Anders Ågren

Sänk den höga kommunalskatten i Umeå!

Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Ambitionen är att successivt sänka skatten med en krona under kommande mandatperiod.

 

Moderaterna har bäst sakpolitik, enligt svenska folket

Ovanstående bild på löpsedel kommer från i början av juli, och en liknande nyhet i Aftonbladet.

Men Moderaternas styrka håller i sig.

I en undersökning av Expressen/Demoskop som publicerades igår, så anser svenska folket att Moderaterna har bäst sakpolitik av partierna. Av tolv sakpolitiska områden, så har M bäst politik på flest. Socialdemokraterna kommer på andra plats. M anses ha bäst politik gällande försvaret, företagande, lag och ordning, jobb och svensk ekonomi.

Detta ger en god grund att stå på. Moderaterna har den populäraste partiledaren i återkommande undersökningar, och har dessutom bäst sakpolitik. Likande resultat för sakpolitiken har tidigare visats i undersökningar av Aftonbladet/Inizio.

Valdagen närmar sig. Rösta på oss moderater den 9 september!

Både stad och landsbygd!

Vi vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Den täta stadens attraktivitet har flera förklaringar. Dels skapar tätheten ett större underlag för butiker, restauranger och andra verksamheter. Dels blir staden tryggare eftersom fler människor rör sig i miljöerna.

Likväl som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden.

Var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds några av de mest attraktiva livsmiljöerna i vår kommun. Befolkningsökningen på landsbygden håller jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Andelen barnfamiljer och sysselsättningen på landsbygden är högre än i staden liksom även den disponibla inkomsten.

Moderaterna ser till HELA kommunen. Hela Umeå kommun ska utvecklas positivt och dra nytta av tillväxten.

 

50 miljarder för att återupprätta samhällskontraktet!

Nya Moderaternas foto.

Idag presenterade vår partiledare Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, inriktningen för Moderaternas ekonomiska politik de kommande fyra åren.

Att ta tag i Sverige och stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner kommer kräva tydliga prioriteringar. Därför lovar Moderaterna att skjuta till 50 miljarder kronor till vård, skola, polis och försvar. I satsningen ingår 10 nya miljarder som kommer att tillföras kommunerna om de prioriterar att åtgärda problem såsom bidragsberoende och bristande kunskaper i svenska språket.

Under mandatperioden har Stefan Löfvens regering höjt skatten med 60 miljarder kronor och ökat utgifterna med 100 miljarder kronor. Trots det är polistätheten den lägsta på tio år, vårdköerna har fördubblats, var sjätte elev lämnar nian utan betyg för gymnasiet och försvaret är underfinansierat. Skatterna för vanligt folk har höjts trots löften om motsatsen och Sverige har fått världens högsta marginalskatter.

För att återupprätta samhällskontraktet, få fler i jobb och värna starka offentliga finanser behövs en annan inriktning på den ekonomiska politiken. Samhällets resurser måste prioriteras till grundläggande samhällsfunktioner så att det offentliga kan uppfylla sin del av samhällskontraktet. Välfärden måste gå före bidrag och subventioner. Samtidigt ska det bli mer lönsamt att arbeta, det är både rätt och rättvist och en förutsättning för att Sverige ska klara integrationen. Endast genom tuffa prioriteringar och strukturreformer kan vi åstadkomma ett samhälle med lika möjligheter för alla.

Inriktningen för Moderaternas ekonomiska politik den kommande mandatperioden

  1. Starka offentliga finanser

En ansvarsfull ekonomisk politik är en förutsättning för ett sammanhållet Sverige. Det budgetpolitiska ramverket ska följas och överenskommelsen om ett reformerat överskottsmål ligger fast. Stabila offentliga finanser möjliggör hög sysselsättning och god tillväxt – som ska komma alla till del.

  1. Återupprätta samhällskontraktet genom ökad kvalitet i vården och skolan samt en stark polis och ett starkt försvar

Moderaterna satsar på 10 000 fler polisanställda och ökade försvarsutgifterna för att inom tio år gå mot två procent av BNP. Totalt lovar Moderaterna 17 miljarder kronor ytterligare till polis, övriga rättsväsendet och försvar under nästa mandatperiod. För att upprätthålla kvaliteten i vård, skola och omsorg och undvika skattehöjningar kommer Moderaterna att tillföra minst 20 miljarder kronor i statsbidrag nästa mandatperiod. Kommunerna styr själva över hur dessa används, men 10 miljarder kronor villkoras mot att respektive kommun genomför åtgärder för att även kommunernas utgifter ska prioriteras till kärnuppgifterna. Till detta ska läggas ytterligare cirka 14 miljarder kronor i riktade välfärdsreformer.

  1. Fullt finansierade strukturreformer för fler i jobb

För att ge alla människor en chans att komma in på arbetsmarknaden och kunna försörja sig själva och sina familjer krävs en kombination av lägre skatt på arbete och bidragsreformer. Moderaternas löfte är att det alltid ska löna sig att gå från bidrag till arbete. Det uppnås delvis genom ett jobbskatteavdrag på 22 miljarder kronor, främst riktat mot låga inkomster. Detta kombineras med reformering av a-kassan, aktivitetsstödet, sjukpenningen och försörjningsstödet – tillsammans med ett bidragstak som stoppar möjligheten att stapla bidrag på varandra. Sammantaget gör kombinationen av sänkta skatter, lägre bidrag och lägre anställningskostnader att 70 000 nya jobb tillkommer.

  1. Stärk den långsiktiga tillväxten

Sedan 2014 har välståndet, BNP per capita, utvecklats svagare än i andra liknande länder. Ska vi långsiktigt klara välfärdsutmaningar och förbättra livsvillkoren för alla behöver denna utveckling brytas. Resurserna till infrastruktur och forskning kommer att behöva stärkas. En skattereform bör genomföras för att få ett skattesystem som i högre utsträckning belönar ansträngning, minimerar särbehandling och kryphål och gör att fler investeringar hamnar i Sverige. Det ska bli enklare och mer lönsamt att driva företag. Det behövs en blocköverskridande bostadsreform och en produktivitetskommission.

Valupptakt med Moderaterna i Umeå idag!

På bilden några av våra totalt 53 kandidater till Umeå kommunfullmäktige

Idag, torsdag, har vi valupptakt med Moderaterna i Umeå. Ni som följer min blogg, eller följer på Facebook och instagram vet att vi igår presenterade Moderaternas lokala valmanifest för Umeå kommun 2018-2022.

Vi går nu ut på bred front med dörrknackning, materialutdelning, annonsering och – självklart – en ökad närvaro i sociala medier.

Vi söker Ditt förtroende i valet den 9 september!

Varje dag räknas!

32 dagar kvar till valdagen! Nu ger Moderaterna i Umeå järnet på alla fronter.

I dag har vi presenterat det moderata valmanifestet för Umeå: Tillväxt för både stad och landsbygd! 
På torsdag sker formella valupptakten lokalt.
 På fredag börjar valskyltarna sättas upp.
På måndag invigs valstugorna på Rådhustorget.
Vår bussreklam har redan börjat rulla.
På sociala medier har vi högsta tänkbara tempo sedan flera veckor tillbaka.

Moderaternas valrörelse är igång!

Moderaternas valmanifest för Umeå 2018-2022 presenterat idag!

Idag har vi presenterat Moderaternas valmanifest för Umeå kommun år 2018-2022. Bifogar det pressmeddelande som skickades ut i samband med detta.

 

Pressmeddelande

M i Umeå satsar på både stad och landsbygd

Med 32 dagar kvar till valdagen presenterade på onsdagen det moderata kommunalrådet Anders Ågren partiets lokala valmanifest i Umeå – Tillväxt för både stad och landsbygd!

Moderaterna har redan startat sin valrörelse i Umeå, även om den officiella valupptakten sker senare i veckan. Valrörelsen blir kort och intensiv och därför har M valt att starta tidigt, inte minst på sociala medier.

– Vi ger järnet och slår ur ett underläge! De rödgröna är starka i Umeå, men vi har en samlad Allians med erfarna företrädare och god stämning. Sociala medier spås få en stor betydelse i denna valrörelse, och i Umeå är ju vi moderater största parti med flest följare och absolut störst genomslag. Så vi är taggade, samspelta och på offensiven, säger Ågren i en kommentar.

Valmanifestet kan sammanfattas som klassisk borgerlig politik och spänner över flera övergripande områden. 32 punkter lyfts fram. Bland förslagen återfinns exempelvis sänkt kommunalskatt, bättre företagsklimat, valfrihet inom välfärden och ett fördubblat bostadsbyggande. Ett ökat fokus på landsbygden jämfört med tidigare val kan också noteras i det moderata valmanifestet.

– Jag är stolt över att presentera vårt lokala valmanifest, som vi har jobbat med det senaste året. Det är tydlig och framgångsrik moderat politik: valfrihet, företagande, sänkt skatt, tillväxt för både stad och landsbygd, kvalitet inom äldreomsorgen och en skola i toppklass, fortsätter Ågren.

Trygghetsfrågorna, som har debatterats mycket i Umeå det senaste året, har en central roll. För att motverka otryggheten och bekämpa brottsligheten föreslås fler poliser, offentlig kameraövervakning, kommunala ordningsvakter, fördubblade insatser inom det förebyggande arbetet och tiggeriförbud.

Samtidigt vill Moderaterna att Umeå kommun ska lyckas erbjuda Sveriges bästa skola och äldreomsorg. Ett batteri av åtgärder presenteras för att nå detta. På utbildningsområdet mindre barngrupper i förskolan. Betyg och ordningsomdömen från årskurs 3, ökad undervisningstid och avlastning av lärarna genom inrättande av lärarassistenter.

Inom äldreomsorgen så vill man öka bl.a. tillgången på särskilda boenden, senior- och trygghetsboenden. Valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande lyfts fram. Ökade resurser till hemtjänsten och en central trygghetsinspektion för att garantera att de äldre får högsta tänkbara kvalitet på omsorg och bemötande.

Moderaterna i Umeå kommer på fredagen att börja sätta upp sina valskyltar runt om i kommunen, och på måndagen är det invigning för partiernas valstugor på Rådhustorget i Umeå.

Valrörelsen i Umeå är här – såväl på sociala medier som på gator och torg.

 

 

 

 

 

Bygg en ny gästhamn i centrala Umeå!

Umeälven är en i många stycken outnyttjad resurs, och vi måste bli bättre på att ta emot turister som kommer med båt. Moderaterna vill därför gå från ord till handling när det gäller att förverkliga planerna på en ny gästhamn, centralt placerad i Umeå. Jag kan väl avslöja att det finns med i vårt valmanifest som kommer att offentliggöras imorgon.

Vi ska även se till att vårda det båtliv som redan idag finns. För moderaternas del vill vi gärna se fler båtbryggor centralt, och vi måste även komma vidare med planerna på en ny gästhamn i Umeå. Där pågår det arbete, men utredningarna verkar ha en tendens att dra ut på tiden år efter år.

Frågan har också varit uppe många gånger i kommunfullmäktige. Här har Liberalerna och dess gruppledare Peder Westerberg varit föredömligt pådrivande.

Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor”, när många med båt istället under sommaren väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut. Allt för få stannar till i Umeå pga bristen på gästbryggor och centralt belägen gästhamn.

Stärk den svenska skolan!

I dagens Folkbladet skriver jag om den svenska skolan tillsammans med Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Erik Bengtzboe. Bifogas nedan.

 

Moderaterna vill stärka svensk skola

I Sverige ska möjligheter gälla lika för alla. Alla barn ska få sin egen chans att bygga en bra framtid alldeles oavsett bakgrund. Det ska vara den egna viljan och förmågan, och inte antalet böcker i familjens bokhylla, som styr om man kommer in på de tuffaste utbildningarna . Då krävs en skola som tidigt rustar med kunskaper och som öppnar vägar till vidare studier och jobb.

Svensk skola håller hög kvalitet. Sveriges lärare är skickliga och gör sitt yttersta för att alla barn ska nå sin fulla potential. Samtidigt finns det problem. Nästan var femte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet, många elever hoppar av gymnasiet i förtid, och antalet anmälningar om hot och våld i skolan ökar.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar inte problemen på allvar och utbildningsminister Gustav Fridolin lyckades inte fixa skolan på 100 dagar. Istället har regeringen börjat nedmontera de kunskapsreformer som Alliansregeringen genomförde. Under mandatperioden har de avskaffat nationella prov, lagt förslag om att stänga välfungerande skolor, och konsekvent sagt nej till Alliansens krav på utökad undervisningstid.

Mellan 2006-2014 genomförde Alliansregeringen ett stort antal reformer för att höja svenska elevers kunskaper. Efter flera år av fallande resultat i den internationella kunskapsmätningen PISA bröts till slut trenden och resultaten har börjat peka uppåt. Men det räcker inte. Vi kan inte vara nöjda med medelmåttiga resultat. Därför har Moderaterna satt ett tydligt mål att Sverige ska vara bland de tio bästa länderna i PISA senast 2025.

Moderaterna förslår därför ett antal reformer för att stärka svensk skola:

  • Utöka undervisningstiden med en timme mer per dag. Utökningen ska först genomföras i lågstadiet och sedan de högre årskurserna och koncentreras till svenska och matematik så att alla lär sig läsa, skriva och räkna.
  • Inför obligatorisk läxhjälp. Kommuner ska vara skyldiga att erbjuda läxhjälp från årskurs 4-9.
  • Lovskola. I årskurs 6-9 ska lovskola i fyra veckor finnas för elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet.
  • Rätt till utökad förskola. För barn till föräldrar som är beroende av försörjningsstöd eller är arbetslösa bör rätten till allmän förskola utökas till 30 timmar i veckan.
  • Obligatorisk språkförskola på 15 timmar per vecka för alla barn till nyanlända från tre års ålder.

Löftet att nästa generation ska få det lite bättre än den nuvarande skapar hoppfullhet. Föräldrar och mor- och farföräldrar önskar och vill att deras barn och barnbarn få de bästa förutsättningarna. Barn och ungdomar hoppas och drömmer om vad de vill göra med sin framtid. Detta löfte måste infrias. Social rörlighet får aldrig bytas ut mot social ärftlighet. Det här är viktigt för varje människa, men också för Sverige som land.

 

Erik Bengtzboe (M)

Utbildningspolitisk talesperson

 

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

En företagsvänlig kommun

Företagare ska uppskattas mer och beskattas mindre. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska investera, etablera sig och människor ska flytta. Inför varje beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver ett företagsklimat i världsklass.

Att Umeå fortsätter att erhålla dåliga placeringar, senast plats 144 av 290 i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behovet av förändring. I SKL:s ranking av företagsklimat: plats 144 av 151 kommuner. Det är således en förödande kritik från lokala företagare gällande kommunens service och myndighetsutövning. Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt.

Universitetsstaden där Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus och Sveriges Lantbruksuniversitet är beläget erbjuder unika förutsättningar för tillväxt och utveckling, vilka stärks genom att skapa en Science Park i världsklass. Science Park i Umeå ska erbjuda en miljö där forskning, start-ups samt små och stora företag samverkar och tillsammans bidrar till att Umeå stärker sin position som norra Sveriges tillväxtmotor. Vi ska även fortsätta att stötta inkubatorer som Bic Factory.

Moderaterna är en garant för ett positivt företagsklimat!