Anders Ågren

Tack för förtroendet!

Moderaternas partistyrelse har beslutat att tillsätta fem arbetsgrupper inför arbetsstämman i höst. Arbetsgruppernas uppdrag är att ta fram skarpa förslag på olika områden, som partistyrelsen sedan ska lämna till beslut på Arbetsstämman 21-24 oktober 2021.

En av arbetsgrupperna behandlar området Lag och ordning. Arbetsgruppen leds av Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiske talesperson, och jag är glad över att själv ingå i arbetsgruppen tillsammans med en rad andra nationella och lokala företrädare. Bilden på mig och Forssell ovan togs i samband med den senaste partistämman.

Den grova brottsligheten och gängkriminella miljöer hotar det svenska samhället, och Sverige har gradvis förvandlats till ett mer otryggt land. Arbetsgruppen har ett brett uppdrag att se över sådant som det svenska straffsystemet, polisens lokala närvaro i landet, arbetet i utsatta områden, välfärdsbrottslighet m.m.

Jag är mycket nöjd att ha fått förtroendet att ingå i arbetsgruppen. Lag och ordning är en av de absolut viktigaste politiska frågorna. Vi ser hur brottsligheten breder ut sig och otryggheten sprider sig.

Moderaterna har en god grund att arbeta från när det gäller brottsbekämpning, men det finns definitivt mer att göra.