Anders Ågren

Om Nolias framtid

Nolia AB är Norrlands största arrangör av fack- och publikmässor. Varje år – bortsett fram det senaste året med coronapandemin – arrangerar Nolia ca femton stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största.

Just nu diskuteras det på olika håll gällande framtiden för bolaget.

Nolia AB ägs av Piteå Kommunföretag AB, Skellefteås Stadshus AB och Umeå Kommunföretag AB. Skellefteå har dock meddelat att man vill dra sig ur ägandet. Därtill har den rådande pandemin naturligtvis kraftigt påverkat bolagets möjligheter att verka.

Ett ärende är nu på väg upp till Umeå kommunfullmäktige. Dels med förslaget att UKF förvärvar hälften av Skellefteå Stadshus aktier i bolaget, dels med förslaget att UKF tillskjuter medel genom ett aktieägartillskott. Allt under förutsättning att Piteå kommunföretag AB gör på samma sätt.

Kort sammanfattat så anser vi från Moderaterna i Umeå att Nolia AB, och dess mässor, är viktiga för såväl Umeå som hela regionen. Sedan står naturligtvis hela mässbranschen inför utmaningar, kopplat till e-handel, digitalisering och förändrade konsumtionsmönster. 

Skulle någon privat aktör vilja köpa in sig i ägandet av Nolia AB – helt eller delar – så ska vi naturligtvis vara öppen för en sådan diskussion. Det skulle vara välkommet. Men det har jag hittills inte stött på.

Under mina – över tjugo år – i Umeås kommunpolitik har jag nästan uteslutande hört positiva kommentarer om att bolaget finns och erbjuder stora mässor. Däremot har det funnits kritiska synpunkter på detaljer i stort som smått gällande verksamheten. Dock inte på bolagets själva existens. Synpunkter, som vi även kan läsa om i en ledare på VK som Petter Bergner skrivit. Det kan mycket väl vara så att verksamheten med tiden har expanderat, och kanske är inne på områden som ett kommunalt bolag inte ska röra sig på. Låt oss då titta över detta, och åtgärda det. I Umeå har de fyra borgerliga partierna föreslagit en genomlysning av alla former av osund konkurrens, gällande såväl förvaltningar som kommunala bolag. Detta kan med fördel genomföras.

Nolia erbjuder en infrastruktur, en plattform, för hela regionen och dess näringsliv. Det är mycket viktig verksamhet för besöksnäringen, då det attraherar besökare till Umeå. Det erbjuder också goda möjligheter för företag att kunna marknadsföra och sälja produkter.

När pandemin är över, så måste vi kick-starta besöksnäringen igen. Vi måste få fart på event och evenemang. Vi måste snabbt få igång besöksanledningar till Umeå och vår region.

Nolia har en roll att spela i detta. Om privata aktörer vill engagera sig i ägandet av bolaget, så vore det självklart mycket intressant.