Anders Ågren

Det behövs hårdare tag mot gängkriminaliteten!

I dagens VK skriver jag på debattsidan om vikten av hårdare tag mot gängkriminaliteten. Läggs även upp här på bloggen.

Det behövs hårdare tag mot gängkriminaliteten!

Antalet skottlossningar fortsätter öka i Sverige. Från årsskiftet till och med augusti i år har det inträffat 228 skjutningar i Sverige. Under samma period föregående år inträffade 214 skjutningar, och 190 stycken år 2018. Likaså fortsätter antalet sprängdåd att öka. Det visar statistik från polisen. Arbetet mot grov brottslighet och de kriminella gängen måste trappas upp.

I en uppmärksammad Eko-intervju talade biträdande rikspolischef Mats Löfving om de utmaningar som Sverige står inför. Löfving konstaterade att det finns minst 40 släktbaserade kriminella nätverk, så kallade klaner, i Sverige. Enligt Löfving har dessa kommit till Sverige enbart för att organisera och systematisera kriminalitet.

Helt uppenbart krävs det kraftfulla politiska förslag för att bekämpa den grova kriminaliteten. Moderaterna har gång på gång framfört sådana förslag, men S/MP-regeringen saknar både viljan och förmågan att leverera resultat.

Medianåldern är 23 år för misstänkta gärningsmän för dödligt våld inom kriminella miljöer. Detta enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Rapporten visar även att nästan alla gärningspersoner eller misstänkta i dessa ärenden har varit misstänkta för brott tidigare.

Vi vill ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år. Vuxna brottslingar ska dömas som vuxna. Den som begår flera brott ska inte heller få någon rabatt på straffet. Moderaterna anser att det så kallade mängdrabatten, som gör att personer som döms för flera olika brott vid samma rättegång får ett lägre sammanlagt straff, ska tas bort.

Det är idag okänt hur stort antal människor som befinner sig i Sverige utan tillåtelse. Vi behöver veta vilka som vistas i landet. Moderaterna vill därför att en ny folkräkning ska genomföras. För att komma tillrätta med bidragsbrott, utanförskap och grov brottslighet, är det är största vikt att staten kan fastställa vilka som bor i Sverige. Kriminella kan idag ange falska folkbokföringsuppgifter för att dölja sin identitet, vilket gör att det är enklare för brottslingar att gömma sig undan rättvisan. Idag använder kriminella personer falska adresser för att tillskansa sig bidrag och andra välfärdsförmåner som de inte har rätt till.

Utöver ovanstående detta föreslår Moderaterna även följande åtgärder:

– Dubblera straffen för gängkriminella.

– Kriminalisera deltagande i kriminella gäng.

– Inför anonyma vittnen, så att fler vågar träda fram och vittna mot gängen.

– Inför visitationszoner, där polisen kan söka  efter vapen och sprängmedel.

– Utvisa fler utländska medborgare som begår brott i Sverige.

Vi måste återupprätta lag och ordning i Sverige. Det räcker nu.

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Umeå och Norrland behöver goda flygförbindelser även i framtiden!

Umeå behöver goda flygförbindelser även i framtiden. Vi måste nu snabbt få igång flygandet när restriktionerna från Coronapandemin släpper, samtidigt som flygbranschen måste fortsätta sin omställning till att bli mer hållbar. Biobränsle kan drastiskt reducera klimatpåverkan för flygresor och på längre sikt kan elflyget revolutionera hur vi tänker kring flygresande.

Jag skriver i lördagens VK tillsammans med kommunalrådet Hans Lindberg (S), Hans Adolfsson rektor Umeå universitet, Maria Knutsson Wedel rektor SLU, Anders Hjalmarsson VD Västerbottens Handelskammare, Fredrik Leek ordf Företagarna Umeå, Umeå Företagarråd, och Gustaf Nygren Fabrikschef vid SCA Obbola.

Framtidens resa börjar i Umeå

Umeå är norra Sveriges viktigaste centrum för befolkning, företagande och tillväxt. För att upprätthålla kontakterna med resten av Sverige och världen är resande en nödvändig förutsättning även efter Coronapandemin. Nu behöver en omställning för välfungerande transporter med minimalt klimatavtryck påskyndas så att Sverige även i framtiden kan hålla ihop, och alla delar av landet kan bidra till tillväxt och utveckling.

Coronapandemin har inneburit ett dråpslag mot det svenska inrikesflyget. Drygt 95 procent av passagerarna försvann, nästan över en natt. När restriktionerna nu lättas är behoven av en snabbt återupptagen flygtrafik stora, särskilt i de delar av landet där tåg, buss eller bil inte fullt ut kan fungera som ersättning.

Regelbundna flygförbindelser är särskilt viktiga för Umeå med omnejd. Umeå är en av landets snabbast växande kommuner och centrum för den mest expansiva tillväxtregionen norr om Mälardalen. Här finns två universitet med världsledande forskning och ett universitetssjukhus som erbjuder specialiserad vård för hela Sverige. Dessutom finns här företag som samarbetar och handlar med hela världen.

I Umeå finns en väl utbyggd och internationellt konkurrenskraftig industri och en rad företag i absolut framkant av bioteknik, medicin och informationsteknologi. Många av företagen har sett dagens ljus som ett resultat av utbildning och forskning på Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitetssjukhus, Totalförsvarets forskningsinstitut och forskningsorganisationen RISE som tillsammans bildar en stark forskningsbas i Umeå. Korta regionala flyglinjer, liksom flygförbindelser till andra delar av Sverige och utomlands är idag en viktig förutsättning för att den snabba tillväxten ska fortsätta. Hållbart resande är avgörande för framtiden.

Umeå behöver omvärlden – och omvärlden behöver Umeå.

Samtidigt står det klart att det sätt vi flyger på behöver förändras. En hållbar utveckling förutsätter radikalt minskade fossila utsläpp, och där är flygresor ett av problemen idag. Om det finns det en bred samsyn i Sverige, både inom politiken och näringslivet. När samhället nu ska återstartas efter pandemin finns alla möjligheter att ta flera steg i en ny och mer hållbar riktning. Fler möten kan hållas på distans, mer administration kan digitaliseras, distribution kan effektiviseras och onödiga transporter kan undvikas. Kombinerat med en satsning på utvecklade kommunikationer som har mindre – och på sikt minimal – klimatpåverkan kan Sverige ta ett rejält kliv mot en fossilfri framtid. Liknande resonemang förs av politiker i flera andra europeiska länder. Tillsammans med ökat resande med tåg kommer flyget att behövas, men behöver samtidigt själv anpassa sig.

Att utveckla framtidens flyg i en hållbar riktning – det är en ambition som Umeå delar och vill ta en viktig roll i. Under en lång tid har Umeå haft den svenska ledartröjan när det gäller satsningar i klimat- och miljövänlig riktning. Som en av åtta svenska städer har Umeå en ambitiös plan för att bli klimatneutralt redan 2030, genom det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Som en del i EU:s omfattande klimatsatsning ska Umeå ta första steget till klimatneutralitet på bara tio år, och alltså gå 20 år före övriga städer och regioner i EU.

Till de höga klimatambitionerna kommer många andra skäl till att Umeå är den självklara utvecklingsarenan för grönt flygande i Sverige.

Centralt läge i Norrland. För norra Sverige är regelbundna förbindelser till och från Stockholm och andra större regioner i Sverige extremt viktiga. Men norra Sverige behöver också en centralpunkt för vidare kommunikation till mindre destinationer längs kusten och framför allt i inlandet – sträckor som är idealiska för ett klimatvänligt elflyg  i framtiden. Umeå är genom sitt läge, storlek och med målpunkter som de två universiteten och Norrlands universitetssjukhus den naturliga platsen för denna centralpunkt.

Umeå, Västerbotten och Norrlandskusten är sedan gammalt centrum för svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri. Här finns råvarorna till biobränsle för både flyg och vägtransporter i form av restprodukter från skogsindustrin. Och här finns industrierna, forskningen och kunnandet för att förädla det skogen ger till klimatvänliga bränslen.

Elflyg är också mycket lovande för att nå närbelägna destinationer i våra nordiska grannländer. Exempelvis Vasa och andra ledande finska orter på andra sidan Bottenviken, liksom flera städer i Nordnorge. Elflyg på kortare rutter i norra Skandinavien kan bli en katalysator för en blomstrande region, trots stora avstånd. På lång sikt kanske också Umeå–Arlanda kan vara en realistisk sträcka för elflyg.

Återöppnadet av det svenska inrikesflyget är en självklarhet och på kort sikt en nödvändighet. Lika självklart och nödvändigt är det att framtidens resande, inklusive flyget, kommer att behöva förändras. Här finns inte en enda lösning utan en kombination av en mängd olika faktorer. Digitalisering kan göra vissa flygresor onödiga. Nya snabbtågsförbindelser kan ersätta andra. Biobränsle kan redan nu drastiskt reducera klimatpåverkan för de flygresor som ändå måste göras. Och på längre sikt kan elflyget  komma att helt revolutionera hur vi tänker kring flygresande.

När det gäller alla dessa alternativ är Umeå med och formar framtiden. Umeå är en idealisk utvecklingsarena för både elflyg och en ambitiös satsning på biobränslen av det slag som utredaren Maria Wetterstrand föreslår i sin utredning om biojetbränsle från 2019. Där finns en konkret färdplan för hur svenskt inrikesflyg kan bli klimatneutralt till 2030, samt hur flyget som helhet kan uppnå samma mål till 2045.

Som utvecklingsarena för grönt flygande och gröna transporter har Umeå de bästa förutsättningarna. Här finns en ung och växande befolkning, expansivt näringsliv, framtidsinriktad och forskningstung offentlig verksamhet. Har finns politiskt stöd, ett engagerat näringsliv, starka forskningsaktörer, kunnande och ett starkt medborgarengagemang. Det är här omställningsresan börjar. 

Hans Lindberg. Kommunalråd S Umeå Kommun

Anders Ågren. Kommunalråd M Umeå Kommun

Hans Adolfsson. Rektor Umeå Universitet

Maria Knutson Wedel. Rektor SLU

Anders Hjalmarsson. VD Handelskammaren Västerbotten

Fredrik Leek. Ordförande Företagarna Umeå

Umeå Företagarråd

Gustaf Nygren. Platschef SCA Obbola AB

13-årig flicka misshandlad och filmad i centrala Umeå!

Umeå. Barn och ungdomar – både killar och tjejer – som hotar och misshandlar andra barn, och sedan lägger ut filmer från misshandeln på sociala medier. Om detta rapporteras i inslag från både SVT Västerbottensnytt och i dagens VK.

I VK kan vi läsa om en 13-årig flicka som misshandlas och filmas av ett gäng tjejer i Vänortsparken, utan att omgivningen ingriper. Händelsen skedde under dagtid. Att unga personer misshandlas och filmas, och att det sedan läggs ut på sociala medier, är enligt artikeln inget som polisen för särskild statistik på. Men polisen säger att det förekommer i ärenden, och “att det är aningen mer frekvent förekommande nu än för ett par år sedan”.

SVT har pratat med flera föräldrar vars barn har blivit utsatta och tagit del av många av de misshandels- och förnedringsfilmer som lagts upp på sociala medier under året: “Den gemensamma nämnaren är att det rör sig om barn och ungdomar, både killar och tjejer, i olika delar av Umeå som hoppar på, hotar och slår andra ungdomar. Det finns också element av hot och hämnd, det framkommer att vissa blir misshandlade för att de har pratat med sina föräldrar och andra.”

Detta är fruktansvärda nyheter! De barn/ungdomar som utsätts för dessa attacker, och deras föräldrar, ska inte stå ensamma i detta. Vuxenvärlden måste agera snabbt. Tydligt och konsekvent. Skola, polis, socialtjänst, föräldrar, politik.

Sånt här avskyvärt beteende måste uppmärksammas och få konsekvenser. Jag hoppas att alla politiska partier tydligt markerar mot den här utvecklingen!

Moderaterna har nu näst bäst miljöpolitik, enligt svenska folket

Enligt en mätning som publiceras i dagens Aftonbladet, så rankas partiernas politik i olika sakpolitiska områden. M är bäst på flest områden.  Men även andra delar i undersökningen är intressanta.

Miljöpartiet behåller sin första plats gällande miljöpolitiken, men med Moderaterna på andra plats i svenska folkets ögon. MP fortsätter tappa i förtroende, och M ökar.

Det bådar gott. Vi har nämligen helt olika syn på vilken politik som är bäst för klimatet.

En väsentlig skillnad mellan MP:s och M:s miljö- och klimatpolitik är att vi moderater är övertygade om att det går att förena minskade utsläpp med ökad tillväxt. Detta skedde under Alliansens tid vid makten. I framtiden kommer vi att se fler tekniska innovationer, som kommer att möjliggöra fler betydande miljöförbättringar och som gör att vi kan effektivisera användandet av resurser.

Ekonomiskt välstånd behövs både för att kunna förbättra miljön och för att möta oförutsägbara händelser. Våra förutsättningar att möta alltifrån naturkatastrofer till epidemier, fattigdom och svält hade varit betydligt sämre utan tillväxt. De senaste 70 åren har vårt välstånd ökat så till den grad att risken för att dö i en naturkatastrof har minskat med 90 procent.

Säg nej till symbolpolitik om klimatet. Sluta med allt vänsterflum om lokala klimatnödlägen, flygskam, köttskam, klädskam och andra vänsteridéer.

Fokus måste vara ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, teknikutveckling och forskning.

Sverige är ett föregångsland inom miljöpolitiken, även om nuvarande S/MP-regering tyvärr bedriver en verkningslös politik. Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan år 1990. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP.

Likaså ligger Umeå kommun långt framme i miljöarbetet, vilket är positivt. Koldioxidutsläppen per invånare har minskat i Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå har gjort stora strategiska investeringar i bl.a fjärrvärmeutbyggnad tidigare än 1990 vilket inneburit stora koldioxidminskningar.

Vi ska fortsätta arbeta målmedvetet för att fortsätta bidra till ett bättre klimat. Men det får inte spåra ur i symbolpolitik. Finns ingen anledning att utlysa lokalt klimatnödläge, hålla på med flygskam, köttskam eller dylikt.

Fler och fler anser att Moderaterna har bäst miljöpolitik. Andra plats i dagens mätning. Om en månad har vi förhoppningsvis gått om Miljöpartiet!

Skatteverket bedömer att ca 200 000 personer är skrivna på felaktiga adresser i Sverige

Vi behöver få koll på vilka som faktiskt bor i landet.

Sverige har som bekant allvarliga problem med grov organiserad brottslighet, omfattande utanförskap och bidragsbrott. Brister i kontrollen av folkbokföringen är en av flera faktorer som lagt grund till att dessa problem är så pass omfattande. Det är centralt att staten kan fastställa vilka som lever i Sverige och säkrar ordning och reda. 

Det är viktigt även för Umeå och övriga kommuner.

Antalet människor som vistas i Sverige utan tillåtelse är idag okänt. Skatteverket uppskattar att omkring 200 000 personer är skrivna på felaktiga adresser i Sverige. Exakt hur omfattande problemen är vet ingen. En folkbokföring som inte staten har kontroll över kommer till en stor kostnad för skattebetalarna och försvårar arbetet att hjälpa de som behöver samhällets stöd allra mest. 

Fusket med folkbokföringsuppgifter är en avgörande faktor i den organiserade brottslighetens verksamhet. Genom att ange falska folkbokföringsuppgifter kan kriminella dölja sin identitet. När staten inte vet vem som bor var blir det enklare för brottslingar att gömma sig undan rättvisan och på så sätt fortsätta sin destruktiva verksamhet. Kriminella använder idag falska adresser för att tillskansa sig bidrag och välfärdsförmåner som man egentligen inte har rätt till. Lag och ordning behöver tryggas, annars riskerar vi att befästa omfattande parallellsamhällen. 

Bristerna i Sveriges folkbokföring har varit kända under längre tid. Regeringen erkänner själv att de inte gjort tillräckligt för att stävja de uppenbara problem som finns idag kring folkbokföringen. Regeringen har dock klargjort att det inte är aktuellt att genomföra en folkräkning. 

En folkräkning ger staten möjlighet att bättre bekämpa brott, verktyg för att hindra framväxten av utanförskap och parallellsamhällen och ger viktig kunskap i arbetet att motverka problem som trångboddhet.

En nationell folkräkning är en viktig början på att upprätta ett tryggare Sverige och värna samhällskontraktet.

Välkommen till Moderaterna, Christer Lindvall!

Igår offentliggjordes att tidigare S-politikern Christer Lindvall hade gått med i Moderaterna. En nyhet som fått mycket stor spridning och uppmärksamhet. 

Vissa nyhetsmedier i vårt närområde verkar dock ha missat händelsen, så därför passar jag på att även lägga upp det pressmeddelande som skickades ut igår. 

Pressmeddelande 2020-09-07

Årets skräll: tidigare S-politikern Christer Lindvall blir medlem i Moderaterna

Christer Lindvall, känd socialdemokratisk profil och tidigare ordförande i Umeå Arbetarkommun, meddelade på måndagen att han har gått med i Moderaterna. Ett besked som välkomnas av kommunalrådet Anders Ågren (M).

Lindvall är en av Umeås kändaste socialdemokratiska profiler. Han har en diger och tung meritlista. Han har varit ordförande i Umeå Arbetarkommun och ordförande i den lokala Ersboda S-förening. Han har varit heltidspolitiker i 16 år. Tidigare ordförande i Fritidsnämnden, ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt näringslivs- och planeringsutskottet. Därutöver har han arbetat som partiombudsman för Socialdemokraterna i Västerbotten. Så sent som år 2019 var han valledare i EU-valet för Socialdemokraterna.

Nyligen avsade han sig sitt sista kommunala uppdrag för S och meddelade då att han även avsåg att lämna partiet. Han antydde att han övervägde att engagera sig i annat parti. Idag meddelar Lindvall att han har blivit medlem i Moderaterna.

Men hur motiverar han då att han gått över till den gamla motståndaren Moderaterna?

Christer Lindvall kommenterar:

– Jag är trygg i mitt beslut. Det är inget hastigt påkommet, utan resultat av mycket funderingar från min sida. Jag har också fört samtal med M-kommunalrådet Anders Ågren det senaste året över några koppar kaffe. Jag gick med i SSU och S år 1975. Men efter 45 år i partiet kan jag konstatera att S lokalt har spelat ut sin roll.

Han fortsätter:

– Vi lever i en ny tid. Med nya problem. Sverige har förändrats. Umeå har förändrats. Så också politiken och skiljelinjerna. Idag är det bara ett parti som tar frågan om lag och ordning på allvar – det är Moderaterna.

– Som Ersbodabo så är frågan om att bekämpa brottsligheten högt på dagordningen för mig. Vi måste ta krafttag mot de kriminella, och öka tryggheten för umeåborna. Och där jag bor är folk förbannat less på den brottslighet som drabbar området. Men det är bara Moderaterna i Umeå som bryr sig, och kommer med förslag för att vända utvecklingen, säger Lindvall i en kommentar.

Moderata kommunalrådet Anders Ågren välkomnar den nya medlemmen. Han avslöjar samtidigt att Lindvall kommer få ett särskilt uppdrag lokalt i sitt nya parti. Att vara en del i Moderaternas lokala arbete med att ta fram ytterligare åtgärder för att bekämpa kriminaliteten och motverka utanförskap, i första hand med fokus på områdena Ersboda, Ålidhem och Mariehem.

Anders Ågren (M) kommenterar:

– Det politiska landskapet i Umeå håller på att förändras sedan några år tillbaka. Moderaterna samlar alltfler som vill se en politik med sunt förnuft, ordning och reda. Oavsett tyngdpunkten ligger på det liberala eller konservativa benet. Det hedrar Christer Lindvall att han efter så lång tid i politiken, faktiskt kan kapa bandet till sitt gamla parti och bli medlem i M.

– Lindvall har tillhört den gamla stammen av socialdemokrater, som vi moderater genom åren har kunnat ha ett gott samarbete med. Jag och Lindvall har ju suttit på motsatt sida av sammanträdesbordet i 16 år i kommunstyrelsens arbetsutskott. Han har varit en tuff motståndare, men korrekt och pragmatisk. I viktiga frågor har vi kunnat vara överens. Tillväxtvänlig, att arbeta och göra rätt för sig, tuffa tag mot kriminella, restriktiv flyktingpolitik – sådant som Socialdemokraterna historiskt har varit en del av tillsammans med Moderaterna. Frågor som S mer och mer övergivit. Då är det egentligen ganska naturligt att byta till Moderaterna. Vi ökar nu takten inför valet 2022 och Lindvall har definitivt mycket att tillföra hos oss, avslutar Anders Ågren.

Årets skräll i Umeåpolitiken?

Idag offentliggör vi att tidigare S-politikern Christer Lindvall blivit medlem i Moderaterna.

Varmt välkommen, Christer Lindvall!

Lindvall är en av Umeås kändaste socialdemokratiska profiler. Han har varit ordförande i Umeå Arbetarkommun och ordförande i den lokala Ersboda S-förening. Han har varit heltidspolitiker i 16 år. Tidigare ordförande i Fritidsnämnden, ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt näringslivs- och planeringsutskottet. M.m.

Nyligen avsade han sig sitt sista kommunala uppdrag för S och meddelade då att han även avsåg att lämna partiet. Han antydde att han övervägde att engagera sig i annat parti.

Idag meddelar Lindvall – efter 45 år i Socialdemokraterna – att han har blivit medlem i Moderaterna.

Återkommer lite senare med ytterligare kommentarer.

Minst 40 kriminella klaner som kommit till Sverige enbart med kriminalitet som syfte

Biträdande rikspolischefen Mats Löfving talade klarspråk i Ekots lördagsintervju om vilka utmaningar Sverige nu står inför, kopplat till den kriminalitet som drabbar Sverige. Han ryter också ifrån och anklagar beslutsfattare och makthavare för att inte ge sitt fulla stöd i kampen mot gängkriminaliteten. 

Hoppas att detta blir ett uppvaknande, även för de som mest ägnat tiden till att förneka och förminska problemen i Sverige med kriminaliteten. För de flesta – förutom för S/MP-regeringen och andra på vänsterkanten – är det dessutom uppenbart att gängkriminaliteten är starkt kopplad till stor invandring. 

Bitr rikspolischefen:

“Det är långt ifrån alla människor som vill bli en del av det svenska samhället. Just nu har vi minst 40 släktbaserade kriminella nätverket i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet och de vill tjäna pengar, säger han till radion.” Saxat ur Aftonbladet

Moderaterna har gång på gång lagt fram konkreta förslag för att krossa gängen. Allt medan regeringen med Stefan Löfven och Morgan Johansson blundat och ägnat det mesta av tiden till att prata, skylla ifrån sig och blunda.

Moderaterna har lagt fram ett antal konkreta förslag, däribland:

– Dubblerade straff för gängkriminella

– Kriminalisera deltagande i kriminella gäng

– Anonyma vittnen så att fler vågar träda fram och vittna mot gängen

– Visitationszoner där polisen kan leta efter vapen och sprängmedel

– Utvisa fler utländska medborgare som begår brott i Sverige

Det räcker nu. Regeringen måste bytas ut.

Nionde månaden i rad med uppgång för Moderaterna i opinionen

Foto från aftonbladet.se

Det går upp och ned i opinionsmätningar för partierna. Det är såklart trevligt när det går uppåt för ens eget parti, mindre kul när det går nedåt. Enskilda mätningar ska förstås inte ges någon större vikt. Det kan svänga snabbt. 

Intressant är dock när man ser trender. Moderaterna har nu haft ett ökande stöd i opinionen nio månader i rad. Det visar en sammanvägning av alla institut och opinionsmätningar, den så kallade poll of polis. En så lång och stabil uppgång har vi moderater inte haft på ett decennium.

Moderaternas uppåtgående kurva började i månadsskiftet november/december 2019. Det innebär att Moderaterna gick in i Corona-krisen med uppåtgående stöd.

Den strategi som vi jobbat efter långsiktigt visade sig fungera även i kristider. Sverige har stora problem, men vi kan lösa dem om vi gör rätt saker. Vi moderater kan samtala med alla partier och fokuserar på sakfrågor. Vi leder oppositionen, och förhoppningsvis ska vi ge Sverige en ny regering så snart som möjligt.

Glädjande nog tycks allt fler väljare uppskatta detta både före, under och efter den akuta Corona-krisen.

Vill du också bli medlem i Moderaterna? Det är enkelt och går snabbt. Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första kalenderåret. Swisha till 1233360070 – Uppge namn och personnummer.

Samverkan för att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten på Ålidhems centrum

Idag har jag varit med och undertecknat en trygghetsöverenskommelse för Ålidhems centrum tillsammans med Polismyndigheten, Ica Ålidhem, Coop Ålidhem och Diös. Syftet är just att minska brottsligheten och öka tryggheten på området.

Här på bild med Lina Eriksson från Polisen, som framöver kommer att vara en av polismyndighetens representanter i vårt lokala brottsförebyggande råd. Lina var faktiskt en av mina elever (!) på Dragonskolans gymnasium i slutet av 1990-talet. Åren går.

Trygghetsöverenskommelsen innehåller flera aktiviteter som de olika parterna förbinder sig till, det handlar bland annat om:

– att bygga upp snabba kontaktvägar mellan parterna

– ökad närvaro av polis

– kamerabevakning

– systematiskt säkerhetsarbete

– samordning av ordningsvakter

– att erbjuda praktikplatser på Ålidhems centrum för elever från områdets skolor

– utbildningar på skolorna

På Ålidhems centrum har man haft problem med bland annat ordningsstörningar och tillgreppsbrott. Aktörerna på området, kommunen och polisen har tidigare gjort olika insatser men med trygghetsöverenskommelsen vill vi nu öka samverkan och genomföra konkreta gemensamma aktiviteter för att öka tryggheten.

Trygghetsöverenskommelsen är den första i sitt slag i Umeå men metoden har använts i andra kommuner i Sverige med lyckat resultat. Samarbetet påbörjades redan i våras men blir i och med undertecknandet av överenskommelsen formellt.