Anders Ågren

Umeå fortsätter tappa i rankinglistan över kommuners företagsklimat. Plats 194 av landets 290 kommuner år 2019.

Umeås politiker och partier måste ta frågan om företagsklimatet och företagarnas förutsättningar på betydligt större allvar! Nu på morgonen kom nyheten att Umeå kommun tappar ytterligare i rankingen av svenska kommuners företagsklimat 2019.

En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, tillämpning av lagar och regler samt genomgående negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut. Vi tappade 9 placeringar den här gången till plats 194 av 290 kommuner.

Här behövs skärpning! För att nå Umeå kommuns tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Trots glädjande besked om företag som gör stora investeringar i Umeå, så återstår mycket att göra. Likaså måste vi ge bästa tänkbara förutsättningar för befintliga företag att växa och utvecklas.

Med Moderat politik, skulle vi bl.a. fokusera på följande:

– En offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun.

– Ökad takt på bostadsbyggandet.

– God planberedskap.

– Sänkt kommunalskatt – skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner.

– Korta handläggningstider.

– Bättre dialog med lokala företagare.

– Erbjud avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

– Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

– Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens från kommunens verksamheter, såväl kommunala bolag som förvaltningen, och återkom i förekommande fall med förlag på hur sådant kan upphöra.

Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking är något som signalerar behovet av förändring.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Vi har politiken för det!

150 Norrlandsmoderater samlas i Umeå denna helg!

Jag har under denna helg förmånen att – som förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten – hälsa några av moderaternas tyngsta rikspolitiker välkommen till Umeå, däribland vice partiordförande Elisabeth Svantesson och partisekreterare Gunnar Strömmer.

Vårt län står nämligen i helgen som värd när de fyra moderata länsförbunden i norr samlas för Norrlandskonferens. 150 ledande moderata riksdags- kommun- och regionpolitiker från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland kommer att delta i konferensen på Elite Hotell Mimer, lördag-söndag. Konferensen tjuvstartade lite redan under fredagen då alla regionpolitiker i norr samlade för överläggningar.

Bland övriga medverkande talare i helgen finns bl.a. MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa och Moderatkvinnornas ordförande Josefine Malmqvist. Senast Moderaterna i norra Sverige samlades på motsvarande sätt var i Luleå år 2017.

Det blir en mycket viktig konferens i Umeå. Vi samlar de främsta moderata politikerna i norra Sverige. De tyngsta företrädarna på både kommunal och regional nivå, liksom våra riksdagsledamöter.

Vi kommer att lägga upp riktlinjerna och strategi inför valet 2022 och diskutera gemensamma frågor. Områden som brottsbekämpning, migration, ekonomi, landsbygd, skattepolitik och skola är alla högaktuella. Det känns därför bra att partiets talespersoner för dessa frågor i riksdagen är på plats för att redogöra för aktuella frågor och diskutera vägen framåt.

Moderaterna måste nu samla all kraft för att åstadkomma ett maktskifte i valet 2022. Norrlandsmoderaterna ska bidra med vår del i det arbetet!

Mer ordning och reda i skolan!

I dagens Folkbladet har jag fått denna insändare publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen.

Mer ordning och reda i skolan!

Svenska klassrum präglas av för mycket stök och för lite ordning och reda. Sverige tillhör de OECD-länder med högst andel sena ankomster och OECD har tidigare rekommenderat att Sverige behöver mer arbetsro för att öka skolresultatet. Låt lärare vara lärare. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan – i klassrummen, i korridorerna. En del i detta är att införa ordningsomdömen.

I media kunde vi tidigare i år läsa om en skola i Malmö där en lärare lyft ut en stökig elev ur klassrummet. Eleven anmälde detta till Skolinspektionen, och eleven fick 25 000 kr i skadestånd (!) för kränkning. Det här är inget unikt fall. Tyvärr verkar elever ha rätt att störa en lektion hur mycket som helst, men tydliga åtgärder från läraren kan ändå leda till att eleven får skadestånd. Helt bisarrt.

Kränkningsanmälningar från elever/föräldrar mot lärare haglar, och maktbalansen i skolan har förskjutits. Enligt en undersökning har 40 procent av lärarna hotats med anmälningar. Vad kan och vågar lärarna göra numera, utan att riskera okynnesanmälningar och annan trams.

Skriv om skollagen. Ge lärarkåren befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummen. Inför ordningsomdömen för alla elever. Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Stök, skolk och oordning i klassrummen ska inte accepteras. Nu får det vara slut med detta flum, som förstör lärandemiljöerna i Sveriges skolor. Återupprätta ordningen. Återupprätta kunskapsskolan.

Anders Ågren

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

M föreslår rekordsänkning av skatten på bensin och diesel!

Vi moderater föreslår en sänkning av bensin och diesel med 1 krona/liter i vår höstbudget. Det är den största sänkningen som någonsin gjorts.

Redan i M/KD-budgeten sänktes skatten med 17 öre per liter, genom att den så kallade överindexeringen av bensin- och dieselskatten tillfälligt stoppades.

Moderaternas nya förslag består av två delar. Dels vill moderaterna avskaffa överindexeringen av skatten på bensin och diesel och utöver det vill partiet även sänka skatten på drivmedel.

Ett bra förslag inte minst för norra Sverige, för landsbygden och för alla dem som är beroende av bilen för att ta sig till jobbet eller för att få vardagen att gå ihop.

Bra besked av landshövdingen gällande den kritiserade klimatstrategin!

I fredags kritiserade jag länsstyrelsen i Västerbotten, och deras förslag till ny klimatstrategi för Västerbotten. Förslaget är ute på remiss och jag kritiserade förslaget både här på bloggen och facebook.

Jag uppmanade alla remissinstanser att tydligt markera och säga nej till länsstyrelsens idéer i klimatstrategin om bl.a. medborgarlön, sex timmars arbetsdag och att alla städer i Västerbotten ska ha bilfria centrum. Vänsterförslag som vi annars är vana att höra från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men som plötsligt även länsstyrelsen i Västerbotten hade ställt sig bakom.

Men nu backar länsstyrelsen från förslaget. Landshövding Magdalena Andersson har idag svarat (bilden ovan) offentligt på mitt Facebook-inlägg, och gett ett mycket välkommet besked. Andersson skriver:

”Länsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar på regeringens uppdrag. Vi varken kan eller ska driva en egen agenda, inte heller agera så att vi uppfattas göra det. Jag kommer att åtgärda att detta dokument antingen dras tillbaka i sin helhet eller blir grundligt omarbetat.”

Jag välkomnar att landshövdingen så tydligt och snabbt agerar i detta ärende. Utöver att frågorna inte har att göra i en klimatstrategi, så undrar man ju verkligen hur man kommit fram till de slutsatserna. Ren vänsteraktivism som inte har att göra i officiella statliga dokument. Precis som landshövdingen skriver så arbetar länsstyrelsen på regeringens uppdrag, och ska inte driva en egen agenda.

Så tummen upp för dagens besked att länsstyrelsens förslag till klimatstrategi kommer att dras tillbaka i sin helhet, alternativt omarbetas i grunden.

Ett tack till landshövdingen för ett snabbt och tydligt agerande!

Varför vill länsstyrelsen ha medborgarlön, sex timmars arbetsdag och bilfria centrum i Västerbotten? Varför denna extrema vänstersväng?

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram ett förslag till ny klimatstrategi för Västerbotten. Förslaget är ute på remiss.

Vi är många som höjt på ögonbrynen när länsstyrelsen i Västerbotten nu propagerar för införandet av medborgarlön och sex timmars arbetsdag. Utöver att frågorna inte har att göra i en klimatstrategi, så undrar man verkligen hur länsstyrelsen har resonerat.

Medborgarlön (alla ska vara garanterade en grundinkomst utan krav på arbete eller annan motprestation) är ett förslag som annars brukar komma framförallt från olika vänsterdebattörer, i synnerhet miljöpartister och vänsterpartister. Men nu ställer sig även länsstyrelsen (!) på samma barrikad.

För att inte tala om framhävandet av sex timmars arbetsdag för västerbottningarna kopplad till visionen om att samhället ska ha ett lugnare tempo. Ja, det kan ju låta mysigt och behagligt. Men smakar det så kostar det. Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) har tidigare visat att arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ föreslagit i olika utformningar – riskerar att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor.

Fullständigt förödande för vår gemensamma välfärd. Oavsett om nedskärningarna ska ske inom sjukvården, skolan, äldreomsorgen, eller från polis, försvar etc etc.

Ett stålbad utan dess like, med kraftiga nedskärningar på bred front för att finansiera att friska människor boende i Sverige ska få vara lediga i större utsträckning. Dessa förslag har tidigare framförallt kommit från MP och V i svensk politik. Men nu har Länsstyrelsen i Västerbotten tydligen ställt sig på samma sida i debatten.

Hur många sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor, skolor, polisstationer och regementen ska stängas och läggas ned för att finansiera alla dessa flumidéer?

Umeå kommun har i vårt remissvar ifrågasatt varför frågan om medborgarlön och sex timmars arbetsdag överhuvudtaget finns med i länsstyrelsens förslag till ny Klimatstrategi. Det har ju inte med klimatfrågan att göra.

Jag hoppas att fler remissinstanser starkt markerar mot denna extrema politiska vänstervridning.

Noterar att länsstyrelsen också har visionen om bilfria centrum i våra städer i Västerbotten. Det ska vara ”tyst, lugnt och skönt” i städerna. Och om länsstyrelsen får sin vilja igenom så ska det således inte finnas några bilar i Umeå, Skellefteå och Lycksele centrum. Märkligt. Fokus borde väl vara på att minska utsläppen från transporter och minska dess påverkan – inte att bannlysa bilarna som sådana. Våra städer måste vara tillgängliga även för dem som kommer med bil.

Jag hoppas verkligen att det blir tydliga reaktioner från alla remissinstanser i dessa avseenden.

Trafikverket måste tänka om – sänk inte hastigheterna!

Trafikverket vill sänka hastigheterna för flera vägar i vårt län. De vill även att fler fartkameror ska sättas upp. De vägar som berörs i länet är E4, E12, E45, 363, 531, 364 och 95.

Alla kommuner i Umeåregionen – Umeå, Örnsköldsvik, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs och Vindeln – säger tydligt NEJ till detta förslag. Trafikverket måste stoppa dessa förslag.

Lokalmedia skrev om vårt gemensamma upprop i går. Trafikverket borde istället satsa på att underhålla/bygga ut vägnätet, och bygga mitträcken där så är lämpligt.  Västerbotten har långa avstånd, och tillgängligheten i länet skadas av ytterligare sänkta hastigheter.

Företagsbesök på IKEA och AVION Shopping

Onsdagen inleddes med företagsbesök i Umeå. Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott besökte IKEA Umeå och AVION Shopping, där vi träffade bl.a. varuhuschef Mari Gustafsson på IKEA och Mia Eskilsson, centrumchef på AVION Shopping.

På IKEA Umeå arbetar ca 260 personer och hos företagen på Avion Shopping jobbar drygt 1000 personer. Till detta kommer ytterligare arbetstillfällen på området genom bl.a. Max. Totalt på området är det mer än 1400 personer anställda. Det är en fantastisk tillväxtmotor för hela vår region! De är i sig ett starkt besöksmål och lockar många turister, de bidrar med många arbetstillfällen (inte minst till unga) och ger ökade skatteintäkter till det offentliga.

Intressanta informationer – liksom rundvisning av logistikupplägg, hållbarhetsarbete och annat – gällande deras verksamheter.

Vågar Jonas Sjöstedt (V) markera mot sina diktaturkramande lokala partivänner i Umeå idag?

Från SVT när Vänsterpartiet i Umeå uppmärksammades för gemensamt arrangemang med extremvänstern på 1 maj 2019

Idag sommartalar Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt inför sina partivänner och sympatisörer i Umeå.

Då borde han ta tillfället i akt och tydligt ta avstånd från deras skamliga  agerande på 1 maj i Umeå! Sjöstedt måste, om han vågar, på allvar göra upp med de kommunistkramare som öppet finns i hans egna led här i Umeå.

Sverige har demokrati sedan 100 år tillbaka. Men i Umeå valde Vänsterpartiet – Sveriges gamla kommunistparti – att öppet samarbeta med Kommunistiska Partiet och marxistiska organisationen Revolution på 1 maj. År 2019. Organisationer som vill avskaffa demokratin, genomföra revolution och införa diktatur i Sverige. En skandal av stora mått.

Händelsen fick stor nationell uppmärksamhet, och blev nyhet på såväl Rapport som i våra stora dagstidningar. Efter några dagars tystnad valde även våra lokaltidningar att uppmärksamma det hela.  Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt tog avstånd från sina partivänners agerande, men fick direkt mothugg från V-politiker i Umeå.

Vänsterns gruppledare Ulrika Edman avfärdade hela diskussionen som en ”icke-fråga”. V i Umeå vek inte en millimeter, ansåg inte att de hade gjort något fel och deras lokala företrädare menade att partiledaren själv måste ha känt till detta sedan tidigare. Att demonstrera tillsammans med kommunister gjorde man ju tydligen varje år (!) i Umeå. Ja, den informationen gjorde ju inte saken bättre.

Att demonstrera gemensamt med de grupper som vill störta vår demokrati och införa proletariatets diktatur – det är alltså inget konstigt bland Vänsterpartiets folkvalda här i Umeå. De har ju ”en gemensam analys till kritiken av dagens samhälle, men inte fullt ut hur vi löser det.”, för att citera en av V-fullmäktigeledamöterna som intervjuades i en av våra lokaltidningar.

I Umeå är det oroväckande många människor som av någon anledning inte verkar bry sig om kommunismens illdåd. Trots att kommunismen under 1900-talet mördat omkring fyra gånger fler än nazisterna, så verkar det fortfarande vara många i Umeå som sympatiserar med just kommunismen. Det är skamligt.

Är det därför så många som 16 procent av umeåborna röstade på Vänsterpartiet i kommunvalet 2018? Att man inte bryr sig om kommunismens massmord och terror? Nej, det tror jag självfallet inte. Jag tror helt enkelt att de flesta umeåborna inte har insett vilka tankar och idéer som finns representerade inom V lokalt i Umeå.

Kommunismens facit är tydligt: folkmord, diktatur, koncentrationsläger, förföljelser, terror. Omkring 110 miljoner människor har dödats i kommunismens namn under 1900-talet. Och det gamla svenska kommunistpartiet (som efter namnbyten genom åren numera heter Vänsterpartiet) styrdes under många år direkt från Sovjetunionen och av Stalin.

Vänsterpartiets samarbete med revolutionära kommunister – och ovilja att göra avbön – är en skam för Umeå. Vi måste stå upp för demokratin i vårt land. Och bekämpa kommunism, nazism och våldsbejakande islamism. Hur svårt kan det vara att ta ställning för svensk demokrati?

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har idag ett perfekt tillfälle att ta avstånd från kommunismen, och visa att hans partivänners agerande i Umeå inte är acceptabelt.

Demokrati eller diktatur? Valet borde vara ganska enkelt.

Hela Sverige måste försvaras!

I tisdags besökte jag och Hans Lindberg (S) Umeå Garnison. En mycket givande eftermiddag, med information från försvarsmaktens representanter, rundvisning och förevisning av övnings- och skjutfält. Bl.a. info om SkyddC och I19/Västerbottensgruppen. På bilden ovan med major Lars Karlsson, major Magnus Ämting och chefen för Skyddscentrum överste Stefan Jansson.

Den svenska försvarsförmågan måste kraftigt stärkas under kommande år. Inriktningen är tydlig, även om det finns något olika uppfattningar om finansieringsfrågan.

Alla försvarsgrenar ska stärkas, värnplikten ska utökas, stora investeringar i befintlig och anskaffning av ny materiel, nya förband måste upprättas.

I detta läge har naturligtvis även Umeå en viktig roll att spela.

Från Umeå kommuns sida ser vi mycket positivt på ett stärkande av försvarsmaktens verksamhet i vår kommun.