Anders Ågren

Moderaterna säger nej till återinförd fastighetsskatt

Återinförd fastighetsskatt är att vänta om Socialdemokraterna får bestämma. Det gjorde minister Anders Ygeman tydligt i helgen. Moderaterna kommer att bekämpa det förslaget. Vi säger nej till återinförd fastighetsskatt!

Människor ska känna sig trygga i sina hem. De ska inte behöva oroa sig för att tvingas flytta från sina hem på grund av en återinförd fastighetsskatt.