Anders Ågren

Stötta restaurangbranschen i Umeå!

Moderaterna tog under förra veckan initiativ till flera förslag för att stötta restaurangbranschen i Umeå. Konkreta förslag, som kommer att hanteras i sedvanlig ordning av dels tekniska nämnden, dels miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I dagens Folkbladet skriver också moderata ledamoten i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Joline Göttfert, om vikten av att vidta åtgärder för restaurangbranschen i Umeå. Pandemin har som bekant slagit hårt mot restaurangbranschen.  Vi moderater vill slopa tillsynsavgifterna för serveringstillstånd, samt avgiftsbefria uteserveringarna och restaurangbåtarna i år.

Det är positivt att Socialdemokraterna nu verkar vara inne åtminstone delvis på samma linje.

På miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde nu på torsdag kommer nämnden också att besluta om mikrocatering ska tillåtas i Umeå – en fråga som Moderaterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden har drivit. Mikrocatering innebär i korthet att restauranger kan leverera alkohol till kunder i samband med hemleverans av mat. Det är helt enkelt catering till små, slutna sällskap i hemmiljö. Detta har införts i bland annat Malmö och Växjö. En restaurang i Växjö med cateringtillstånd menar att så mycket som 40% av deras intäkter i april förra året kom från mikrocatering.

För att citera Joline Göttfert i hennes insändare:

“Nu är det upp till bevis för Socialdemokraterna i Umeå: Kommer de agera för att stötta de lokala restaurangföretagen eller inte?”

Svaret på den frågan får vi på torsdag.