Anders Ågren

Rusta upp försvaret och gå med i Nato!


Ryssland hotar såväl sina grannländer som hela den fria världen. Europa befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på årtionden.

  • Sverige måste i snabb takt stärka försvaret – hotet från Ryssland finns här och nu. För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs tydligt ökade försvarsanslag.
  • Sverige behöver också ett fullvärdigt Natomedlemskap. Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker vår säkerhet. Som medlem i försvarsalliansen skulle Sverige vara en del av Natos kollektiva försvar med solidariska försvarsgarantier, som delas med 30 andra länder.

Om detta skriver jag i en insändare i Nyheter i Västerbotten.