Anders Ågren

Stötta den svenska jordbruksnäringen!

Var stolt över våra svenska bönder. Det är INTE svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat! FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över 30 procent om all världens produktion skulle gå till som i Europa – och svenska bönder är bäst i klassen! 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser gällande nötköttsproduktion. 44 procent lägre utsläpp gällande mjölkproduktion.

MP och V fortsätter däremot angreppen på våra bönder. I Umeå föreslår de att all kommunal verksamhet ska övergå till vegetarisk norm vid matservering. All verksamhet – det gäller alltså förskolor, skolor, äldreboenden och all övrig kommunal verksamhet. Med hänvisning till klimatet, så vill de motarbeta svensk livsmedelsproduktion.

Förslaget kommer dessutom i ett läge där vi snarare borde göra allt för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Idag producerar svenskt jordbruk inte tillräckligt med mat för den svenska befolkningen. Hälften av den mat vi äter är importerad. Det är ett nationellt intresse att säkra livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad.

Så var STOLTA över våra svenska bönder! Försvara dem mot vänsterns angrepp. Stötta svensk jordbruksnäring, via upphandlingar av lokalproducerat och på nationell nivå genom att sänka skatter och avgifter, minska regelkrångel och administration. Som individ kan du bidra, genom ditt val av svenska matprodukter i butiker och restauranger. Stötta våra svenska bönder!

M föreslår kamerabevakning i Umeå av särskilt brottsutsatta platser

Nedanstående pressmeddelande skickade vi ut till lokalmedia tidigare idag.

Pressmeddelande 2020-06-11

Moderaterna i Umeå vill öka tryggheten i kommunen – föreslår kamerabevakning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår moderaterna Stefan Nordström och Marianne Löfstedt att Umeå kommun ska kamerabevaka särskilt brottsutsatta platser i Umeå. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten, då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen.

– Umeå ska vara en trygg kommun, där kommunens invånare ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Vi anser att kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser är befogat. Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen, säger Stefan Nordström (M) i en kommentar.

Polisen kamerabevakade Rådhustorget, Ålidhems centrum och Östra Ersboda centrum under en testperiod från januari till mars i år. Nu har Polisen beslutat att sätta upp fler kameror i Umeå, som kommer att sättas upp senast i juni i år. I slutet av maj rapporterade lokalmedia om att Polisen – efter bilbränderna på flera olika platser runt om i Umeå – har beslutat att flyga drönare i stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem, eftersom de ser en ”risk för allvarlig brottslighet”.

-Det är bra att Polisen har satt upp kameror i Umeå, men vi anser att även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som Polisen övervakar med kamera och kamerorna ska sättas upp i dialog med Polismyndigheten. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement, säger Marianne Löfstedt (M) i en kommentar.

Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott.

Självklart måste regeringen granskas av Coronakommissionen!

Regeringen har nu föreslagit riktlinjer för den coronakommission, som bland annat ska granska politikers och myndigheters ageranden under krisen. Moderaterna har tre större invändningar mot förslaget:

1️⃣ Regeringen vill att slutredovisning ska ske i november 2022, det vill säga efter valet. Vi tycker att väljarna förtjänar hela bilden när de ska ta ställning i riksdagsvalet och vill att slutredovisning sker i november 2021.

2️⃣ Regeringen vill att utredningen ska fokusera på kommuners och regioners agerande under krisen – snarare än regeringen och dess myndigheter. Självklart ska inte regeringen undgå granskning.

3️⃣ Regeringen vill att vissa av medlemmarna i kommissionen ska komma från politiken – vi vill att den ska vara partipolitiskt obunden.

Sätt dit ligisterna!

Flyttbilen plundrades och sonens teckningar spreds ut på gatan. Det berättar ett av vittnena till gårdagens oroligheter i Göteborg. Samtidigt sattes bilar i brand och stenar kastades mot polisen.

En demonstration får aldrig vara en ursäkt för att elda upp bilar eller för att attackera poliser. Kriminella ska lagföras.

M föreslår kommunala ordningsvakter i Umeå

Nedanstående pressmeddelande skickades ut till lokalmedia tidigare idag:

Moderaterna föreslår kommunala ordningsvakter i Umeå

Moderaterna vill att Umeå kommun ska anställa kommunala ordningsvakter, som ett komplement till polisen. Detta för att öka tryggheten bland invånarna och motverka brottslighet. Det är kommunalrådet Anders Ågren (M) som föreslår det i en motion till kommunfullmäktige.

– Säkerställ lag och ordning. Vi vill att Umeå kommun ska följa andra kommuners exempel och anställa ordningsvakter. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. De ersätter inte poliser, men är ett komplement i det trygghetsskapande arbetet, säger Anders Ågren i en kommentar.

Polisen har under senare tid satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden liksom annan brottslighet har varit bidragande till att polisen har satt upp kameror. Nyligen meddelades att polisen även tar drönare till hjälp för att kamerabevaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda. Bara under 2020 har över 70 bilbränder skett på olika platser i kommunen, vid åtta olika tillfällen. En kvarterslokal har brunnit två gånger på kort tid, där båda bränderna misstänks vara anlagda. Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare.

Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner, som Uppsala, Lund och Linköping. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har begränsade befogenheter. De får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som utgör en fara för den allmänna ordningen. Ordningsvakter får även omhänderta berusade personer.

Uppsala kommun har haft egna ordningsvakter sedan 2017. Som mest patrullerar där sex ordningsvakter, fördelade på tre grupper, i centrala Uppsala. Detta till en årlig kostnad av 6-7 miljoner kr. Även Örebro kommun anlitar ordningsvakter till en kostnad av 6 miljoner kr per år. Möjligheten finns också att kommunen anlitar ordningsvakter via upphandling av tjänsten.

Motionen har nu lämnats in och Moderaterna hoppas på en snabb beredning av ärendet.

Glad nationaldag!

Glad nationaldag till alla läsare av bloggen! Idag firar vi Sveriges nationaldag tillika svenska flaggans dag. 

Vi firar, och vi gör det genom att samtidigt undvika folksamlingar. I rådande pandemitider gäller det att visa hänsyn och inte bidra till ökad risk för smittspridning. Här har alla ett ansvar.

Förhoppningsvis kan vi återgå till vanligt nationaldagsfirande nästa år. Ha en fortsatt bra nationaldag!

Välkommen som medlem i Moderaterna!

Jobben och ekonomin måste räddas – nu behövs din hjälp. Gå med i Moderaterna och hjälp oss öka pressen på regeringen för att rädda jobben! Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken. 

Välkommen att bli en del i vårt arbete. Visa ditt stöd för ett garanterat borgerligt parti.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Jobb och företagande behövs för att ta Sverige ur krisen

Sverige hade lägst tillväxt per person i EU redan innan krisen. Och nästan högst arbetslöshet. Vad talar för att regeringen skulle lyckas bättre i lågkonjunktur?

Nej, istället för att människor ska fastna i bidragsberoende behövs en återgång till arbetslinjen, med sänkt skatt på arbete och bidragstak – så att det alltid lönar sig bättre att ta ett jobb än att leva på bidrag!

Avskaffa plastpåseskatten!

Moderaterna röstade nej till att införa plastpåseskatten – för att det är ineffektiv symbolpolitik som straffar konsumenter och företagare.

Ny fakta visar att beslutet dessutom fattats på felaktiga grunder, då Naturvårdsverket rapporterat in ett större användande av plastpåsar i Sverige än vad som varit fallet.

Nu är det enda rimliga att skatten, som aldrig borde införts – rivs upp!