Anders Ågren

En märklig tystnad

Expressen hade förra helgen ett omfattande reportage om Umeå och judarnas utsatta situation. Jag var en av flera som intervjuades.

Jag hade nog ändå inbillat mig att reportaget skulle leda till stor uppmärksamhet och diskussion lokalt hemma i Umeå – inte minst i våra tidningar, på nyhetsplats, på bloggar och sociala medier.

Men med något enstaka undantag har det varit… tyst.

Märkligt tyst.

Umeå borde vara en öppen, trygg och tolerant plats för alla. Men det är den ju inte. Inte för alla.

Det är en skam att judar inte kan vara trygga i Umeå. Här har Umeå fullständigt misslyckats.

I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot från nazister.

Som framgår av Expressens artikel så kommer dessutom hatet mot judar i Umeå från flera håll, inte enbart från nazisterna. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Judars utsatthet i Sverige har ökat dramatiskt under senare år. I Sverige utgår antisemitismen från främst fyra grupper: högerextremister, vänsterextremister, islamister och människor från länder i Mellanöstern där hat mot judar och staten Israel är en del av den politiska kulturen. Malmö är ett sådant exempel. En rapport från Malmö stad (2020) visar en mycket oroande utveckling och beskriver en otrygg tillvaro för judiska elever i Malmös skolor.  I princip alla intervjuade judiska elever har varit med om fysiska eller verbala angrepp. I rapporten finns en betoning på Mellanösternkonflikten kopplat till tydliga uttryck för antisemitism.

Expressen lyfter även denna aspekt i reportaget om Umeå.

Även här pekas – utöver nazisterna – på bl.a. Mellanösternkonflikten och dess påverkan: ”Att judar i Umeå, precis som i Malmö, tonar ner sin judiska identitet för att undvika problem och döljer judiska symboler för att undvika diskussioner om konflikten mellan Israel och Palestina.”

Detta är inget man kan blunda för.

Antisemitismen måste bekämpas. Här är några av de förslag som moderaterna driver:

▶️ Sverige måste införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

Antisemitismen ska bekämpas på bred front, både lokalt och nationellt.

Jag hoppas att fler i Umeå börjar tala om detta.

Tystnaden är märklig.