Anders Ågren

Välkommen till Moderaterna, Gabriel Farrysson!

Tidigare MP-politikern Gabriel Farrysson – som haft en lång rad av kommunala uppdrag i Umeå – har idag offentliggjort att han har gått med i Moderaterna.

Moderaterna i Umeå hälsar honom varmt välkommen! Jag har även personligen hälsat honom välkommen, vid ett möte på stadshuset nu på förmiddagen. Farrysson är en respekterad politisk företrädare, och vi ser positivt på att han nu landat i slutsatsen att gå med i vårt parti. I höstas valde en annan MP-politiker, Alireza Mosahafi, att byta från Miljöpartiet till Moderaterna.

Moderaterna har nu en stark tillströmning av nya medlemmar. Hos oss är alla goda krafter välkomna, om man delar våra värderingar. Moderaterna – ett liberalkonservativt parti. Garanterat borgerligt!

 

Populära snöborgen på Renmarkstorget är på plats!

Var på ett lunchmöte inne i centrum tidigare idag. På väg tillbaka till stadshuset passerade vi den populära snöborgen på Renmarkstorget som nu börjar vara på plats.

Snöborgen är en del av årets ”vinterlek i centrum”. Byggandet av labyrinten på Rådhustorget är dessutom påbörjad. Det är viktigt med aktiviteter och mötesplatser i centrum, i stort som smått. Snöborgen ska vara lika stor som förra året och står kvar på torget så länge vädret tillåter.

 

EU-valet närmar sig!

Idag är det 111 dagar kvar till EU-valet. Söndagen den 26 maj går invånarna till valurnorna. Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson och Moderaternas förstanamn på EU-valsedeln talade på måndagens inför lokala företrädare vid en lunch på Rex i Umeå om den stundande valrörelsen. Tre tydliga områden var i fokus: migrationen, brottsbekämpning och klimatet.

Efter allt fokus på den utdragna och kaotiska regeringsbildningen, så är det nu hög tid att lyfta upp de viktiga EU-frågorna i den allmänna debatten.

Den 26 maj har du möjlighet att göra din röst hörd och rösta på Moderaterna! Ett garanterat borgerligt parti.

För femte gången röstade vi moderater nej till att ge miljonstöd till Guitars

Fem gånger har nu Moderaterna röstat nej när det gäller stöd till gitarrmuseet Guitars. Ett museum som håller på att förvandlas till ännu ett kommunalt museum i Umeå.

Så sent som den 22 januari i år godkände Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett avtal med Umeå Folkets Hus som säkrar 4,5 miljoner kr per år (!) i kommunalt stöd till drift och hyra för gitarrmuseet de kommande åren, som nu dessutom har flyttat till Folkets Hus.

Vår moderata huvudinvändning är att detta inte är en uppgift för kommunen.

Att inledningsvis vara med och stötta är en sak, via utvecklingsanslaget som ligger under kommunstyrelsen. Där finns möjlighet att stötta nya idéer och utvecklingsprojekt. Så var tanken med Guitars. Men nu har kommunen sammantaget gått in med stora summor under en lång rad av år.

Vi moderater har hela tiden sett positivt på initiativet Guitars. Det gör vi även fortsättningsvis. Det är en viktig del för besöksnäringen. Men avsikten när detta sjösattes var ju inte att kommunen skulle dra på sig bestående krav på att vara med och finansiera verksamheten. Nu är utvecklingen snarare så att Umeå kommun tar på sig hela ansvaret. Detta var ALDRIG avsikten!

Umeå kommun står inför ekonomiska utmaningar, samtidigt som vi har en extremt hög kommunalskatt. Att fortsätta ge stöd till Guitars är inte rimligt. Men det är såklart en politisk prioriteringsfråga.

Hur många kommunala museer ska Umeå kommun egentligen ha? Utöver Guitars, så har vi ju dessutom det kommunala Kvinnohistoriskt Museum som kostar skattebetalarna ca 12 miljoner kr per år.

Båda dessa kommunala satsningar kan strykas omgående. Det skulle spara åtminstone 16 miljoner kr per år i den kommunala budgeten.

Det som är av bevarandevärde kan – gällande Kvinnohistoriska Muséet – överföras till Västerbottens Museum, på samma sätt som vi hanterade Regementsmuseet på I20-området.

Vi har ju redan Västerbottens Museum som vi äger. Med all respekt för verksamheterna – men Umeå kommun har inte råd att finansiera denna flora av nya museer. För Moderaternas del så prioriterar vi Västerbottens Museum (som vi äger till 60 procent) och Bildmuseet jämfört med övriga.

 

 

Fortsätt att utveckla Umeå Airport!

Sverige ska vara ett grönt föregångsland, både genom att sänka våra utsläpp och genom att hjälpa andra länder att göra en grönare tillväxtresa. Samtidigt som vi aktivt jobbar varje dag för att bli mer klimatsmarta, så kan vi inte genomföra symbolpolitiska åtgärder som drabbar framförallt norra Sverige, och alla som bor i norra Sverige.

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och andra städer längre bort A och O. Tillsammans med tåg, buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. För oss som bor i norra Sverige – med de långa avstånden – kommer järnvägen inte att kunna konkurrera med flyget när det gäller snabbhet. Flyget är överlägset. Men det står inte i motsats till att vi även satsar på kollektivtrafik, såväl bussåkande som järnväg.

Vänsterpartiet i Umeå anser att det är en ohållbar utveckling för klimatet att utveckla Umeå Airport. Detta blev tydligt i samband med en debatt i fullmäktige i måndags. Likaså gillar de uppenbarligen flygskatten.

Detta är en Norrlandsfientlig politik! Flygtrafiken idag svarar för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid enligt FN:s internationella klimatpanel. Men lösningen är inte att begränsa flygandet. Goda flygförbindelser är ett måste för en modern stad och region.

Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare. Det pågår ett utvecklingsarbete för att minska flygets negativa påverkan på miljön, från såväl flygindustrin som flygforskningens. Flygplanen idag släpper ut betydligt mindre än tidigare generationers flygplan, och flygbranschen räknar med att inom en snar framtid kunna utveckla plan som kraftigt reducerar både utsläpp och buller. Lösningen heter forskning och teknikutveckling. Och teknikutvecklingen går snabbt.

Umeå och vår region behöver en välfungerande flygplats, med många bolag som konkurrerar och gör det lätt att flyga till och från Umeå. Vår geografiska placering med långa avstånd, gör Umeå beroende av flyget. Fokus måste vara på att uppmuntra till grön omställning av flygbränsle. Likaså att bygga ut en välfungerande tågtrafik, så att man inte blir lika beroende av flyget som idag.

Flygskatten då? Den som nu den framröstade S/MP-regeringen tyvärr kommer att låta vara kvar. Den svenska flygskatten leder ju inte till lägre utsläpp enligt regeringens egen utredning. Flygskatten hotar däremot tusentals jobb runt om i hela Sverige. Flygskatten försvårar den gröna omställningen av flygbränsle. Flygskatten leder till att flygbolagen inte har råd att förnya flygplansflottan till nya mer miljövänliga flygplanen.

Från Moderaterna, så vill vi fortsätta utveckla Umeå Airport! Vi ska vara delaktiga i att fortsätta bygga ut flygplatsen, i de etapper som är planerade. Ju fortare, desto bättre.

Träff med moderata länsförbundsordföranden i Stockholm

Är på plats denna torsdag i Stockholm för träff med landets alla moderata länsförbundsordföranden och partiledningen. (Tack till min kollega i SKL-styrelsen Suzanne Frank, för bilden ovan.) Vi brukar ses två gånger per år i detta sammanhang.

Idag inledde vår partiordförande Ulf Kristersson på partihögkvarteret med en timmes genomgång av det politiska läget, utblickar framåt samt utrymme för diskussion och synpunkter. Även partisekreterare Gunnar Strömmer och andra vice partiordförande Elisabeth Svantesson hade var sin programpunkt. Genomgång av partiets eftervalsanalys med riksdagsledamot Mats Green under eftermiddagen, samt planeringen inför det stundande EU-valet på eftermiddagens schema.

Ett gediget dagsprogram.

Nu blickar vi framåt.

Moderaterna. Garanterat borgerliga!

Det svenska jordbruket är ett av de mest hållbara i världen!

Vid måndagens fullmäktige diskuterades även klimatpolitik vid en interpellationsdebatt, och Vänsterpartiet passar på att slå på alla dem som i varierande grad äter kött.

Citat från interpellationen: ”Är det fortsatt försvarbart att bidra till klimatförstörande köttkonsumtion för skattemedel”. Skolelever och kommunanställda i Umeå ska såldes inte få äta kött längre?…

Detta är feltänkt på den rödgröna sidan.

Svenskt kött tillhör det mest klimatsmarta köttet i världen! Det är faktiskt skillnad på kött och kött. Om man jämför med kött från andra länder så har det svenska en lägre klimatpåverkan. Dessutom har svensk djuruppfödning lägst antibiotikaanvändning i EU.

Idag importeras ungefär hälften av det kött vi äter i Sverige och många gånger från länder med betydligt större klimatpåverkan än det svenska köttet. En stor fördel med svensk produktion är att den ger lägre utsläpp av växthusgaser per kilo produkt; nötköttsproduktionen ligger 70 procent lägre och mjölkproduktionen 44 procent lägre än världssnittet.

Vi måste snarast stötta svensk jordbruksnäring, via upphandlingar av lokalproducerat och på nationell nivå stötta jordbruksnäringen. Det är INTE svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över 30 procent om all världens produktion skulle gå till som i Europa.

Jordbruket har en nyckelroll för en levande landsbygd. Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen – liksom vid offentliga upphandlingar – kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan.

Stöd svensk matproduktion!

 

 

 

Seger för valfriheten!

Det finns ingen beskrivning tillgänglig för fotot.

Så är frågan avgjord. Med röstsiffrorna 34-30 (en avstod), så beslutade KF idag att behålla valfrihetssystemet med LOV.

Umeå har en hemtjänst i toppklass. Högsta kundnöjdheten i Sverige, med många olika alternativ att välja mellan.

Nu kommer detta system att få vara kvar, trots S/V-försöket att skrota valfriheten.

En bra dag!

Bevara valfriheten (LOV) inom hemtjänsten!

Idag är det dags för kommunfullmäktige , och frågan om LOV inom hemtjänsten ska avgöras. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill som bekant skrota LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten, trots mycket goda resultat.

Kundnöjdheten inom hemtjänsten som helhet ligger på 94 procent i Umeå. 54 procent av de som är berättigade till hemtjänst väljer privata aktörer. Men S och V vill alltså skrota detta system. Om alla partier håller sig till det som tidigare meddelats, så kommer KF emellertid att rösta för att systemet med LOV ska bevaras.

Bevara LOV inom hemtjänsten!