Anders Ågren

Den som hotar vittnen ska dömas till fängelse

Den som tar mod till sig att vittna i en rättegång måste kunna känna sig trygg. Rättsstaten ska agera med full kraft mot dem som hotar och tar till våld mot vittnen och brottsoffer.

Moderaterna – med vår rättspolitiske talesperson Johan Forssell i spetsen – har presenterat en rad förslag på det här området:

✅ Inrätta en nationell enhet inom polisen som tar ansvar för vittnesskyddsverksamheten i hela landet – så att brottsoffer slipper slussas runt i systemet.

✅ Den som använder våld eller hot för att avskräcka någon från att göra en anmälan eller vittna ska dömas till minst sex månaders fängelse för övergrepp i rättssak.

✅ Den som stör ordningen i rättssalen ska kunna dömas till fängelse.

✅ Inför system med anonyma vittnen – så att fler vågar vittna.