Anders Ågren

Anställ kommunala ordningsvakter för att öka tryggheten och motverka brottsligheten i Umeå

Moderaterna värnar umeåbornas trygghet. För att öka tryggheten och motverka brottslighet har Moderaterna föreslagit att Umeå kommun anställer kommunala ordningsvakter.

Lokalmedia rapporterar nu att det är problem med ungdomsgäng som driver runt i centrala Umeå. Det är näringsidkare som påtalat problemet för polisen, bl.a. efter hotfulla situationer. När media kontaktat en butik som varit utsatt, så önskar personalen vara anonym för att inte trigga ungdomarna ytterligare.

Så här kan vi inte ha det. Detta är bara ännu ett exempel på att mer måste göras för att Umeå ska vara tryggt.

Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner, som Uppsala, Lund och Linköping. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen, som ett komplement till polisen. De lyder under Polismyndigheten och får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som utgör en fara för den allmänna ordningen.

Umeå kommun borde följa andra kommuners exempel och anställa ordningsvakter. Säkerställ lag och ordning.