Anders Ågren

Fler åtgärder för stärkt kvinnofrid!

Sexualbrotten har ökat kraftigt i vårt land. Enligt Nationella Trygghetsundersökningen (2020) framgår att kvinnors utsatthet för sexualbrott nästan har tredubblats sedan 2014.

Utsatthet för sexualbrott är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män, och är vanligast i åldersgruppen 20–24 år. I denna åldersgrupp uppger inte mindre än 31,6 procent av kvinnorna att de utsatts för sexualbrott. Och 38 procent av alla kvinnor känner sig otrygga när de går ut ensamma på kvällen. Det är ett stort misslyckande för ett land som har ambitionen att vara jämställt.

Moderaterna vill bl.a. vidta dessa fyra åtgärder för att stärka kvinnofriden:

✅ Skärp straffen för våldtäkt och sexuellt ofredande – en ny brottsrubricering om grovt sexuellt ofredande bör införas med endast fängelse i straffskalan.

✅ Utvisa utländska medborgare som begår sexualbrott.

✅ Effektivare brottsutredningar i sexualbrottsärenden – särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner.

✅Tydligare fokus på brottsoffren i sexualbrott – höj skadestånden kraftigt.