Anders Ågren

Moderaterna föreslår nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå

Idag har Moderaterna i Umeå skickat ut nedanstående pressmeddelande:

Pressmeddelande 2021-01-14

Moderaterna föreslår nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå

Pandemin har slagit hårt mot restaurangbranschen. Idag meddelande regeringen att förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20.00 förlängs till den 24:e januari.

Nu föreslår Moderaterna i Umeå nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå. Moderaterna föreslår att uteserveringar ska avgiftbefrias 2021 samt att Umeå kommun slopar sina tillsynsavgifter för serveringstillstånd i år.

I miljö- och hälsoskyddsnämnden har Joline Göttfert (M), som är ledamot i nämnden, väckt frågan om att slopa tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2021. Frågan kommer att behandlas kommande nämnd den 21a januari. Stefan Nordström (M), ledamot i tekniska nämnden, kommer att lyfta frågan om att avgiftsbefria uteserveringar i Umeå på nästa sammanträde med nämnden den 28:e januari. Förslaget om avgiftsbefrielse för uteserveringar inkluderar också restaurangbåtarna.

– Många företag har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin. Kommunen måste nu agera för att stötta de lokala företagen. Vi bedömer att dessa två åtgärder borde ha en positiv effekt för restaurangbranschen, säger Joline Göttfert (M).

Sedan tidigare har Göttfert lyft frågan om mikrocatering i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den frågan kommer också att behandlas på kommande sammanträde nästa vecka.