Anders Ågren

Ta bort plastpåseskatten!

Idag är det ett år sedan regeringen införde skatten på plastpåsar. Sedan den infördes har försäljningen av avfallspåsar på rulle, som är sämre för miljön ökat med 60 procent.

Experter varnar för att skatten leder till minskad återvinning av plast, ökad användning av förpackningar, ökad resursförbrukning och ökade koldioxidutsläpp.

Vi moderater konstaterar att skatten aldrig borde ha införts – och att den nu behöver tas bort!