Anders Ågren

Viktiga steg för att bekämpa brottsligheten!

God fortsättning på det nya året!

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Tack vare vår gemensamma budget på nationell nivå med KD och SD tas nu viktiga steg för att bekämpa brottsligheten.

Vår budget innehåller bland annat:

✅ Höjda polislöner – vi satsar 400 miljoner på en riktad satsning på höjda polislöner

✅ Mer pengar till Polismyndigheten

✅ Drygt en halv miljard till rättsväsendets övriga myndigheter

✅ Mer pengar till NFC, hanteringen av vapenlicenser och avhopparprogram

✅ Fler övervakningskameror och satsning på bättre teknik hos Polisen

✅ Fler förvarsplatser hos Migrationsverket

✅ Pengar för att utreda stärkt skydd för enskildas fri- och rättigheter och domstolarnas oberoende

Valdagen i september 2022 närmar sig. Hör gärna av dig om du vill bidra till en politisk högersväng – såväl lokalt, regionalt som nationellt!