Anders Ågren

Högsta elpriset på fem år

Förra veckan nådde elpriset nya rekord, vilket rapporterades i bl.a. SvD. Anledningen var dels kallare väder, dels lite vindproduktion. 77 öre per kilowattimme är det högsta dygnspriset sedan 2016 – och sju gånger högre än fjolårets snitt.

Under vintern 2020/2021 väntas effektbristen i Sverige uppgå till 1 700 MW under topplasttimmen (den timme där efterfrågan på el är som högst) om det blir en normalvinter. Precis som i fredags, då Sverige importerade smutsig el från Polen, behövs då elimport för att undvika strömavbrott.

Men den S/MP-regeringen fortsätter emellertid kampen för att avveckla kärnkraften. Detta i ett läge när Sverige tvärtom behöver mer kärnkraft.

Sveriges elproduktion är näst intill fossilfri, mycket tack vare kärnkraften som producerar en stor mängd el utan att medföra några utsläpp av växthusgaser. En reaktor kan producera ungefär lika mycket el under en timme som en svensk använder under sin livstid. Den elen är ren och bra för klimatet.

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Regeringens stängning av Ringhals 1 och 2 leder till att utsläppen i EU ökar med 8 miljoner ton.

För att klara klimatomställningen och elektrifieringen av samhället behövs mer ren el. Experter bedömer att Sveriges elanvändning väntas öka med 60 procent till 2045.

Varför är Socialdemokraterna med och avvecklar fullt fungerande kärnkraft, som behövs för både för klimatomställningen och ett konkurrenskraftigt näringsliv?