Anders Ågren

Vaccinkrav för personal inom vård och omsorg

Inför vaccinkrav för personal inom vård och omsorg! Gamla, sjuka och äldre ska kunna vara säkra på att möta vaccinerad personal. Patientsäkerheten går före andra överväganden i detta sammanhang. Det är väl känt att vaccination är det mest effektiva sättet att förhindra smitta.

I går ringde Folkbladet och intervjuade mig gällande Moderaternas syn på vaccinationskrav för vård-och omsorgspersonal inom Umeå kommun. Centerpartiet i Umeå har nyligen lämnat in en motion med förslag om detta, med anledning av den pågående Coronapandemin. Detta är också något som debatterats i kommunfullmäktige under föregående år, där vi tidigare har framfört Moderaternas syn på detta.

Ja, Moderaterna i Umeå är positiva till att införa vaccinkrav för personal inom vård och omsorg i kommunen. Det ska gälla vid alla nyanställningar för de berörda personalgrupperna som arbetar vårdnära. Och medarbetare som idag utför vårdnära arbete utan att vara vaccinerade – de ska tilldelas andra arbetsuppgifter under tiden som pandemin pågår.

Vaccinkrav vid nyanställningar har redan beslutats av åtminstone fem regioner: Dalarna, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Gävleborg. Att flertal kommuner runt om i Sverige har också beslutat om detta.

Det vore värdefullt om även Umeå kommun införde detta. Skyndsamt.

Idag är det 250 dagar kvar till valdagen – bli medlem i Moderaterna och hjälp oss vinna valet!

Idag är det 250 dagar kvar till valdagen i september. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Viktiga steg för att bekämpa brottsligheten!

God fortsättning på det nya året!

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Tack vare vår gemensamma budget på nationell nivå med KD och SD tas nu viktiga steg för att bekämpa brottsligheten.

Vår budget innehåller bland annat:

✅ Höjda polislöner – vi satsar 400 miljoner på en riktad satsning på höjda polislöner

✅ Mer pengar till Polismyndigheten

✅ Drygt en halv miljard till rättsväsendets övriga myndigheter

✅ Mer pengar till NFC, hanteringen av vapenlicenser och avhopparprogram

✅ Fler övervakningskameror och satsning på bättre teknik hos Polisen

✅ Fler förvarsplatser hos Migrationsverket

✅ Pengar för att utreda stärkt skydd för enskildas fri- och rättigheter och domstolarnas oberoende

Valdagen i september 2022 närmar sig. Hör gärna av dig om du vill bidra till en politisk högersväng – såväl lokalt, regionalt som nationellt!

God Jul & Gott Nytt År!

Ännu ett pandemiår går mot sitt slut. Nu kommer min blogg att gå in i viloläge ett tag, i samband med lite julledighet beträffande möten och sammanträden. Om inget oväntat inträffar så blir det paus med bloggandet åtminstone fram till nyår men förmodligen lite längre än så.

Jag vill med detta bara passa på att önska Er alla en riktigt….

God Jul & Gott Nytt År!

Viktigt för demokratin – landets skolor måste vara öppna och tillgängliga för de politiska ungdomsförbunden!

Vi hade tidigare i veckan digitalt sammanträde med SKR:s demokratiberedning, där jag sedan valkongressen 2019 har förmånen att vara vice ordförande.

På sammanträdet hade vi besök av bl.a. generaldirektören för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Lena Nyberg, samt företrädare för riksdagspartiernas olika ungdomsförbund.

Fokus var ungas politiska deltagande, skolans demokratiuppdrag och de politiska partiernas (och deras resp ungdsomsförbund) närvaro i skolan. 

Ett mycket stort bekymmer i sammanhanget är att politiska ungdomsförbund har svårt att bli insläppta på landets grund- och gymnasieskolor. Detta oavsett vilket parti och ungdomsförbund det gäller. Budskapet var entydigt, oavsett det var SSU, MUF, CUF, GU, LUF eller SDU som talade (Ung Vänster var inbjudna men kopplade inte upp sig). 

Det har blivit sämre, sedan skollagen ändrades år 2018 och beslutanderätten numera ligger helt på respektive rektor. Många rektorer väljer att vägra ungdomsförbunden tillträde till skolorna, och på de ställen där de faktiskt får komma på besök, så är det belagt med så många förbehåll och praktiska detaljer som gör att det i själva verket blir svårt för ungdomsförbunden att genomföra ett besök.

Så här kan vi inte ha det.

Menar vi allvar med att vi vill att ungdomar ska engagera sig i samhället, och i politiken – då kan inte det största hindret för delaktigheten vara att landets skolor vägrar att släppa in ungdomsförbunden.

Hur ska ungdomsförbunden kunna attrahera nya medlemmar, och väcka intresse för politik hos unga, om de förvägras möjligheten att komma till skolorna och träffa skoleleverna? Idag är det alltså upp till varje rektor på varje enskild skola att besluta om ungdomsförbunden ska få besöka skolorna. Alltför ofta blir svaret nej.

Här måste det till en förändring. Och inte bara under det kommande valåret utan på permanent basis. 

Skolorna runt om i Sverige måste öppnas upp för de politiska ungdomsförbunden!

Låg skatt är en viktig frihetsfråga!

28 kommuner har valt att sänka kommunalskatten inför nästa år. Tyvärr ingår inte högskattekommunen Umeå i denna skara. Trots massiva ekonomiska överskott, och en välfylld resultatutjämningsreserv.

Umeå kommun har en extremt hög kommunalskatt. Sämst – eller värst – av jämförbara kommuner. Vi moderater har återkommande lagt förslag på en sänkning av kommunalskatten.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner. Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor.

Låg skatt är en viktig frihetsfråga.

En fruktansvärd utveckling av ungdomsrånen i Sverige!

Den grova brottsligheten kryper ner i åldrarna. Igår rapporterade BRÅ att ungdomsrånen har mer än fördubblats sedan 2015. Det behövs bättre verktyg för att kunna stoppa ungas kriminalitet innan den bitit sig fast. Därför vill Moderaterna att förbudet mot att använda hemliga tvångsmedel, exempelvis avlyssning, mot misstänkta under 15 år slopas.

Vi har också föreslagit en lång rad andra åtgärder. Jag har skrivit om dessa förslag både här på bloggen och i insändare.

Men tidigare har många i debatten hävdat att varningarna om ökade ungdomsrån varit överdrivna. Men nu kan ingen längre förneka fakta. Ungdomsrånen har mer än fördubblats och man ser en ökning över hela landet.

VIlka är det då som är skyldiga till brotten? Och vilka är brottsoffren?

Ur artikel i Expressen:

Tidigare har Brå fått kritik för att mörka gärningsmäns utländska bakgrund.

Rapporten om ungdomsrånen är tydlig på den här punkten och slår fast att 66 procent av de som varit misstänkta för ungdomsrån under 2015-2019 har utländsk bakgrund – och en majoritet av dem kommer från Afrika och Asien.

Av de misstänkta med utländsk bakgrund är 37 procent födda utomlands och 29 procent är andra generationens invandrare med två utrikesfödda föräldrar.

I gruppen rånare som, enligt Brå, har svensk bakgrund finns ytterligare tolv procent som har en förälder som är född utomlands.

Det innebär att bara 22 procent av ungdomsrånarna har svensk bakgrund i form av två svenska föräldrar.

Totalt handlar det om 3 274 personer som varit misstänkta för ungdomsrån under perioden och flera av dem har varit misstänkta för flera rån.

7 909 ungdomar har anmält att de utsatts för ett rån och där har 77 procent svensk bakgrund, enligt Brå.

28 kommuner sänker skatten år 2022 – tyvärr inte Umeå!

Jag läser på SKR:s hemsida, i ekonomibloggen, att 28 kommuner har valt att sänka kommunalskatten nästa år. Tyvärr ingår inte Umeå i denna skara av kommuner.

Umeå kommun har som bekant en extremt hög kommunalskatt. Sämst – eller värst – av jämförbara kommuner. Vi moderater har återkommande lagt förslag på en sänkning av kommunalskatten. Även vid senaste budgetfullmäktige, i juni 2021, lade vi ett förslag om sänkt skatt. Men tyvärr blev vi nedröstade.

Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. För oss är detta en frihets- och rättvisefråga!

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Men alla kommuner klarar av att ha betydligt lägre skattenivå.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga.

100 moderata förslag för en bättre integration

Hälften av dem som invandrat till Sverige och som är i arbetsför ålder är inte självförsörjande. Och alldeles för få talar svenska trots många år i Sverige. Det är ett stort politiskt misslyckande.

Moderaterna har presenterat 100 förslag för en bättre integration.

Bland förslagen:

✅ Minskad invandring – en framgångsrik integration kräver en kraftigt minskad invandring.

✅ Anpassning till det svenska samhället – språkkrav både för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Det ska också krävas godkänt prov i samhällsorienteringen för medborgarskap.

✅ Bryt boendesegregationen – avskaffa eget boende (EBO) för asylsökande och genomför en nationell folkräkning för att komma till rätta med fusket.

✅ Byt ut bidragslinjen mot arbetslinjen – alla som kommer till Sverige ska steg för steg kvalificera sig till välfärdsförmåner genom jobb. Inför bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb.

✅ Öka språkkunskaperna hos barn – inför språkscreening i svenska hos BVC och språkförskola för barn i utsatta områden. Alla elever ska erbjudas läxhjälp från årskurs fyra och lovskola från årskurs sex.