Anders Ågren

Stärk Sverige som industrination

Bristen på el stoppar investeringar och försvårar industrins gröna omställning. Långsamma tillståndsprocesser hindrar tusentals nya jobb i gruvnäringen och svenskt skogsbruk riskerar att få en klassning som ”icke-hållbar investering” på EU-nivå. Sverige behöver en regering som ger svensk basindustri rätt förutsättningar att skapa jobb och tillväxt.

Moderaterna vill:

✅ Åtgärda elbristen – bygg ut elnäten och utveckla ny kärnkraft

✅ Återupprätta Sveriges position som en gruvnation i världsklass – med snabbare tillståndsprocesser

✅ Värna skogsbruket – tillåt inte att svenskt skogsbruk klassas som ”icke-hållbart” i EU, och möjliggör för fler skogsägare i Sverige genom att sälja statlig skog