Anders Ågren

Coronastöd ska inte gå till kriminella

Kriminella som utnyttjar pandemin till att kallt lura till sig skattebetalarnas pengar, ska straffas extra hårt. Moderaterna vill säkerställa att krisstöden snabbt når företag, för att rädda jobb, och inte går till brottslingar som utnyttjar systemet.

Mot den bakgrunden föreslår Moderaterna:

  • Inför ett särskilt hårt straff för den som lurar till sig coronastöd – liknande finns på plats i Danmark.
  • Inför särskilda straffbestämmelser när det gäller korttidspermittering – enligt åklagare är det idag i princip omöjligt att lagföra fuskare.
  • Utvidga bidragsbrottslagen till att också omfatta utbetalningar till företag.
  • Stärk samverkan mellan myndigheter i arbetet att stoppa brottsligheten – sänk ribban för när information kan delas.

Coronastöd ska gå till de företag som har rätt till det – inte till kriminella.