Anders Ågren

Bra besked idag att riksdagen säger nej till planerna på snabbavveckling av Bromma!

Riksdagens trafikutskott säger nej till regeringens planer på en snabbavveckling av Bromma flygplats. Det står klart efter att utskottet under tisdagen har hanterat frågan.

Jag välkomnar det beskedet.

För två veckor sedan meddelade regeringen att man planerade att snabbavveckla Bromma flygplats. Ett besked som mötte kraftig kritik från flera partier, från flygbranschen och från städer/regioner runt om i landet.

Vi är många – från olika delar av landet – som under dessa veckor har agerat för att få stopp det hela. Inrikesflyget måste fungera även efter pandemin. Flyget spelar en viktig roll för att kunna knyta samman hela Sverige. Det vore extremt oseriös att lägga ned Bromma med hänvisning till pandemin. Kapaciteten på Arlanda måste säkras och byggas ut, innan man börjar diskutera framtiden för Bromma.

För Umeå är det viktigt att säkerställa fungerande flygförbindelser.