Anders Ågren

Umeå måste stå enat och bekämpa antisemitismen! Men varför ljuger Hans Lindberg (S) på sin blogg?

Vi lever i en värld där hat och våldsextremism hela tiden finner nya uttryck. Detta måste bekämpas. Oavsett vilka grupperingar som är ute efter att trakassera och fördriva oliktänkande. Oavsett det gäller högerextremister, vänsterextremister eller våldsbejakande islamister. De ska motverkas.

Det gäller även i vårt Umeå.

Vi måste tillsammans bekämpa antisemitismen i Umeå.

Jag ser att Hans Lindberg (S) skriver på sin blogg ikväll att han har blivit intervjuad av Expressen om det som skedde i Umeå för några år sedan, när Judiska föreningen lades ned 2017-2018 efter hot och trakasserier från nazisterna.

Jag blev för övrigt också intervjuad av Expressen för några dagar sedan. Det var ett stort misslyckade för hela Umeå att Judiska föreningen tvingads lägga ned sin verksamhet. En skamfläck att judar inte ska kunna vara trygga i Umeå. En skamfläck att judar inte öppet ska kunna visa sig med exempelvis Davidsstjärnor i Umeå.

Men istället för att eftersträva enighet i kampen mot antisemitism väljer Hans Lindberg i sin blogg att…….angripa oss moderater?!

Och han gör det med den lägsta formen av retorik. Han ljuger.

Lindberg kastar sig av någon outgrundlig anledning över oss moderater, och påstår att Moderaterna vill stoppa kommunalt och statligt stöd till samer, judar, tornedalingar m.fl.

Citat från hans blogg:

”Att samer, tornedalingar, sverigefinnar och judar kan samlas i föreningar är inte ett problem. Det är en tillgång. Och därför är det fullt rimligt att även dessa föreningar ska kunna få stöd från både kommun och stat. En konsekvens av förslaget skulle vara att vi från Umeå kommuns sida skulle vara förhindrade att ge stöd för att Judiska föreningen i Umeå ska kunna komma igång igen. Det vore verkligen inte bra.”

Men detta stämmer ju inte!!

Självklart ska vi stötta Sveriges nationella minoriteter. Moderaterna har inga andra förslag i det avseendet.

Hans Lindberg (S) ljuger. Att öppet ljuga om oss moderater har tyvärr börjat bli en vana för S-företrädare i Umeå.

För någon vecka sedan lade Moderaterna på nationell nivå fram ett förslag om att sluta ge statligt stöd till etniska föreningar. Det är ett 40-tal föreningar på nationell nivå som kan påverkas av detta. Exempel på dessa är Somaliska Riksförbundet och Ryska Riksförbundet.

Men det har INGENTING att göra med stödet till Sveriges nationella minoriteter – samer, sverigefinnar, judar m.fl. Det aktuella förslaget handlar just om att det statliga stöd som idag betalas ut enligt ”förordningen om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund” ska avskaffas. Bidrag enligt den förordningen får endast lämnas till föreningar som ”till övervägande del har medlemmar med utländsk bakgrund”. Dvs det handlar inte om nationella minoriteter, som regleras i särskild ordning. Förslaget omfattar heller inte föreningsbidrag som betalas ut av kommunerna.

Detta vet naturligtvis Hans Lindberg (S) om.

Men han väljer ändå, i detta läge, att ljuga för umeåborna och påstå att en konsekvens av moderat politik skulle bli att Judiska föreningen inte skulle kunna få stöd av Umeå kommun, om den startades upp igen. En ren och skär lögn.

Socialdemokraterna passerar gräns efter gräns, när det gäller hur lågt man kan sjunka i den allmänna debatten. Så när ni ser Umeås socialdemokrater angripa oss, för att Moderaterna vill försvåra arbetet för landets nationella minoriteter (d.v.s. samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar) så är det inget annat än en skamlig lögn.

Nog om det.

Låt oss stå i Umeå stå eniga, i kampen mot antisemitism.

Antisemitism är idag på frammarsch. I december 2018 publicerade EU:s byrå för grundläggande rättigheter en undersökning som visade på en ökad otrygghet bland Europas judar. Undersökningen byggde på svar från 16 000 judar inom EU. 90 procent upplevde att antisemitismen hade ökat de senaste fem åren. 85 procent såg antisemitismen som ett stort problem.  Ungefär samma siffror när man tittar på de nedbrutna siffrorna för Sverige.

Detta måste tas på allvar! Man vittnar om trakasserier, hot, våld och förolämpningar i vardagen. Sociala medier fylls av antisemitiska inlägg, människor med judisk bakgrund utsätts för hot och trakasserier. Man möts av antijudiska yttringar på offentliga platser.

I Europa, i Sverige, i Umeå.

Antisemitism ska bekämpa och motverkas. Staten borde förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationer.

Och återigen – Umeå borde stå enat i kampen mot antisemitism.