Anders Ågren

Energipolitiken har havererat

Sverige ska inte stå utan el, eller vara tvingade att elda med olja, så fort det är vindstilla eller kallt.

Kylan slår ut vindkraften. Eftersom regeringen låtit stänga Ringhals 1 förbereder Svenska Kraftnät nu istället en uppstart av oljekraftverket i Karlshamn, för att säkra tillgången på el.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets energipolitik har havererat. Moderaterna vill bygga nästa generations kärnkraft!