Anders Ågren

Bygg upp Sveriges krisledning från grunden!

Under coronapandemin har regeringen gömt sig bakom myndigheter och skyllt sina tillkortakommanden på kommuner och regioner. Om det är så här det fungerar vid en civil kris – vad händer då vid ett fientligt angrepp? Nu behöver Sveriges krisledning byggas upp från grunden.

Moderaterna presenterade idag 24 konkreta åtgärder för att skydda Sverige mot hot som cyberattacker och spioneri. Bland annat vill vi att ett nationellt säkerhetsråd inrättas – så att krisledningen blir entydig.

Vi föreslår bland annat:

– Att Sverige inrättar ett nationellt säkerhetsråd som har sitt säte hos statsministern i statsrådsberedningen.

– Att Sverige inrättar ett totalförsvarsdepartement med ansvar för både det militära och civila försvaret.

– Att det nationella säkerhetsrådet ska kunna aktivera en operativ myndighetssamverkan.

– Att de svenska underrättelsemyndigheterna ses över organisationsmässigt, liksom deras förmåga att samarbeta med andra myndigheter, för att fånga upp hot mot Sveriges säkerhet.

– Att den nya myndigheten för psykologiskt försvar och det nya cybersäkerhetscentret får tydliga uppdrag att samarbeta för att identifiera och möta valpåverkan.

Skolorna i Umeå borde också införa betyg från årskurs 4

För någon vecka sedan kom nyheten att Sveriges största friskolekoncern inom grundskolan – Internationella Engelska skolan med sammanlagt 38 grundskolor – till hösten kommer att införa betyg i årskurs 4 på alla sina skolor. Detta under förutsättning att riksdagen inom kort säger ja till regeringens förslag som öppnar för den möjligheten.

Det är positivt! Betyg är ett viktigt verktyg för att utvärdera hur elever ligger till i skolan. Med betyg ökar även skolans fokus på kunskapsresultaten.

2015 presenterade regeringen och Alliansen en kompromiss om försöksverksamhet med betyg redan från årskurs 4. Skolor runt om i landet kan ansöka om att få delta i försöksverksamheten hos Skolverket.

I januariavtalet har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna dessutom kommit överens om att skolor som vill ska kunna införa betyg från årskurs 4, och riksdagen förväntas fatta beslut om detta under året.

Skolverket har tidigare gjort en utvärdering av betygen som infördes från årskurs sex, vilken  visade att drygt hälften av lärarna upplevde att elevernas motivation var högre efter att betyg införts från årskurs sex. Bland eleverna uppgav 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. I utvärderingen framkom det att många lärare ansåg att betygen har gjort det enklare att upptäcka elever som var i behov av särskilt stöd.

Moderaterna har tidigare föreslagit att Umeå kommun, genom så många grundskolor som möjligt, ska delta i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.

Om nu riksdagen dessutom fattar beslut om att alla skolor som vill kan sätta betyg från årskurs 4, så är det självklart något som även bör göras på de kommunala skolorna i Umeå.

TV4 rapporterar om omfattande fusk i studieförbund

I morse sände TV4 nyhetsinslaget “Bluffen med fejkade studiecirklar”

”Över 435 000 olika studietimmar kommer att strykas från Studiefrämjandets verksamhet. Oroväckande många fall av integrationsprojekt har visat sig vara oseriösa.När Studiefrämjandet skulle fråga ut kursledare för kurser i svenska språket gick det inte ens att genomföra intervjuerna utan tolk.” 

Mycket allvarligt hur skattepengar betalas ut till rent fusk! Och detta gäller bara ett av tio studieförbund. Återstår att se rapporterna från övriga studieförbund. 

I Umeå har vi moderater föreslagit noggrannare kontroller av utbetalningar till bl.a. studieförbunden, men detta röstades ned av en majoritet i KF så sent som vid fullmäktige i oktober.

Helt sjuka siffror – 366 skjutningar i Sverige under 2020. Sverige behöver en ny regering!

Antalet skjutningar fortsätter öka i Sverige. Totalt skedde 366 skjutningar under 2020. Med andra ord en ny skjutning. Varje dag, hela året. 2020 blev således ett nytt svart rekordår för det grova våldet i Sverige: 366 skjutningar och 47 dödade, enligt polisens egen helårsstatistik.

Arbetet mot grov brottslighet och de kriminella gängen måste trappas upp. Helt uppenbart krävs det kraftfulla politiska förslag för att bekämpa den grova kriminaliteten. Moderaterna har gång på gång framfört sådana förslag, men S/MP-regeringen saknar både viljan och förmågan att leverera resultat.

Medianåldern är 23 år för misstänkta gärningsmän för dödligt våld inom kriminella miljöer. Detta enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Rapporten visar även att nästan alla gärningspersoner eller misstänkta i dessa ärenden har varit misstänkta för brott tidigare.

Vi vill ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år. Vuxna brottslingar ska dömas som vuxna. Den som begår flera brott ska inte heller få någon rabatt på straffet. Moderaterna anser att det så kallade mängdrabatten, som gör att personer som döms för flera olika brott vid samma rättegång får ett lägre sammanlagt straff, ska tas bort.

Det är idag okänt hur stort antal människor som befinner sig i Sverige utan tillåtelse. Vi behöver veta vilka som vistas i landet. Moderaterna vill därför att en ny folkräkning ska genomföras. För att komma tillrätta med bidragsbrott, utanförskap och grov brottslighet, är det är största vikt att staten kan fastställa vilka som bor i Sverige. Kriminella kan idag ange falska folkbokföringsuppgifter för att dölja sin identitet, vilket gör att det är enklare för brottslingar att gömma sig undan rättvisan. Idag använder kriminella personer falska adresser för att tillskansa sig bidrag och andra välfärdsförmåner som de inte har rätt till.

Utöver ovanstående detta föreslår Moderaterna även följande åtgärder:

-Dubblera straffen för gängkriminella.

– Kriminalisera deltagande i kriminella gäng.

– Inför anonyma vittnen, så att fler vågar träda fram och vittna mot gängen.

– Inför visitationszoner, där polisen kan söka  efter vapen och sprängmedel.

– Utvisa fler utländska medborgare som begår brott i Sverige.

Vi måste återupprätta lag och ordning i Sverige. Det räcker nu.

Det behövs fler åtgärder mot otryggheten i Umeå

Nedanstående pressmeddelande skickade vi moderater ut igår. Lägger upp det även här på bloggen.

Pressmeddelande 2021-01-07

Umeå: 4 av 10 kvinnor avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna eller ofredade

Enligt en ny undersökning från Umeå kommun, så uppger ca 40 procent av kvinnorna i Umeå att de avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade. Rapporten offentliggjordes i december. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har reagerat starkt på uppgifterna, och lyfter frågan till fullmäktige.

– Det är mycket allvarligt och jag skulle önska att fler reagerade på det här! Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för överfall, rån eller ofredanden. Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned. Det räcker inte med fina högtidstal för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Det krävs också handling., säger Anders Ågren i en kommentar.

Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut av Umeå kommun till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trygghet. Resultatet av undersökningen presenterades innan årsskiftet.

Ca 40 procent av de tillfrågade kvinnorna väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Liknande mönster har tidigare setts i den kommunala Unga-enkäten, som riktar sig till yngre åldrar i Umeå. I “Unga-enkäten” från 2018 uppgav en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de kännde sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem ensamma.

Otryggheten bland kvinnor i Umeå kommer att bli ett ärende på nästa fullmäktige. Ågren har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Anders Ågren menar att det krävs ett batteri av åtgärder, både på nationell och lokal nivå:

– Det behövs fler poliser, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, ökad kameraövervakning, kommunala ordningsvakter, skärpta straff för brottslingar, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst. Och mycket, mycket mer. Så sent som i oktober röstade ju fullmäktige nej till flera förslag från Moderaterna, som skulle öka tryggheten i Umeå.

Interpellationen kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari.

Skamliga scener i Washington

En hel värld har följt gårdagens händelser i USA, när en pöbel uppmuntrad av avgående presidenten Donald Trump tog sig till kongressen, bröt igenom polisavspärrningarna och tog sig in i byggnaderna. Scener man aldrig trodde att man skulle behöva uppleva. Ordningen återställdes förvisso efter några timmar, och kongressen återupptog sitt arbete.

Men mycket allvarligt, skamligt och upprörande att detta inträffar.

Demokratin ska försvaras. Oavsett varifrån hotet kommer. 

Bulletin väcker debatt

I slutet av december fick Sverige en ny dagstidning – Bulletin.

Redan innan dess premiär var den omdebatterad och omdiskuterad. Inte minst vänsterdebattörer och politiker på vänsterkanten gick i spinn och var starkt fördömande.

Kända och uppskattade ledarskribenter och högerdebattörer på den borgerliga sidan har tagit plats på Bulletin, däribland Per Gudmundson, Ivar Arpi, Carolin Dahlman, Tino Sanandaji, Paulina Neuding, Alice Teodorescu Måwe och Thomas Gür.

Men vad är det då som har fått så många på vänsterkanten att bli tokiga och smått panikslagna? Tja, det verkar vara stressande med en dagstidning som – utöver att den på ledarsidan är liberalkonservativ – betonar att nyhetsförmedlingen och journalistiken ska vara objektiv.

”Bulletins nyhetsförmedling bygger på en objektiv, konsekvensneutral och evidensbaserad journalistik, medan Bulletins ledarsida verkar i en liberalkonservativ tradition. Vår princip är att tydligt skilja mellan nyheter och åsikter, på news och views.”

Just detta är ju något som många i Sverige länge har efterlyst i högre utsträckning.

Det ska bli intressant att följa tidningens utveckling – jag har blivit prenumerant.

Politisk enighet om stöd till idrotten i Umeå

God Fortsättning på det nya året!

Följande replik har jag och Lennart Johansson, vice ordförande i Fritidsnämnden, fått publicerad i såväl VK som Folkbladet. 

Politisk enighet om stöd till idrotten i Umeå!

Umeå är en av Sveriges absolut främsta idrottsstäder. Gällande de kommunala satsningarna på idrotten råder sedan lång tid tillbaka bred politisk enighet. Så också kring den utökade elitidrottssponsringen. Därför blir vi något förvånade när vi läser debattartikeln i VK (28/12) av Hans Lindberg (S) och Ari Leinonen (S).

I deras debattartikel får vi läsa att det är Socialdemokraterna som drivit igenom dels ett antal stödåtgärder till föreningslivet, dels till elitidrotten. De undviker nämna att vi varit politiskt överens om dessa satsningar och vi har jobbat gemensamt för att hitta lösningar för föreningslivet. Ännu mer märkligt blir det när de lyfter upp arbetet med Umeå kommuns budget för 2021 och ifrågasätter Moderaternas budget.

Det är ohederligt. Moderaterna uppmärksammade ju i vårt budgetförslag i oktober, till skillnad från Socialdemokraterna, Umeås elitidrottsföreningar och deras utsatta situation kopplat till pandemin. Vi agerade snabbt på föreningarnas vädjan, och lyfte det i vårt budgetdokument: ”Umeås framgångsrika elitidrottsföreningar drabbas hårt då sponsorer uteblir när företag kämpar för att själva överleva. Arenaidrotter drabbas synnerligen hårt, då man förutom minskat sponsorstöd också drabbas av uteblivna publikintäkter. Umeå kommun måste ta detta i beaktande, när det gäller hur man i närtid ska underlätta för föreningarna i en pressad situation direkt relaterad till pågående pandemi.”

Vi ville inte vänta till det nya året, utan såg vikten av att snabbt agera och få på plats den extra sponsringen innan årsskiftet. Coronapandemin har ju slagit hårt mot hela vårt samhälle och det inkluderar även idrotten. Vilket vi också framförde till Socialdemokraterna. Det fanns också ekonomiska förutsättningar att göra denna satsning, då Umeå kommun prognosticerar ett mycket stort ekonomiskt överskott för 2020. Enligt senaste prognosen går kommunen mot ett överskott på över 300 miljoner kr, och då är inte ens de kommunala bolagens resultat inräknade.

Från moderat sida bedömde vi att förutsättningarna att öka sponsringen under innevarande år var mycket goda. Det blev också beslutet. Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott avsatte 5 miljoner kronor till ett tillfälligt utökat stöd där 4 miljoner kronor fördelas enligt principerna i nuvarande sponsringsplattform. 1 miljon kronor nyttjas till en särskild satsning på sponsring för jämställd idrott och fördelas per elitidrottande kvinna.

Ett beslut som togs i politisk enighet, och som inte hade något att göra med budgeten för 2021. Vi kan bara spekulera i varför ledande socialdemokrater försöker ge sken av en politisk konflikt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i just denna fråga. För det stämmer ju inte. Vi är oense om mycket, men inte gällande stödet till idrotten. Rätt ska vara rätt.

Anders Ågren (M)

Kommunalråd

Lennart Johansson (M)

Vice ordförande, Fritidsnämnden

God Jul & Gott Nytt År!

Ett annorlunda år går mot sitt slut. Nu kommer min blogg att gå in i viloläge ett tag, i samband med lite julledighet beträffande möten och sammanträden. Om inget oväntat inträffar så blir det paus med bloggandet åtminstone fram till nyår men förmodligen lite längre än så.

Jag vill med detta bara passa på att önska Er alla en riktigt….

God Jul & Gott Nytt År!