Anders Ågren

Sverige behöver en ny och effektiv klimatpolitik

Idag väljer Miljöpartiet nytt språkrör. Det är ett tillfälle att tänka om – Miljöpartiets klimatpolitik har misslyckats. Sverige behöver en moderat regering som tar itu med de stora frågorna.

S/MP-regeringen vill ha fossilfri el, men lägger ner kärnkraften. Den vill ha elbilar, men bygger knappt ut laddinfrastrukturen. Den vill elektrifiera industrin, men inte bygga ut elnäten. Den vill ha batterier, men inte bryta mineraler. Den vill ha biodrivmedel men inte bruka skogen.

Moderaterna är redo att göra vad som krävs för klimatet! Det här några av de delar vi vill prioritera i regeringsställning:

– Se till att det finns tillräckligt med fossilfri el – bygg kärnkraft, vindkraft och vattenkraft

– Bygg ut elnäten – hela Sverige ska ha tillgång till el

– Bygg laddstationer i hela landet

– Fånga in och lagra koldioxid – för att nå klimatmålen

– Sverige ska utvinna metaller och mineraler samt bruka skogen – det behövs till batterier och biobränsle