Anders Ågren

Genomför en extern granskning av studieförbundens verksamheter

Idag har moderater i riksdagens kulturutskott lagt fram förslag om att genomföra en extern granskning av studieförbundens verksamheter.

Det är mycket välkommet!

Bristande kontroll gör att systemen kan utnyttjas av både kriminella och antidemokratiska grupperingar.

Dagens Nyheter skrev den 25 januari att studieförbunden krävs på 35 miljoner kronor i återbetalning. I artikeln framkommer det att orsakerna är felrapportering men att det även förekommer ”systematiskt och bedrägligt utnyttjande” av studieförbunden. Det är tydligt att många studieförbund får statliga bidrag i en omfattning som inte stämmer med verkligheten. Ett sådant resursslöseri, fusk och bedrägeri ska inte kunna förekomma. Det äventyrar hela förtroendet för civilsamhället.

Moderaterna har därför föreslagit att kulturutskottet tar initiativ till att uppmana regeringen att genomföra en extern revision av studieförbunden. Revisionen ska också lämna förslag på åtgärder som dels förebygger möjligheterna till felrapportering och dels motverkar och stävjar fusk med statliga resurser. Nu hoppas vi att en majoritet i riksdagen kommer att ställa sig bakom vårt förslag. I Umeå har vi moderater också föreslagit noggrannare kontroller av utbetalningar till bl.a. studieförbunden, men detta röstades ned av en majoritet i KF så sent som vid fullmäktige i oktober.