Anders Ågren

Vaccinkrav för personal inom vård och omsorg

Inför vaccinkrav för personal inom vård och omsorg! Gamla, sjuka och äldre ska kunna vara säkra på att möta vaccinerad personal. Patientsäkerheten går före andra överväganden i detta sammanhang. Det är väl känt att vaccination är det mest effektiva sättet att förhindra smitta.

I går ringde Folkbladet och intervjuade mig gällande Moderaternas syn på vaccinationskrav för vård-och omsorgspersonal inom Umeå kommun. Centerpartiet i Umeå har nyligen lämnat in en motion med förslag om detta, med anledning av den pågående Coronapandemin. Detta är också något som debatterats i kommunfullmäktige under föregående år, där vi tidigare har framfört Moderaternas syn på detta.

Ja, Moderaterna i Umeå är positiva till att införa vaccinkrav för personal inom vård och omsorg i kommunen. Det ska gälla vid alla nyanställningar för de berörda personalgrupperna som arbetar vårdnära. Och medarbetare som idag utför vårdnära arbete utan att vara vaccinerade – de ska tilldelas andra arbetsuppgifter under tiden som pandemin pågår.

Vaccinkrav vid nyanställningar har redan beslutats av åtminstone fem regioner: Dalarna, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Gävleborg. Att flertal kommuner runt om i Sverige har också beslutat om detta.

Det vore värdefullt om även Umeå kommun införde detta. Skyndsamt.