Anders Ågren

Flyget är viktigt för Umeå och övriga delar av Norrland!

I dagens Folkbladet har jag fått nedanstående insändare införd.

Flyget är viktigt för Umeå!

Umeå är beroende av goda flygförbindelser, inte minst med tanke på vår geografiska placering i norra Sverige. Tillsammans med bl.a. tåg och buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt.

Vänsterpartiet föreslår nu i en motion att Umeå kommun inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. Flygstoppet innebär att varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun kommer att kunna flyga vid tjänsteresor. Moderaterna kommer att rösta nej till förslaget. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela landet och skapa möjligheter för bl.a. ett konkurrenskraftigt näringsliv även utanför storstäderna. Likaså för Umeå kommun. Kommunanställda och politiker som behöver flyga vid möten på längre avstånd, ska självklart göra det.

Flyg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Det innebär att om Sverige sänker sina utsläpp så kan något annat medlemsland släppa ut mer. Det blir med andra ord ingen positiv effekt på klimatet om vi slutar flyga i Umeå. Inte ens om alla flygbolag sluta flyga till och från Norrland. Detta understryker ännu en gång vikten av internationella åtaganden och överenskommelser för att göra skillnad för klimatet. Utsläppen är globala.

Flyget står globalt sett för ungefär 2-3 procent av de totala utsläppen av koldioxid enligt Internationella klimatpanelen (IPCC). Av Sveriges koldioxidutsläpp står idag inrikesflyget för omkring 1 %. Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Med hjälp av nya innovationer kan vi minska flygets klimatpåverkan och resa mer hållbart.

Det finns redan idag många goda exempel på det. I Örnsköldsvik ska ett svensktillverkat elflygplan inom kort testas. Förhoppningen är att eldrivna flygplan för 19 passagerare ska vara i trafik inom några år. Det finns även andra exempel på goda initiativ. Riskera inte Umeås och Norrlands framtida utveckling genom löjlig symbolpolitik.

Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning och teknikutveckling – inte flygskam och förbud.

Anders Ågren, Kommunalråd (M). Umeå

Var tredje förtroendevald utsätts för trakasserier, hot eller våld!

Förra veckan publicerade Brottsförebyggande rådet en ny rapport om utsatthet bland politiker – Politikernas Trygghetsundersökning (PTU). Tyvärr fortsätter den allvarliga trenden som vi sett under tidigare år. Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och det är samtidigt få som polisanmäler. Vi har ju tyvärr sett många exempel på politiker som har utsatts, inte minst i Västerbotten och Umeå.

Var tredje förtroendevald (30 %) uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2018, och det är den högsta nivån sedan man började mäta utsatthet bland politiker. Trakasserier och hot står för den främsta ökningen. Fler kvinnor än män är oroliga för att bli utsatta. Det är också en större andel kvinnor än män som uppger att angreppen mot dem är av sexuell karaktär.

Samtidigt är anmälningsbenägenheten fortsatt låg. Under 2018 anmäldes bara 19 procent av händelserna, vilket är samma nivå som 2016 och 2014.

Allt detta sammantaget – och i sina enskilda delar – är allvarligt. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system. De olika hoten, inte minst näthat, måste tas på allvar. Lagstiftningen för brotten måste skärpas på nationell nivå och ansvaret för förtroendevaldas arbetsmiljö måste klargöras. I dag faller mycket mellan stolarna och många avstår som synes från att polisanmäla, och kan t.o.m. tycka att det litegrann hör till vad man får tåla. Så ska det inte vara: fler förtroendevalda måste anmäla de hot och trakasserier som de utsätts för.

Ur led är tiden

Denna replik från mig och Lena Riedl är införd i dagens VK:

Ur led är tiden

Det råder ett märkligt debattklimat i Umeå numera. Peter Vigren (S), ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden går i VK (5/11) till angrepp mot Moderaterna.

Att stå upp för svensk grundlag, liksom elevers frihet att kunna välja mellan olika sorters maträtter – det ses numera som ett arbete för att trumma hem moderaternas ”bunkerkonservativa världsbild.” Vigren har kommit fram till slutsatsen att Moderaterna håller bygger upp ”sitt fiktiva mardrömslandskap om ett kollapsat samhälle som styrs av vansinniga klimatalarmister.”

Vadan detta koleriska utbrott, frågar sig vän av ordning. För oss moderater är det viktigt med öppenhet, transparens och yttrandefrihet i kommunal verksamhet. Det värnar vi för såväl anställda som förtroendevalda. Som politiker kommenterar och diskuterar vi ständigt sådant som rör Umeå kommun. Självfallet måste beslutsfattare få diskutera detta öppet. Självfallet måste vi också få svara på frågor från massmedia. Det är en viktig del av demokratin. Men det gillar inte Socialdemokraterna.

Om en kommunal verksamhet – oavsett om det gäller ett äldreboende, en skola eller en verksamhet i stadshuset – skickar ut skriftlig information med innebörden att verksamheten ska bryta mot grundlagen – ja, får man faktiskt vara beredd på att erhålla kritik.

Likaså om en kommunal verksamhet beslutar att alla ska tvingas äta vegetariskt. Det är fel på så många plan. Enligt aktuell statistik är ca 10 procent veganer eller vegetarianer i Sverige. Varför ska de övriga 90 procent tvingas äta vegetariskt? Oavsett om det gäller en förskola eller ett äldreboende.

Detta orimliga beslut i en kommunal verksamhet måste självklart politiker kunna reagera på. Yttrandefriheten gäller även oss moderater – och vi står upp för valfrihet för både unga och äldre.

Den här diskussionen påminner om debatten som blossade upp i Umeå för 1,5 år sedan om kriminaliteten. Då gick stora delar av det officiella Umeå i taket över att Moderaterna uppmärksammade den ökande grova brottsligheten i vår kommun. Massmedia mobiliserade då sina journalister, upprörda Socialdemokrater ställde sig på rad och kritiserade M för svartmålning, sociala medier svämmade över av angrepp från vänsteranhängare.

Trots att alla egentligen visste att vi hade rätt i sak. Trots att alla partier i UmeBrå visste att vartenda ord från M var korrekt – om knarkhandel, utpressning, våldsbrottslighet, risk för religiös radikalisering etc. Men bara för att vi moderater lade upp en film på Facebook som fick stor spridning, så blev alla ansvariga Socialdemokrater upprörda och förnekade all fakta. Trots att informationen som vi presenterade i den moderata filmen kom från UmeBrå.

Nu kritiseras vi p.g.a. vår uppfattning att det är viktigt att Umeås skolor följer grundlagen, samt vår ståndpunkt alla kommunala skolor måste erbjuda både kötträtter och vegetarisk kost till eleverna. Ur led är tiden.

Anders Ågren Kommunalråd, M

Lena Riedl Vice ordförande i För- och grundskolenämnden, M

Goda förutsättningar att stärka försvarets verksamhet i Umeå!

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift, så kallade CBRN-händelser – incidenter med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

I lördags var jag och min fru inbjudna av överste Stefan Jansson till högtidsmiddag med Totalförsvarets Skyddscentrum på Mässen. Jag hade förmånen att hålla ett tal under aftonen för Umeå kommuns räkning. Bland övriga hedersgäster fanns brigadgeneral Gabor Nagy som höll kvällens tacktal.

Försvarsmaktens verksamhet har i olika former varit etablerad i Umeå sedan lång tid tillbaka, kasernerna för de två tidigare regementena uppfördes alldeles i början av 1900-talet, och Umeå stad/kommun har av hävd alltid sett verksamheten som en naturlig och viktig del av Umeå. Genom åren har naturligtvis den militära verksamhetens omfattning varierat i Umeå, men den har alltid varit högprioriterad. Så var det när våra politiska företrädare en gång i tiden jobbade hårt för att få regementen lokaliserade hit under slutet av 1800-talet. Militären har under hela 1900-talet också spelat en tydlig roll i såväl stadslivet som i framväxten av det moderna Umeå. Under de båda världskrigen. Under efterkrigstiden.

Idag är vi mycket stolta över den verksamhet som bedrivs, inte minst av just Skyddscentrum. De ligger långt framme inom sitt expertisområde och deras verksamhet är av allra största vikt, inte minst med tanke på de hot som världen står inför. En verksamhet som är större än vad många umeåbor kanske är medvetna om. Det är ca 200 anställda officerare, soldater och civilt anställda. SkyddC är också en del i det viktiga samarbete som sker mellan bla. FOI, Umeå universitetet och Umeå kommun. Vid Umeå universitet finns Europeiska CBRNE-centret, som är en centrumbildning som arbetar med forskning och utveckling inom området farliga ämnen.

Umeå kommun ser mycket positivt på möjligheterna till utökad verksamhet inom Skyddscentrums kompetensområde. Bl.a. har ju grundutbildningen för värnpliktspersonal återupptagits. Det finns goda praktiska förutsättningar och möjligheter för försvaret att utveckla och stärka sin militära närvaro i Umeå. Umeå kommun vill bistå och vara en del av den nationella återuppbyggnaden samt utvecklingen av försvarsförmågan och har pekat på att även Umeå borde vara av intresse när riksdagen beslutar sig för att återetablera regementen på viktiga platser i landet. Men den geografiska placeringen bör naturligtvis var något som försvarsmakten själv får råda över.

När det svenska försvaret nu ska rustas upp, så har Umeå goda förutsättningar att vara en del av detta!

Manifestationen i Umeå till minne av Kristallnatten

Idag har jag deltagit vid Manifestationen i Umeå till minne av Kristallnatten.

Bifogar nedan det tal som jag höll för Moderaternas räkning. (OBS! Det talade ordet gäller).

Vänner!

Mitt namn är Anders Ågren, och jag representerar Moderaterna.

Det har gått 81 år sen Kristallnatten inträffade den 9 november 1938 i Tyskland. En natt där synagoger brändes ned, judiska butiker fick skyltfönster krossade, människor fick sina hem vandaliserade och hundratals judar mördades. De förbrytelser som under de kommande åren skedde har alltsedan dess fått symbolisera människans ondska och människans förmåga att göra omänskliga gärningar.

För två år sedan besökte jag själv förintelselägret Auschwitz i Polen. Det borde fler göra i dessa dagar av historielöshet. Den kanske enskilt tydligaste symbolen för antisemitism, folkmord och terror i vår värld. Det fanns också andra läger: Dachau, Majdanek, Treblinka m.fl. Läger, vars enda syfte var slavarbete och utrotning. Det finns många lärdomar att dra av det som skedde under Förintelsen. Men sak tronar högst av dem alla: Låt oss aldrig glömma. Är det något som vi, oavsett vilken bakgrund vi har, är skyldiga dem som föll offer för nazisternas barbari – så är det att inte glömma det som skedde.

Antisemitism finns än idag. Tyvärr är den på frammarsch. I december 2018 publicerade EU:s byrå för grundläggande rättigheter en undersökning som visade på en ökad otrygghet bland Europas judar. Undersökningen byggde på svar från 16 000 judar inom EU. 90 procent upplevde att antisemitismen hade ökat de senaste fem åren. 85 procent såg antisemitismen som ett stort problem. Ungefär samma siffror när man tittar på de nedbrutna siffrorna för Sverige.

Detta måste tas på allvar! Man vittnar om trakasserier, hot, våld och förolämpningar i vardagen. Sociala medier fylls av antisemitiska inlägg, människor med judisk bakgrund utsätts för hot och trakasserier. Man möts av antijudiska yttringar på offentliga platser. I Europa, i Sverige, i Umeå.

Vi lever i en värld där hat och våldsextremism hela tiden finner nya uttryck. Detta måste bekämpas. Oavsett vilka grupperingar som är ute efter att mörda och fördriva oliktänkande. Oavsett det gäller nazister, vänsterextrema eller för den delen radikala islamister. Staten borde förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationer.

Att samlas, påminna och uppmärksamma Kristallnatten en dag som denna är viktigt. Vi skall ta kampen. Vi ska stå enade i vår front mot antisemitism. Umeå ska stå samlat på judarnas sida.

Tack för ordet!

Umeågalan 2019

Igår var det dags för sextonde året av Umeågalan – en dag och kväll för att lyfta fram, uppmärksamma och hylla alla duktiga företagare i Umeå. Enligt uppgift var det omkring 900 gäster på plats. Det finns en mycket positiv syn på Umeå och många vill bidra till ett växande kommun och region, med allt vad det innebär. Det är för Umeå kommun viktigt att ständigt arbeta för ett bättre företagsklimat, i stort som smått.

Följande var pristagarna under gårdagen:

Årets Tillväxtföretag: Personalkollen AB

Årets VD:                                   Erica Lundgren

Årets huvudpartnerpris:        Peter Renkel

Årets teknikpris:            UmanDiagnostics AB

Årets exportföretag:   Olofsfors AB

Årets unga företagare: Mowida

Årets avknoppningsföretag: UmanDiagnostics AB

Årets hantverksstipendiat:    GH Snickerier AB

Årets företagare:                      Blomstra AB

Årets nya företagare: InfiCure Bio AB

Årets marknadsförare: Zordix AB

Umeå kommuns företagspris: Komatsu Forest AB

Flyget är viktigt för Umeå och övriga delar av länet

Flyget är enormt viktigt för Umeå och övriga delar av länet. Vänsterpartiet föreslår nu i en motion att Umeå kommun inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. Flygstoppet innebär att varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun kommer att kunna flyga vid tjänsteresor.

Syftet med Vänsterpartiets förslag till flygförbud är att uppmuntra andra till att resa klimatsmart och att påskynda en snabbare omställning. Umeå kommun har idag en resepolicy, som bland annat säger att resor som är kortare än 50 mil inte ska göras med flyg, om det inte finns en särskild anledning till det. Vid tjänsteresor i Umeå kommun ska en särskild bedömning ske vid varje resetillfälle – faktorer som avstånd, tidsåtgång, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn är alla en del av bedömningen vid val av färdsätt.

Detta förslag om flygstopp är löjligt. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela landet och skapa möjligheter för bl.a. ett konkurrenskraftigt näringsliv även utanför storstäderna. Likaså för Umeå kommun. Kommunanställda och politiker som behöver flyga vid möten på längre avstånd, ska självklart göra det. Umeå är beroende av goda flygförbindelser, inte minst med tanke på vår geografiska placering i norra Sverige.

Flyget står i dag för 2-3 procent av människans totala koldioxidutsläpp. Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning och teknikutveckling – inte flygskam och förbud.

Jag hoppas att fler partier i Umeå delar vår uppfattning om att den här motionen måste avslås.

Europarådets kongress och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Summerar intressanta dagar i Frankrike och Strasbourg. Jag hade förra veckan förmånen att under tre dagar besöka både Europarådets kongress och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheter.

Min partikollega och SKL:s ordförande Anders Knape är ju ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter. Knape är den förste svensk att leda kongressens arbete med mänskliga rättigheter, självstyrelse och rättssäkerhet. En viktig position!

Bland punkterna på plenarmötet var det bl.a. en del om lokalpolitikers utsatta situation och förutsättningar på lokal nivå i medlemsländerna. Två områden där det hettade till i kammaren under onsdagen var dels rapport från övervakningen av lokalvalen i Turkiet, dels en rapport om situationen i Ryssland kopplad till lokal och regional nivå. Intressant att på punkten om Turkiet få lyssna till Istanbuls nyvalde borgmästare Ekrem Imamoglu.

Vi hade även förmånen att träffa hela den svenska delegationen vid kongressen vid två tillfällen. En av kvällarna deltog även chefen för Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg, Mårten Ehnberg.

Sista dagen blev det utöver besök vid kongressen, även en träff med Andreas Månsson vid Europadomstolen. Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är en internationell domstol som inrättades år 1959. Och har sitt säte just i Strasbourg.

Riktigt givande dagar!

Vår M-riksdagsledamot Edward Riedl blev mordhotad i fredags

Vår moderata riksdagsledamot Edward Riedl från Umeå/Västerbotten blev i fredags mordhotad.

Varför? Jo, han står upp för unga och äldres rätt att själva få avgöra om de ska äta vegetariskt eller ej. Men det gör man tydligen inte ostraffat i Umeå. Hans insändare på temat resulterade i att en person ringde upp och mordhotade honom.

Fruktansvärt att detta kan ske. Vi har yttrandefrihet i Sverige. Vi har yttrandefrihet i Umeå. Yttrandefriheten gäller även oss moderater, om någon nu trodde motsatsen.

Händelsen har också uppmärksammats nationellt av media som SVT, Expressen, Aftonbladet m.fl. Att bli hotad – och i detta fall mordhotad – för sina åsikter är ett hot mot demokratin.

Nu hoppas vi att Säpo snabbt får tag på den som gjort sig skyldig till hotet.

Så här skrev Edward själv på sin Facebooksida om händelsen:

”Har precis blivit mordhotad för min insändare i dagens VK!

En person blev uppenbart så arg på min insändare i dagens Västerbottens-kuriren att personen tyckte att mordhot var befogat.

Jag står alltså i artikeln upp för rätten att både äta kött likväl som vegetariskt inom våra kommunala verksamheter.

Det har alltså gått så långt att de intoleranta vegetarianerna som vill förbjuda våra unga och äldre i kommunens verksamheter från att äta kött också tycker mordhot mot meningsmotståndare är befogat.

Äldre som jobbat och slitit ett helt liv ska jäklar i mig inte mot sin vilja berövas köttbullar, falukorv och skinka när de hamnar på hemmet. I förskola och skola är det lika självklart att barn och elever själva ska välja om de vill äta vanlig mat med kött eller vegetariskt. Jag tänker försvara rätten att både äta kött och vegetariskt. Men det är numer alltså en extrem uppfattning som hitintills bara moderaterna står upp för i Umeå. Dessutom är det förknippat med mordhot att ha den uppfattningen.

Jag har nu kontakt med riksdagens säkerhetsenhet för vidare hantering.”

Skamligt! De sex extrema islamisterna utgör “kvalificerade säkerhetshot”, får beslut om utvisning, men släpps ändå fria!

Igår kom regeringens beslut: sex radikala islamister – som enligt Säpo utgör ett hot mot rikets säkerhet – ska utvisas från Sverige. Två av dessa personer har tydlig koppling till Umeå. En av dem är imam i Umeå och har bl.a. varit kassör i förskolan Bilaal. Men utvisningarna kommer inte kunna verkställas. Och nu ska männen släppas ur förvar, enligt rapporter i olika media.

Detta är ju fullständigt bisarrt.

Av hänsyn till att de sex utvisningsdömda islamisterna löper risk att straffas i sina hemländer, så får de gå fria i Sverige istället. Trots att regeringen enligt inrikesminister Damberg (S) anser att islamisterna utgör “kvalificerade säkerhetshot”. Trots att Säpo anser att det faktiskt går att utvisa dem till deras hemländer om man bara får vissa garantier.

Detta är skamligt. Omsorgen om de som hotar Sveriges säkerhet är alltså viktigare än omsorgen om Sverige och våra egna medborgare.

Tilltron till Sveriges förmåga att bekämpa terrorism och extremism stärks inte av detta agerande. För att uttrycka sig milt.

Jag ser att även tidigare kommunalrådet Lennart Holmlund (S), Jan Hägglund (AP) och Peder Westerberg (L) bloggat om detta.

Regeringens utvisningsbeslut borde verkställas omedelbart!