Anders Ågren

Min uppmaning till Hans Lindberg (S): dra omgående tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten!

Det står nu klart att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att gå mot en förödande politisk – och högst självförvållad – förlust i den votering som kommer ske på kommunfullmäktige i januari 2019.

Min uppmaning till Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför: dra tillbaka ert förslag att avskaffa LOV. Det kritiserade förslaget behöver ju inte ens komma upp till fullmäktige för beslut, och ni vet att ni kommer att förlora i omröstningen.

Igår meddelade Arbetarpartiet via gruppledaren Jan Hägglund på sin blogg att de vill behålla det nuvarande valfrihetssystemet med LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Det är ett mycket välkommet besked! Förändringar/korrigeringar i enskilda delar av nuvarande LOV-system går ju att genomföra om det bedöms nödvändigt, utan att man helt behöver skrota valfrihetssystemet som S och V önskar. Tidigare har Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tagit ställning för att behålla LOV och säga nej till S/V-förslaget. Med gårdagens besked från Arbetarpartiet innebär det att röstläget i kommunfullmäktige ser ut på följande sätt:

Behålla LOV: M, KD, C, L, MP, SD, AP (34 mandat)

Avskaffa LOV: S och V (31 mandat)

Om alla ledamöter är på plats i kommunfullmäktige i januari och röstar när detta ärende ska avgöras, så innebär det att valfriheten inom LOV kommer att fortsätta i Umeå.

Lindberg och övriga Socialdemokrater i ansvarig position borde göra avbön. Dra tillbaka förslaget. Ett sådant tydligt besked inom en snar framtid skulle dessutom vara värdefullt för alla kunder/brukare som idag är allvarligt oroade över vad som kommer att hända med just den utförare av hemtjänst de har valt. Likaså blir det ett lugnande besked för all personal som idag oroas över att deras arbetsgivare kommer att tvingas säga upp personal utifrån hotet om att LOV ska skrotas. Det blir också ett lugnande besked för de 18 privata hemtjänstföretag (varav 17 är lokala företag) som – likt en blixt från klar himmel – plötsligt har sett hela sin verksamhet hotad, utan möjlighet att i god tid kunna planera för annat. Och utan några rimliga förklaringar eller argument.

Så Hans Lindberg (S) – gör det enda rätta. En snabb reträtt. En ursäkt till alla – brukare, hemtjänstpersonal, hemtjänstföretag – som blivit oroade i onödan. Och ett tydligt besked från (S) om att LOV ska behållas inom hemtjänsten i Umeå.

En majoritet i Umeå fullmäktige vill nu behålla LOV inom hemtjänsten!!!

Moderaterna står upp för umeåbornas rätt att kunna välja hemtjänst. En rätt, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamt vill skrota. Den uppskattade valfriheten har blivit en nagel i ögat på dessa två partier. De har nu försökt driva igenom snabba beslut för att i januari 2019 kunna klubba igenom ett avskaffande av LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten. En valfrihet som funnits inom Umeå kommun sedan 2005.

Idag på eftermiddagen har Arbetarpartiet via gruppledaren Jan Hägglund på sin blogg meddelat att de vill behålla det nuvarande valfrihetssystemet med LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten.

Det är ett mycket välkommet besked! Tidigare har Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tagit ställning för att behålla LOV och säga nej till S/V-förslaget. Med dagens besked från Arbetarpartiet innebär det att röstläget i kommunfullmäktige ser ut på följande sätt:

Behålla LOV: M, KD, C, L, MP, SD, AP (34 mandat)

Avskaffa LOV: S och V (31 mandat)

Om alla ledamöter är på plats i kommunfullmäktige i januari och röstar när detta ärende ska avgöras, så innebär det att valfriheten inom LOV kommer att fortsätta i Umeå!! Framgångssagan med valfrihet för brukarna inom hemtjänsten i Umeå kommer få fortsätta att utvecklas. Sedan är inget system perfekt, och självklart ska alla inblandade parter delta i att se över dagens LOV-system, så att eventuella frågetecken kan rätas ut.

Hemtjänsten i Umeå har hög kundnöjdhet – av de 15 största städerna i Sverige ligger Umeå som ETTA med en kundnöjdhet på 94 procent. 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Allt detta pekar ju tvärtom på att valfrihetsystemet är mycket framgångsrikt och uppskattat. Att V och S vill skrota detta är egentligen helt bisarrt.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer nu att gå mot en förödande politisk – och högst självförvållad – förlust i den votering som kommer ske på kommunfullmäktige i januari 2019.

Min uppmaning till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför: dra tillbaka ert förslag att avskaffa LOV. Det behöver ju inte ens komma upp till fullmäktige för beslut.

Ett sådant tydligt besked inom en snar framtid skulle dessutom vara värdefullt för alla kunder/brukare som idag är allvarligt oroade över vad som kommer att hända med just den utförare av hemtjänst de har valt. Likaså blir det ett lugnande besked för all personal som idag oroas över att deras arbetsgivare kommer att tvingas säga upp personal utifrån hotet om att LOV ska skrotas. Det blir också ett lugnande besked för de 18 privata hemtjänstföretag (varav 17 är lokala företag) som – likt en blixt från klar himmel – plötsligt har sett hela sin verksamhet hotad, utan möjlighet att i god tid kunna planera för annat. Och utan några rimliga förklaringar eller argument.

Så Hans Lindberg (S) – gör det enda rätta. En snabb reträtt. En ursäkt till alla – brukare, hemtjänstpersonal, hemtjänstföretag – som blivit oroade i onödan. Och ett tydligt besked från (S) om att LOV ska behållas inom hemtjänsten i Umeå.

Annars kommer en majoritet i kommunfullmäktige hur som helst att rösta nej till S/V-förslaget och rösta för att behålla LOV i Umeå!

 

Borgerlig politik kan snart bli verklighet!

Bilden kan innehålla: text

Idag presenteras den moderata budgetmotionen i riksdagen, förankrad i den gemensamma reformagenda som Alliansens partier gick till val på.

Det är en budget som tar tag i våra svenska samhällsproblem här och nu. Vi tar borgerliga och liberala reformer från ord till handling. Sverige har en övergångsregering, men ingen övergångsriksdag. Viktiga beslut kan inte vänta.

Om riksdagen antar Moderaternas budget blir följande verklighet:

Sänkt skatt för alla pensionärer

Sänkt skatt för dig som jobbar

Tredubblat RUT-avdrag

Stärkt försvar

Fler poliser

Mer pengar till välfärden

Stärkt kunskapsfokus i skolan

Mer tillgänglig vård i hela landet

Stoppa rödgröna skattehöjningar på bensin och diesel

Listan kan göras mycket längre. Det är liberala och borgerliga reformer som Sverige behöver nu.

Med vår budget ger vi Sverige en ny riktning, som bryter med de senaste årens reformtrötthet och politiska vänstervridning.

Utländska medborgare som döms för våldtäkt ska utvisas!

För tio dagar sedan släpptes Nationella trygghetsundersökningen 2018 (NTU). Den dramatiska ökningen av brott mot person som uppmättes förra året bekräftas i årets studie. Utsattheten för hot och personrån fortsätter uppåt. Men det som verkligen sticker ut i studien är sexbrotten.

Sedan år 2012 har kvinnors utsatthet för sexbrott fyrdubblats (!!). Inom åldersgruppen 16-24 år uppger numera var tredje kvinna – 34,4 procent – att de utsattes för ett sexbrott under 2017.  Samtidigt har antalet anmälda våldtäkter ökat.

Det måste till en lång rad av tydliga och skarpa åtgärder. Och att utlandsfödda är överrepresenterade i gärningsmannastatistiken får aldrig stå i vägen för varken en relevant debatt eller effektiva åtgärder.

SVT:s Uppdrag granskning har som bekant kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Bl.a. avslöjades tidigare i höst att 58 procent av våldtäktsmännen är födda utomlands. När det gäller överfallsvåldtäkter är siffran ännu högre. Omkring 8 av 10 gärningsmän är födda utomlands. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett år eller mindre. Statistik som visar fällande domar ger förvisso inte hela bilden, men är ett viktigt faktaunderlag.

Moderata förslag:

☑️ Utländska medborgare som döms för våldtäkt eller andra sexualbrott ska utvisas.

☑️ Straffen för våldtäkt ska skärpas.

☑️ Mängdrabatten på straff för serievåldtäktsmän tas bort.

☑️ M har länge krävt en bred kartläggning för att studera orsakerna till att utsattheten för sexualbrott har ökat – utan att lägga in politiskt korrekta begränsningar.

☑️ Med mer information skulle riktade brottsförebyggande insatser kunna ske för att undvika fler sexualbrott.

☑️ En grundförutsättning för att arbetet mot sexbrotten ska bli framgångsrikt är att det finns fler poliser. Moderaterna kommer att satsa på 10 000 fler polisanställda och högre lön för landets poliser.

☑️Varje polisregion ska ha en grupp som är specialiserad på att utreda sexualbrott.

☑️Höjda skadestånd för sexualbrott.

☑️Förlängd preskriptionstid för sexualbrott.

Vi moderater tar ställning för brottsoffren!

Gör om – gör rätt!

Bilden kan innehålla: 1 person, sitter och inomhus

Idag på förmiddagen hade vi träff med Företagarrådet i Umeå. Ett bra tillfälle för kommunledningen att träffa företagarrepresentanter för diskussion om aktuella frågor, liksom mer långsiktiga, för bl.a. företagandets villkor i Umeå.

Den fråga som är hetast på den politiska dagordningen i Umeå efter valet har visat sig bli Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag att skrota LOV:en inom hemtjänsten. Trots rekordhög kundnöjdhet, en bra konkurrenssituation där det utöver den kommunala hemtjänsten finns 18 privata företag som erbjuder sina tjänster, så upplever tydligen de röda partierna detta som ett oerhört stort problem. Valfrihetssystemet ska avskaffas, och ersättas – dock oklart på vilket sätt – av LOU.

Detta utan föregående dialog. Utan information. Och ju mer jag deltar i diskussion och debatt i frågan – desto mer obegripligt blir socialdemokraternas agerande och ställningstagande. VARFÖR ska man slå sönder ett framgångsexempel? VARFÖR rasera något som faktiskt fungerar mycket bra i Umeå?

Jag tror att även Socialdemokraterna börjar dra öronen åt sig, och kanske, kanske börjar de inse att de har gett sig ut på mycket tunn is. Vänsterpartiet hoppar högt av glädje. De vill ju i grunden inte ha privata alternativ inom välfärden. De vill för den delen avskaffa den privata äganderätten. Så att Vänsterpartiet har lyckats få med sig S i Umeå på detta är extremt beklagligt.

Men det är inte försent för (S) att ändra sig. Bättre en snabb reträtt, be om ursäkt för ett ogenomtänkt förslag och se istället över möjligheterna att komma tillrätta med eventuella problem i kravställandet inom ramen för befintligt valfrihetssystem.

Att skrota valfriheten inom hemtjänsten kommer få allvarliga konsekvenser, för såväl brukare, personal som företag.

Gör om – gör rätt!

Valfrihetens vara eller icke vara hänger nu på två ledamöter i Arbetarpartiet

S och V tänker skrota den populära valfriheten (LOV) inom hemtjänsten. Hemtjänsten i Umeå har hög kundnöjdhet – av de 15 största städerna i Sverige ligger Umeå som ETTA med en kundnöjdhet på 94 procent.

54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Men det gillar inte S och V. Därför vill man avveckla LOV trots att Umeå kommun har haft eget val inom hemtjänsten ända sedan år 2005. Detta måste förhindras!

Det kommer att få förödande konsekvenser för alla de äldre (och yngre) med hemtjänst som fråntas makten att själv bestämma över sin vardag.

Eget val inom hemtjänsten infördes först på försök, och jag kommer ihåg hur positiva (S) var när försöket utvärderades 2007. Även om det fanns dom i S-partiet som av ideologiska skäl ogillade privata alternativ, så visade ju utvärderingen att det bara var positiva effekter. Det gick helt enkelt inte att säga nej till nåt som fungerade så bra. Och som var så uppskattat. Av brukare, av personal. Så i det S-styrda Umeå infördes valfrihet inom hemtjänsten före det att Lagen om Valfrihet infördes nationellt.

Valfriheten är uppskattad av umeåborna. Av de 18 privata företagen är dessutom 17 lokala hemtjänstföretag.

Men nu blåser andra vindar inom (S). Valfriheten ska bekämpas. Vad har hänt inom S, som gör att de nu går i armkrok tillsammans med Vänsterpartiet för att skrota LOV och ersätta det med LOU. Som vi vet kommer att medföra färre aktörer för umeåborna att välja mellan.

Att Vänsterpartiet är nöjda förstår jag. Deras mål är att avskaffa valfriheten inom välfärden. Men att S nu stå radikalt svänger till vänster, och ställer sig i samma lag som, och därmed försöker krossa ett populärt och välfungerande system som funnits i Umeå sedan 13 år tillbaka – det är mycket anmärkningsvärt.

Jag välkomnar att Miljöpartiet meddelat att de inte stöttar förslaget om att avveckla LOV. Likaså Sverigedemokraterna. Mycket bra!

Hur det blir med valfriheten inom hemtjänsten kommer att avgöras av kommunfullmäktige i januari.

De avgörande rösterna har Arbetarpartiet.

Jag hoppas att deras två ledamöter i fullmäktige lyssnar till alla de umeåbor som använder sig av hemtjänsten idag. De uppskattar möjligheten att kunna välja fritt mellan kommunens hemtjänst och de olika privata aktörer som erbjuder sina tjänster. Låt dem fortsätta kunna välja som idag.

Det står inte i motsats till att vi kan ändra krav och skrivningar i nuvarande. Låt oss se över delen om samverkan, en förbättrad kvalitetssäkring – som av en händelse har ju detta också efterfrågats av de privata hemtjänstföretagen!

Men säg nej till Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag att skrota LOV:en i Umeå.

 

Försvara den uppskattade valfriheten inom hemtjänsten i Umeå!

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, personer som sitter och inomhus

Sitter och förbereder inför morgondagens fullmäktige i Umeå. Upprörs över hotet mot våra äldres hemtjänst och rätten för dem att välja mellan olika aktörer. V och S tänker nämligen skrota den populära valfriheten (LOV) inom hemtjänsten.

Moderaterna och övriga Allianspartier står upp för rätten till valfrihet inom hemtjänsten!

Hemtjänsten i Umeå har hög kundnöjdhet – av de 15 största städerna i Sverige ligger Umeå som ETTA med en kundnöjdhet på 94 procent.

54 procent av de som har rätt till hemtjänst i Umeå väljer någon av de privata aktörerna. Men det gillar inte S och V. Därför vill man avveckla LOV trots att Umeå kommun har haft eget val inom hemtjänsten ända sedan år 2005.

Slutgiltigt beslut tas av fullmäktige i januari. Just nu står det och väger. Alla partier har inte bestämt sig ännu, så ännu lever hoppet om att KF ska kunna rösta nej och kasta detta förslag i papperskorgen.

Mer pengar till kommunerna om moderata budgetmotionen får stöd i riksdagen!

Ingen automatisk text tillgänglig.

Skönt med lite sakpolitik, som kontrast till det ovärdiga – och stundtals obegripliga – politiska spel som pågår i riksdagen. Snart ska riksdagen rösta om budgeten för 2019, och det finns hopp om att den moderata budgetmotionen röstas igenom.

Bra för alla som vill se borgerlig politik!

Igår presenterade nämligen Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, en satsning på välfärden i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Moderaterna vill i sin budget för 2019 öka resurserna med fem miljarder kronor, och därefter fortsätta ökningen under mandatperioden.

Nu gäller det bara att budgeten också röstas igenom i riksdagen. Men mycket tyder på att den moderata budgetmotionen kan gå igenom. Positivt i så fall!

Kostnaderna i välfärden har ökat under de senaste åren. Det är en naturlig konsekvens av en åldrande befolkning, men är också kopplat till det stora flyktingmottagandet. Kommunerna har fått bära stort ansvar för att få den nya ekonomiska ekvationen att gå ihop.

Därför vill Moderaterna successivt tillföra ökade resurser under mandatperioden. I vårt budgetförslag för 2019 tar vi första steget: Vi ökar resurserna till välfärden med fem miljarder kronor till Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Men att tillföra mer resurser räcker inte för att värna den svenska välfärden. Pengarna måste också användas effektivt. Stora delar av kommande tillskott efter 2019 kommer därför att villkoras, så att alla kommuner använder pengarna för åtgärder som minskar bidragskostnaderna och förbättrar integrationen.

Snart vänder ekonomin nedåt, och då kommer de problem vi ser idag inte att minska utan växa. Det ställer krav på politiskt ansvarstagande. Mer resurser till kommunerna, i kombination med reformer för att få fler i arbete, är nycklar för att klara av de utmaningar som ligger framför oss. Så vill Moderaterna ta tag i Sverige.

 

Försvara rätten till valfrihet inom hemtjänsten!

S och V tänker skrota den populära valfriheten (LOV) inom hemtjänsten. Detta måste förhindras! Hemtjänsten i Umeå har hög kundnöjdhet, och 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Men det gillar inte S och V. Därför vill man avveckla LOV trots att Umeå kommun har haft eget val inom hemtjänsten ända sedan år 2005.

Valfriheten är uppskattad av umeåborna. Av de 18 privata företagen är dessutom 17 lokala hemtjänstföretag.

Vi moderater står upp för Din rätt att välja hemtjänst. Det är en ideologisk fråga. Vem ska bestämma över ditt liv – du eller politikerna?

Moderaterna och övriga Allianspartier står upp för Din rätt att välja – utan socialistiskt förmynderi!

 

Umeågalan 2018

Igår var det dags för femtonde året av Umeågalan – en dag och kväll för att lyfta fram, uppmärksamma och hylla alla duktiga företagare i Umeå. Det finns en mycket positiv syn på Umeå och många vill bidra till ett växande stad, med allt vad det innebär.

Det var en riktigt god stämning och jag hade väldigt många givande samtal både på Universum och senare också på Nolia, där galamiddagen hölls.

Hur som helst. Följande var pristagarna under gårdagen:

Årets tillväxtföretag:               Konsultia AB

VK Medias varumärkespris:   Fricky

Årets huvudpartnerpris:         Annakarin Nyberg

Årets teknikpris:                       Fältcom

Årets exportföretag:               CoorsTek Sweden AB

Årets unga företagare:            Sisters in Law

Årets avknoppningsföretag:  Infobaleen

Årets hantverksstipendiat:    Familjen Hansen Charkuterier och Brännlands Wärdshus

Årets företag:                           LTS Telekommunikation AB

Årets nya företagare:              Hållbar Teknik Sverige AB

Årets marknadsförare:           Polarbröd AB

Umeå kommuns företagspris: Codemill