Anders Ågren

Stärk pensionärernas ekonomi

I dagens Folkbladet skriver jag på insändarsidan tillsammans med Elmer Eriksson, Senioransvarig för Moderaterna i Västerbotten, om vikten av att stärka ekonomin för landets pensionärer. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

Stärk ekonomin för Sveriges pensionärer!

Den som ett helt arbetsliv varit med och byggt Sverige måste känna att det lönat sig – att pensionen räcker till. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Moderaterna har konkreta förslag för att stärka pensionärernas ekonomi.

På sikt skapar en starkare ekonomi och fler i arbete förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna. Men det finns också ett stort värde i att omgående ge Sveriges pensionärer större ekonomiska marginaler.

Runt 2,2 miljoner svenskar lever i dag på pension. Av dem räknas drygt 300 000 som fattigpensionärer, varav en majoritet är kvinnor. Det är bra att det finns en politisk överenskommelse om att förstärka grundskyddet i pensionssystemet, men mer måste göras för att stärka pensionärernas ekonomi.

Sänkt skatt på pension är en viktig del i det. Moderaternas skattesänkning för pensionärer är fyra gånger så stor som regeringens skattesänkning. Det möjliggör skattesänkningar även för lägre pensioner, samt att vi till skillnad från regeringen vill ta bort skillnaden i beskattning mellan lön och pension under innevarande år. Pensionsgruppen där Moderaterna ingår har dessutom enats om ett pensionstillägg för 2021. Förmånen riktas till dem med en allmän pension mellan 9 000 – 17 000 kronor och uppgår till maximalt 600 kr per månad.

Moderaterna har föreslagit sänkt skatt för alla pensionärer i samma omfattning som vi sänker skatten på arbetsinkomster. Detta innebär att den som har en pension på 20 000 kronor i månaden t.ex. skulle få en skattesänkning på 400 kronor per månad. Moderaterna är den enda garanten för ordentligt sänkt skatt på pension. Sedan 2009 har skatten på pension sänkts med 1 500 kr/månad för den som har en genomsnittlig pension. Tre fjärdedelar av detta har gjorts i M-budgetar.

Det finns ett stort värde av att ge landets pensionärer större ekonomiska marginaler. Pensionen ska gå att leva på.

Anders Ågren, Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

Elmer Eriksson, Länsansvarig, Moderata Seniorer i Västerbotten