Anders Ågren

En trött, inkompetent och handlingsförlamad socialdemokratisk regering

Idag har Ulf Kristersson lagt upp en mycket läsvärd uppdatering på sin FB-sida, med bokslut över Stefan Löfven (S) så här långt. Har delat den på facebook, men jag passar på att lägga upp texten här på bloggen också.

”Bokslut efter 2357 dagar med Löfven

Stefan Löfven är nu inne på sitt sjunde år som statsminister. Tiden för undanflykter och att skylla på tidigare regeringar är för länge sedan förbi. ”Utvärdera mig på jobben” sa Stefan Löfven inför valet 2014, när han lovade att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Han har också lovat en ”historisk satsning” mot gängkriminaliteten, kraftigt minskad invandring och rejält reducerade miljöfarliga utsläpp. 

Alla förstår att en statsminister inte alltid klarar av att nå alla mål. Men frågan är om någon statsminister i modern tid har fått så lite gjort och presterat lika dåliga resultat, som Stefan Löfven. Vi har summerat hans 2357 dagar som statsminister. Här är facit:

– I Stefan Löfvens Sverige skjuts en person i ihjäl nästan varje vecka, och det sker en skjutning eller sprängning nästan varje dag. Det är en ökning med 50 procent sedan Stefan Löfven tillträdde som statsminister. Det finns enligt Polisen 5 000 medlemmar i kriminella nätverk i utsatta områden ”som är beredda att skjuta andra”. Helt oskyldiga faller offer för gängens våld. Den nyblivna mamman Karolin Hakim sköts ihjäl på öppen gata i Malmö med sitt barn i famnen. 18-åriga Ndella Jack sköts ihjäl genom sitt sovrumsfönster. Och 12-åriga Adriana sköts till döds när hon var ute med hunden. Moderaterna vill införa ett system med anonyma vittnen, och fördubbla straffen för gängkriminella för att få bort dem från gatan. Och vi vill införa visitationszoner så att polisen kan beslagta vapen. Men regeringen säger nej till allt detta.

– I Stefan Löfvens Sverige känner sig var tredje person otrygg på kvällen i sitt eget kvarter. Varannan elev i årskurs nio undviker vissa personer, platser eller aktiviteter av oro för att utsättas för brott. Risken för rån och sexualbrott har mer än fördubblats. Det sker hänsynslösa rån, där gärningsmän förnedrar sina offer, filmar dem och därefter lägger ut brottet på sociala medier. Gärningsmän får fortfarande straffrabatt på grund av sin ålder och mängdrabatt när de begår flera olika brott. I flera fall har gärningsmän redan varit dömda till fängelsestraff, men är ändå på fri fot istället för inlåsta. Regeringen värnar straffrabatter för brottslingar, men sviker brottsoffren. Moderaterna vill göra tvärtom.

– I Stefan Löfvens Sverige växer arbetslösheten och utanförskapet. ”Utvärdera mig på jobben” sa han alltså inför valet 2014 när han lovade EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Men istället för EU:s lägsta arbetslöshet har Sverige fått en av EU:s högsta. Från att Stefan Löfven tillträde som statsminister till pandemins utbrott för ett år sedan ökade den svenska arbetslösheten snabbast – och sysselsättningsgraden sämst – i hela EU. Aldrig tidigare har Sverige haft så många långtidsarbetslösa. Antalet personer som har varit utan jobb i över ett år uppgår till 180 000 och fortsätter att öka snabbt. Utanförskapet växer, segregationen förvärras, hopplöshet och vanmakt breder ut sig på många håll. Arbetslinjen undergrävs systematiskt. Moderaterna vill införa ett bidragstak, som gör att arbete alltid lönar sig bättre än bidrag. Och sänka skatten på jobb och företagande. Socialdemokraterna höjer istället bidragen till dem som inte jobbar, och riktar nya skattehöjningar mot vanligt folk.

– I Stefan Löfvens Sverige ökar regeringen invandringen, trots de enorma problem som Sverige redan har med integrationen. En gräddfil har skapats för framför allt unga män utan asylskäl och över 8 000 personer har fått uppehållstillstånd med stöd av ”gymnasielagen”. Nu vill regeringen i princip driva igenom en amnesti för hela den gruppen, samtidigt som skuggsamhället växer. Upp emot 50 000 papperslösa personer befinner sig i Sverige utan tillstånd. Många begår brott, andra utsätts för brott. Sverige borde verkställa fler utvisningar, genomföra fler inre utlänningskontroller och minska möjligheterna att stanna i Sverige utan tillstånd. Regeringen gör nästan ingenting av detta.

– I Stefan Löfvens Sverige växer antisemitismen. Efter 25 år av socialdemokratiskt styre i Malmö håller antisemitismen fortsatt ett stadigt grepp om staden. Det skanderas antijudiska slagord i demonstrationer och judiska elever känner sig inte säkra i sina egna skolor. SSU i Skåne gick miste om offentliga bidrag för att de spridit antisemitiska budskap, och inte klarat av att leva upp till grundläggande demokratikrav. Nu behövs en genomlysning av skolor i hela Sverige för att kartlägga omfattningen av antisemitism. Och det behövs konkreta verktyg till lärare för att identifiera och motverka antisemitism. Här litar jag helt på statsministerns goda intentioner – men resultatet av ett kvartssekels S-styre i rikets tredje största stad förskräcker.

– I Stefan Löfvens Sverige slår det politiskt oberoende Klimatpolitiska rådet fast att ”inget av målen i det klimatpolitiska ramverket bortom 2020 kommer att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik.” Samtidigt stängs kärnkraftverk som producerar ren, fossilfri svensk el ner i förtid. Sverige tvingas importera smutsigare el från andra länder och sätta igång kolkraftverk här hemma. Det är dåligt för företag som inte kan expandera och för familjer vars elräkningar skjuter i höjden. Det underminerar svensk konkurrenskraft, och det är uselt för klimatomställningen. Istället borde vi värna alla fossilfria energislag, så vi kan satsa på en storskalig elektrifiering av fordon och industri.

– I Stefan Löfvens Sverige vägrar regeringen ta befälet över krisledningen i pandemin. Det tog flera månader för regeringen att fatta helt avgörande beslut om testning, skyddsutrustning och besöksförbud på äldreboenden. Nu ser vi samma sak upprepa sig med vaccinet. Trots att det snart gått en vecka sedan beskedet om 3,3 miljoner färre vaccindoser, så duckar regeringen alla frågor om hur vaccinmålet ska kunna hållas. Regeringen tar inte ansvar för att styra riket, utan skyller hela tiden på andra. Moderaterna vill ha en regering som tar ansvar, och som har kraft att leda landet.

Många noterar att regeringen inte vill prata om något av detta. Men det vill jag. Valet 2022 ska handla om hur vi kan lösa Sveriges stora problem, så att vi därefter också kan ta fasta på vårt lands alla möjligheter.

Valet kommer därför stå mellan en trött, inkompetent och handlingsförlamad socialdemokratisk regering som sätter makten framför allt, men misslyckas med politikens allra viktigaste uppgifter. En regering som gör splittring, polarisering och smutskastning till en uttalad valstrategi. Mot dem kommer vi ställa maktskifte och löftet om en ny kurs – en ny borgerlig regering som har probleminsikt, reformer, kompetens och handlingskraft för att samla Sverige, skapa nytt framtidshopp och börja få saker gjorda.”