Anders Ågren

Åtgärder för att underlätta för restaurangbranschen

Under eftermiddagen meddelande regeringen att alkoholförbudet efter kl. 20.00 förlängs minst en vecka till. Det är ett tufft besked för restaurangbranschen, som har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin.

På lokal nivå har Moderaterna tagit flera initiativ för att stötta restaurangbranschen i Umeå. I tekniska nämnden lyfte Moderaterna frågan om att avgiftsbefria uteserveringar och restaurangbåtarna i år. På miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde i januari föreslog den moderata ledamoten Joline Göttfert, att tillsynsavgifterna för serveringstillstånd bör slopas år 2021. Alla partier i nämnden, förutom Vänsterpartiet, ansåg att frågan skulle beredas till nästa sammanträde.

Tråkigt nog avslog miljö- och hälsoskyddsnämnden Moderaternas förslag om att tillåta mikrocatering i Umeå, ett förslag som hade kunnat underlätta för Umeås krögare.

Troligtvis räcker inte dessa förslag för att rädda restaurangbranschen, utan det behövs också åtgärder på nationell nivå. Vår förhoppning är att förslagen åtminstone kan underlätta för lokala krögare i Umeå.