Anders Ågren

Tomma tunnor skramlar mest!

Socialdemokraternas höga tonläge i den politiska debatten ska nog ses mot bakgrund av att de misslyckas i grunden på område efter område. Då gäller det att skifta fokus. 

Socialdemokraterna har misslyckats med:

– migrationen

– arbetslösheten

– ekonomin

– integrationen

– gängkriminaliteten

– hanteringen av Coronapandemin

– klimatpolitiken

– energipolitiken

etc.

Självklart vill de inte diskutera sakpolitik. För då tvingas de ju diskutera deras långa rad av misslyckanden. Då är det enklare att höja tonläget och undvika att diskutera sakpolitiska frågor och de problem som Sverige faktiskt har.

Tomma tunnor skramlar mest!

Sverige behöver en ny regering.