Anders Ågren

Minska de globala utsläppen – genom att öka den svenska exporten

Ju mer svensk industri exporterar, desto mer sänks utsläppen globalt. Bra eller hur?

Svensk industri är renare än andra länders och bidrar genom sin export till globala utsläppsminskningar.

Moderaterna vill att ännu fler svenska produkter ska tränga undan smutsigare produkter på världsmarknaden.

Genom att beräkna klimatnyttan av – och införa ett klimatmål för – svensk export kan politiken få bättre möjligheter att sätta in rätt insatser för att minska utsläppen. Och fler svenska produkter kan bidra till att minska utsläppen globalt.