Anders Ågren

Bekämpa och motverka hedersförtrycket

I dag är det Fadimegalan. Fadime mördades av sin pappa för att ha brutit mot familjens “heder”. 

Hedersrelaterat våld har ingen plats i ett fritt samhälle. De som inte kan respektera allas fri- och rättigheter ska lagföras och i fler fall utvisas. 

Hedersförtryck finns även i Umeå. Det ska bekämpas och motverkas varje dag.