Anders Ågren

Tempot inför valet ökar!

Idag är det 90 dagar kvar till valet. En ganska kort tid där mycket kommer att hända: debatter, tidningsreportage, kampanjer, skolinformationer, dörrknackning, utspel, valskyltar ska upp, valstugor ska bemannas etc. Opinionsmätningarna avlöser varandra i hög takt. Det är ett hektiskt tempo på många sätt, precis som det ska vara. Vår formella valupptakt med Moderaterna sker i början av augusti, men egentligen kan man ju säga att valrörelsen redan har startat. På riksplanet, regionalt, lokalt.

Än så länge syns det kanske mest på sociala medier där det pågår debatter och diskussioner mer eller mindre dygnet runt, men från och med förra veckan så har det även börjar syns i det offentliga rummet i Umeå. På några av lokalbussarna (fotocred: Nalta Media)  har det börjat komma upp reklam med oss moderater. Arbetet med vårt lokala valmanifest har pågått under en längre tid, och är snart färdigt att gå till tryck.  Vi moderater ökar helt enkelt tempot i Umeå.

På återhörande!

Antisemitism måste tas på allvar och bekämpas på alla fronter

De senaste åren har antisemitismen fått starkt genomslag i Sverige. I Umeå kom bara för några dagar sedan beskedet att den judiska föreningen skulle upphöra med sin verksamhet pga hot. Det är en skam för Umeå och det öppna klimat vi i olika sammanhang lyfter upp och värnar. På offentliga möten i Malmö skanderade för några månader sedan att judar ska dödas, att intifada (!) var utlyst från Malmö. Brandbomber kastades mot synagogan i Göteborg. Situationen i vårt land har hamnat på löpsedlar världen över.

Hatet mot judarna är uppenbart, och framförs helt öppet. Det kommer från nazister, det kommer från vänsterextremister. Det kommer från islamister. Alla dessa grupper måste bekämpas.

Rättsstaten måste slå tillbaka, lagföra dessa extremister när de begår brott och sätta dem bakom lås och bom. Det offentliga Sverige – stat, kommuner, regioner, myndigheter – måste tydligt ta ställning mot antisemitismen. Judehat är lika avskyvärt, oavsett vem som är avsändaren.

Inom parentes uppmärksammades jag på en innehållet i en krönika i VK i fredags, där skribenten påstod att ett antal namngivna politiska företrädare i Umeå inte skulle ha reagerat på uppgifterna om den judiska föreningens beslut. Jag var en av dem som pekades ut. Nu stämde ju förvisso inte påståendet från VK-skribenten. Jag antar bara att det inte stämmer med skribentens verklighetsbild. Eller så är vederbörande bara slarvig.

Jag hade markerat på sociala medier dessförinnan (Twitter, se ovan), lagt ut en länk till DN med uppgifternas och dessutom skrivit om en fruktansvärd utveckling och ett nederlag för Umeå som öppen kommun. Samt att antisemitism måste bekämpas på alla fronter. Men tyvärr är det bara ännu ett exempel på felaktigheter som sprids.

Antisemitismen är på allvar. Den är på frammarsch. Den ska bekämpas.

Ytterligare sänkt skatt för pensionärer! Moderaterna tar bort skatteskillnaden mellan arbete och pension

Moderaterna är ett parti för de som arbetar, vill arbeta och har arbetat. Vi moderater har tidigare lovat sänkt skatt för pensionärer med 8,5 miljarder kronor. Idag lovar vi att sänka skatten ytterligare med 4,4 miljarder kronor. Sammanlagt vill Moderaterna vill sänka skatten för pensionärer med 15,5 miljarder kronor. Det ger en skattesänkning på 200-300 kronor i månaden för den som har en månatlig pension på mellan 13 000 och 17 000 kronor. När dessa båda skattesänkningar är genomförda kommer det inte att finnas någon skatteskillnad mellan arbete och pension.

Det stärker arbetslinjen och det värnar vårt pensionssystem.

Regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder kr.

Flit och ansträngning ska belönas. Sänk skatterna!

Regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder kronor. Trots det har vi färre poliser och vårdköerna har fördubblats. Socialdemokraterna har misskött välfärden.

Vi moderater kommer att:
sänka skatten för dem som arbetar.
sänka skatten för pensionärer.
minska bidragskostnaderna.
stärka kommunernas och landstingens ekonomi och upprätthålla kvaliteten i välfärden.
genomföra den största satsningen på rättsväsendet på 20 år och vi tillför betydande resurser till försvaret.

En enad Allians i Umeå för både stad och landsbygd!

Alliansen jobbar för hela Umeå. Såväl stad som landsbygd. Med vår politik är det självklart att tillväxten måste komma hela kommunen till del. De rödgröna partierna i Umeå verkar ta tillväxt och framgång för given. Men konkurrensen mellan kommuner om etableringar, företag och jobb pågår dygnet runt, månad efter månad. För oss står fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i centrum. Men all politik måste utgå från ett ansvarstagande. Ansvar för kommunens ekonomi och ansvar för en god välfärd. Den pågående flyktingkrisen ställer därtill vårt land och vår kommun inför oerhörda utmaningar.

Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

Umeå är den enda kommunen i norra Sverige som lyckats upprätthålla tillväxt sedan 1800-talet. Med drygt 125 000 invånare är Umeå den största kommunen i norr, men vi måste samtidigt komma ihåg att i ett europeiskt perspektiv är Umeå fortfarande en tämligen liten stad

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss är en stark ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Detta är viktigt för att säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner.

Med en stark borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större – ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande. För detta krävs också ett nytt ledarskap i kommunen.

Tänk på det när du lägger din röst den 9 september!

Sänk kommunalskatten i Umeå!

Tidigare i veckan presenterade Alliansen i Umeå vårt gemensamma förslag till budget för kommande år. Jag är mycket nöjd över att vi kunde enas om en skattesänkning som en del i detta, förvisso lägre än vad den var när vi moderater gick fram med egen budget tidigare år.

Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå där två vuxna arbetar betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. För trots betydligt mer pengar som betalas in i skatt, så är det svårt att påvisa någon generellt bättre kvalitet i vår verksamhet.

Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Små marginaler innebär att enskilda människor och familjer har små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin. Därigenom leder skatten till ett ökat beroende av politiska beslut.

Skatten i Umeå är högst om vi betraktar landets 20 största kommuner. Västerbottens läns landsting har dessutom under de senaste tjugo åren höjt skatten vid ett flertal tillfällen. Senast år 2012, 2016 och 2017. Det drabbar alla kommuner i länet negativt. Successiva skattehöjningar påverkar incitamenten till arbete och investeringar, och därmed tillväxt och välstånd, negativt. Höga skatter leder till lägre tillväxt, ekonomisk ineffektivitet och högre arbetslöshet. I vårt förslag för år 2019 sänker vi skatten i Umeå kommun med 10 öre och ambitionen är att återkomma med skattesänkningsförslag även kommande år. Det finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf S/MP – för kulturnämnden, tekniska nämnden, samt kommunstyrelsen.

 

 

Sveriges nationaldag!

Moderaterna Umeås foto.

Grattis Sverige på nationaldagen!

Välkommen till Rådhustorget i Umeå kl. 12.00 för firande. Besök även Försvarsmakten och Brandförsvaret som informerar och visar sina fordon på Skeppsbron mellan kl. 12-15.

Glad nationaldag!

Gemensam Alliansbudget för Umeå kommun!

Idag har vi från Allianspartierna presenterat vårt förslag till budget för Umeå kommun år 2019. Jag är mycket nöjd att vi kan gå fram med en gemensam budget för våra fyra partier, inte minst när det är val den 9 september. Umeåborna förtjänar tydliga besked och tydliga alternativ.

Alliansens förslag är tydlig borgerlig politik: Sänkt skatt, valfrihet, trygghet, företagande, skola och äldreomsorg i fokus.

Bifogar nedan det pressmeddelande som har skickats ut.

 

Pressmeddelande

Alliansens förslag till budget och verksamhetsplan 2019 för Umeå kommun

Frihet – Trygghet – Välstånd

Frihet och valfrihet – för individ och familj

Alliansen i Umeå släpper idag sitt förslag till budget och verksamhetsplan för 2019. Alliansen fortsätter ställa individen i centrum. Vi skapar mer frihet i familjers vardag samtidigt som vi utökar valfriheten i välfärden och ökar insatserna för ett tryggare Umeå. Fortsatta satsningar på ett gott företagsklimat och näringsliv i hela kommunen står i fokus för alliansen i det goda ekonomiska klimat vi upplever.

Alliansens satsningar

Alliansens budget ökar resurserna till äldrenämnden, för- och grundskolenämnden samt fritidsnämnden jämfört med socialdemokraternas budgetförslag.

Fritidsnämnden får ett tillskott på en miljon kronor som ska användas i föreningsstöd för att hjälpa unga som står i riskzonen för att komma i kontakt med droger eller kriminalitet. Det är viktigt att fortsätta stödja föreningslivet och se dem som en självklar del i att förebygga utanförskap bland unga och skapa en miljö där alla för chansen att växa, oavsett bakgrund. Ytterligare trygghetssatsningar och satsningar på förebyggande arbete görs genom att fördubbla ramen för uppdraget ”Umeå växer tryggt och säkert” under kommunstyrelsen. 1,6 miljoner skjuts till för att fortsätta arbetet kring att skapa ett tryggare Umeå.

Alliansen skjuter till resurser till Äldrenämnden. Umeå kommun har en mycket uppskattad hemtjänst oavsett utförare, men har Sveriges näst lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner. Kommunens lösning med att sänka servicenivåerna där den som nyttjar hemtjänst t ex inte får duscha oftare än två gånger i veckan eller få sin säng renbäddad oftare än var tredje vecka för att klara budget är oacceptabel. Därför lägger vi i alliansen tio miljoner kronor ytterligare till Äldrenämnden för att höja hemtjänstersättningen för att servicen och hjälpen till de som behöver inte ska försämras.

För- och grundskolenämnden får ett tillskott på 10 miljoner för att fortsatt arbeta med att uppnå målet om 15 barn per förskoleklass. Vi ser stora utmaningar för förskolan i Umeå kommun. Det är samtidigt viktigt att vi inte låter förskoleklasserna växa sig för stora eller släppa det mål vi antagit.

Alliansen gör satsningar på Umeå kommuns äldre och unga. Alliansen stärker valfriheten i en kommun där socialdemokraterna aktivt motverkar människors möjlighet att välja varifrån man vill få sin vård. Samtidigt som vi gör satsningar för att öka tryggheten, stärka valfriheten och höja kvalitén ger vi tillbaka pengar till de som har jobbat hårt och förtjänar mer i plånboken. Alliansen föreslår en skattesänkning på 10 öre för 2019. Att få behålla mer av sin inkomst stärker människors känsla av frihet och visar att alliansen alltid sätter individen framför systemet.