Anders Ågren

Umeå behöver fungerande flygförbindelser även efter pandemin!

I dagens Folkbladet finns jag med i tidningens nya satsning “Debattduellen“, med nedanstående inlägg.

Rädda Bromma – Sverige behöver fungerande flygförbindelser även efter pandemin!

Regeringen har gett besked om att man har för avsikt att stänga Bromma flygplats så snabbt som möjligt. Miljöpartiet jublar och bjuder på tårta. Men detta är ett negativt besked för oss i Umeå och övriga delar av landet. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman vårt avlånga land och skapa möjligheter för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Umeå är beroende av goda flygförbindelser. Bromma som ett komplement till Arlanda gör det möjligt att snabbt och smidigt resa till och från Stockholm. När vi öppnar upp igen efter pandemin kommer båda flygplatserna att behövas. Under normala omständigheter – före pandemin – brukar det gå 5-6 avgångar per dag mellan Umeå Airport och Bromma. Således sker en betydande del av flygningarna till och från Umeå just kopplat till Bromma.

Framtiden för Bromma flygplats är inte heller en ny fråga, utan har debatterats mycket genom åren. Det är fullständigt oseriöst att Brommas öde ska avgöras av hur mycket som flygs mitt i en pandemi. Coronapandemin har ju av förklarliga skäl inneburit ett dråpslag mot det svenska inrikesflyget. Drygt 95 procent av passagerarna försvann nästan över en natt. Att använda detta som grund för att lägga ned Bromma är ju pinsamt.

Coronapandemin kommer inte att vara för evigt. Erfarenheter från tidigare kriser visar att flyget återhämtar sig i takt med konjunkturen. Rörlighet för människor och frakt är viktigt, av många skäl.  Därför är det fortsatt viktigt för Sverige att investera i infrastruktur och en grön omställning för flyget.

Låt oss se konkreta beslut och investeringar för utbyggnad av Arlanda innan Brommas framtid avgörs. Det kommer att krävas en omfattande utbyggnad av Arlanda, innan vi ens kan komma på tanken att avveckla Bromma.

Sverige förtjänar en seriös klimatpolitik som jagar utsläppen och inte flyget i sig. Om Sverige fortsätter att styras av en regering som skambelägger viljan till rörlighet och inte investerar i flygets framtid kommer svenskt flyg att halka efter i den gröna omställningen. Elflyget har en otrolig potential för den nära framtidens korta och snabba persontransporter. Elflyget bedöms introduceras i inrikesflyget redan i mitten av 2020-talet.

Även inblandning av biodrivmedel i dagens flygplansmotorer är ett viktigt steg i den gröna omställningen av flyget. Och precis som med elflyget har tekniken kommit långt – redan idag kan flygplansmotorerna utan nya investeringar ta emot upp till 50 procent inblandning av biobränsle.  

Fungerande flygförbindelser är – och kommer fortsatt att vara – en avgörande och viktig del i Sveriges grundläggande infrastruktur. Flygbranschen genomgår dessutom i snabb takt en grön omställning.  Moderaterna kommer att stoppa avvecklingen av Bromma flygplats om vi vinner valet 2022.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå