Anders Ågren

Fler åtgärder för ett bättre företagsklimat i Umeå!

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med de övriga borgerliga gruppledarna om vikten av ett bättre företagsklimat i Umeå. Läggs som vanligt upp här på bloggen också. 

Fler åtgärder för ett bättre företagsklimat i Umeå!

Det behövs ett långsiktigt ökat fokus på åtgärder för bättre företagsklimat i Umeå. Den pågående pandemin kräver särskilda insatser, men även före pandemin var det uppenbart att betydligt mer finns att göra.

Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. När nya företag etablerar sig i Umeå eller befintliga företag expanderar innebär det fler arbetstillfällen och mer skattepengar till det offentliga. Ett bra företagsklimat främjar tillväxt och är grundläggande för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god välfärd.

I Svenskt Näringslivs ranking erhåller Umeå kommun dåliga placeringar år efter år. Konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande, en av landets högsta kommunalskatter samt negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut. Plats 167 av landets 290 kommuner i senaste undersökningen. I undersökningen som SKR gör – Öppna jämförelser Företagsklimat – hamnar Umeå kommun på plats 126 av de sammanlagt 173 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 50 av 62 kommuner. Detta duger inte.

Vi vill se en politik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun. Både landsbygd och stad. Bostadsbyggandet måste öka. Korta handläggningstider och bättre dialog med lokala företagare är viktigt. Vi har lagt förslag om att införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande. I korthet innebär Rättviksmodellen mindre byråkrati och enklare regler för småföretagare. Det handlar bl.a. om att ta bort förskottsbetalning för tillsyn och istället införa rådgivande samtal och faktura i efterskott.

Likaså att åtgärda osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. Vi har lagt förslag på detta, liksom förslag om att införa utmaningsrätt i kommunen. Det betyder att privata företag har möjlighet att utmana kommunal verksamhet på upphandling.

Den pågående pandemin kräver fortsatta insatser för att i möjligaste mån underlätta för det lokala näringslivet, även om det mesta av krisåtgärder måste ske via nationell nivå. Men lokalt borde vi göra det som står i vår makt för att underlätta. Det gäller att behålla investeringstakten för planerade kommunala byggen och underhåll. Det handlar också om sådant som avgiftsbefrielse för torghandel och uteserveringar, fortsatt stöd till Företagsakuten, översyn av tillsynsavgifter m.m.

Våra partier vill säkerställa goda utvecklingsmöjligheter för befintliga företag i vår kommun. Fler företag ska också kunna etablera sig i Umeå, växa och anställa. Det innebär ökad tillväxt, fler jobb och en stärkt ekonomi.

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Mattias Larsson, Gruppledare, C

Peder Westerberg, Gruppledare, L

Veronica Kerr, Gruppledare KD