Anders Ågren

Lag och ordning

Den tidigare S-politikern Christer Lindvall skriver i onsdagens Expressen att fler och fler nu byter från S till M. Lindvall har varit en av de kändaste S-profilerna i Umeå – han har bl.a. varit ordförande för Umeå Arbetarkommun och ordförande för den lokala S-föreningen på Ersboda. Men numera är han aktiv medlem i Moderaterna i Umeå.

Han konstaterar att Socialdemokraterna tappar sympatisörer i SCB:s senaste mätning, medan Moderaterna ökar. En av orsakerna bedöms vara frågan om lag och ordning, där M:s linje gällande kriminalitet och otrygghet har ett brett stöd.

Utdrag ur Lindvalls debattartikel:
”Vi lever i en ny tid. Med nya problem. Sverige har förändrats. Umeå har förändrats. Så också politiken och skiljelinjerna. Idag är det bara ett parti som tar frågan om lag och ordning på allvar och samtidigt har tydliga och seriösa lösningar på problemen – det är Moderaterna.

Frågan om att bekämpa brottsligheten står högt på dagordningen för mig här lokalt där jag bor. Vi måste ta krafttag mot de kriminella, och öka tryggheten för umeåborna. Och där jag bor är folk förbannat less på den brottslighet som drabbar området. Men det är bara Moderaterna i Umeå som bryr sig på riktigt, och kommer med tydliga förslag för att vända utvecklingen.”

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Gör som Christer Lindvall och många andra – gå med i Moderaterna och hjälp oss att vinna valet 2022.

Umeå behöver ett maktskifte!