan att försämra medarbetarnas arbetsvillkor vilket har blivit följden i Umeå. Återinför en deltidsorganisation i syfte att kunna bemanna efter behov och därmed minska personalkostnader – återanställ personal på tjänstgöringsgrad efter det behov som finns i verksamhet. Bara för Individ- och familjenämnden skulle detta minska kostnaderna med 9 mnkr för 2020.

Jag hoppas verkligen att fler partier tar sitt ansvar, och inser att heltidsinförandet i Umeå kommun har genomförts för hastigt, alldeles för långtgående, utan någon planering – och UTAN NÅGON FINANSIERING!

Ordförande, tack för ordet!