Anders Ågren

Skolorna i Umeå borde också införa betyg från årskurs 4

För någon vecka sedan kom nyheten att Sveriges största friskolekoncern inom grundskolan – Internationella Engelska skolan med sammanlagt 38 grundskolor – till hösten kommer att införa betyg i årskurs 4 på alla sina skolor. Detta under förutsättning att riksdagen inom kort säger ja till regeringens förslag som öppnar för den möjligheten.

Det är positivt! Betyg är ett viktigt verktyg för att utvärdera hur elever ligger till i skolan. Med betyg ökar även skolans fokus på kunskapsresultaten.

2015 presenterade regeringen och Alliansen en kompromiss om försöksverksamhet med betyg redan från årskurs 4. Skolor runt om i landet kan ansöka om att få delta i försöksverksamheten hos Skolverket.

I januariavtalet har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna dessutom kommit överens om att skolor som vill ska kunna införa betyg från årskurs 4, och riksdagen förväntas fatta beslut om detta under året.

Skolverket har tidigare gjort en utvärdering av betygen som infördes från årskurs sex, vilken  visade att drygt hälften av lärarna upplevde att elevernas motivation var högre efter att betyg införts från årskurs sex. Bland eleverna uppgav 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. I utvärderingen framkom det att många lärare ansåg att betygen har gjort det enklare att upptäcka elever som var i behov av särskilt stöd.

Moderaterna har tidigare föreslagit att Umeå kommun, genom så många grundskolor som möjligt, ska delta i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.

Om nu riksdagen dessutom fattar beslut om att alla skolor som vill kan sätta betyg från årskurs 4, så är det självklart något som även bör göras på de kommunala skolorna i Umeå.